TCO: Sverige behöver en ny jobbpolitik för 400 000 fler jobb

Pressmeddelanden 10:29 2 juli, 2013

Den svenska arbetsmarknaden är väldigt dynamisk. Varje år skapas hundratusentals nya arbetstillfällen genom att jobb omsätts och nyskapas. Samtidigt försvinner jobb genom att verksamheter krymper eller lägger ner. Beräkningar som TCO i morgon presenterar i Almedalen visar att jobbskapandet idag inte är tillräckligt stort för att bryta utanförskapet och massarbetslösheten.

Enligt beräkningarna skulle Sverige behöva skapa runt 400 000 fler jobb de närmaste tio åren för att nå full sysselsättning i termer av 80 procents sysselsättningsgrad när befolkningen ökar. Det handlar inte bara om att få fler i jobb, minska arbetslösheten utan också om att ge äldre som vill och kan möjlighet att arbeta kvar.
 
SCB har för TCO:s räkning dessutom beräknat utvecklingen av sysselsättningen inom de sektorer som främst påverkas av förändringar i demografin, skola, vård och omsorg, fram till år 2030 med nedslag i halvtid 2020. Beräkningarna utgår från att den genomsnittliga personaltätheten år 2009-2011 behålls under prognosperioden. Fram till år 2020 kommer behovet bara inom denna sektor att öka med 10 procent eller 110 000 personer.
 
- Vi kommer att presentera ett flertal förslag för att Sverige ska kunna klara denna stora utmaning, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO. Det handlar om att vi behöver en uppdaterad jobbpolitik som håller uppe och skapar efterfrågan i ekonomin så fler jobb skapas, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO. Det handlar också om att möta utmaningarna vi står inför; klimatomställningen, konkurrenskraften och inte minst om att ta hand om gamla och sjuka, och se till att den kommande generationen får en god utbildning. Då måste vi få fram pengar till välfärden men och det kräver en effektiv skattepolitik som förankras över blockgränsen. 
 
 
TCO:s förslag i korthet:
 
•         Finans och penningpolitiken behöver stimulera efterfrågan i ekonomin, bland annat genom att överskottsmålet i de offentliga finanserna ses över och Riksbanken får ett kompletterande sysselsättningsmål.
•         Arbetsmarknads- och välfärdspolitiken behöver göra omställningen mellan jobb smidigare, genom ett gott inkomstskydd och tydliga krav.
•         Utbildningspolitiken behöver göra så fler är kompetenta nog att hantera de jobb som finns att ta, alla som vill ska kunna skaffa sig en högskoleutbildning och unga under 25 som saknar gymnasieexamen bör garanteras utbildning.
 
Rapporten presenteras och diskuteras vid ett seminarium i mórgon i Almedalen, TCO-parken kl 10.00

Medverkande: 
Mats Engwall, professor, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 
Lotta Gröning, debattör, Expressen, 
Laura Hartman nationalekonom, Uppsala Universitet, 
Clas Olsson, biträdande generaldirektör, Arbetsförmedlingen
Eva Nordmark ordförande TCO
Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef, TCO
 
 
För kommentarer: Roger Mörtvik, samhälsspolitisk chef TCO 070-481 91 17 

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund