TCO: Statistik bevisar missbruk av visstidsanställningar

Pressmeddelanden 10:45 16 juli, 2013

EU:s direktiv om visstidsarbete kräver att alla länder ska ha ett effektivt skydd mot missbruk av upprepade visstidsanställningar. Efter en anmälan från TCO har EU-kommissionen kommit till slutsatsen att den svenska lagstiftningen strider mot EU-rätten.

Den svenska regeringen har vägrat att ändra reglerna och hävdar att missbruk inte förekommer. 

TCO presenterar idag en undersökning som visar att 65 000 personer i Sverige har varit visstidsanställda fem år eller längre hos samma arbetsgivare. - Visstidsanställningar behövs och är ofta en väg in på arbetsmarknaden. Men att 65 000 människor har arbetat mer än fem år hos samma arbetsgivare på olika korta anställningar visar att visstidsanställningar missbrukas. Det vill vi förhindra, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO.

- Det går att förhindra missbruk och uppfylla EU-rättens krav utan att för den skulle äventyra jobben. TCO har föreslagit en övre sammanlagd tidsgräns på tre år, sen ska man ha rätt till en tillsvidareanställning, fortsätter Eva Nordmark, TCO. Anledningen till att antalet personer som har varit visstidsanställda hos samma arbetsgivare i mer än fem år är intressant är att en så lång kedja av visstidsanställningar i normalfallet kräver att arbetsgivaren lyckats kringgå de tidsgränser som är tänkta att förhindra missbruk av tidsbegränsade anställningar.

- Undersökningens resultat är ett konkret bevis för att den svenska lagstiftningen tillåter missbruk. Vi har skickat den till EU-kommissionen som nu förhoppningsvis anser sig ha tillräckligt på fötterna för att väcka talan mot Sverige i EU-domstolen, säger Samuel Engblom, Chefsjurist på TCO.

För ytterligare kommentarer: Samuel Engblom, Chefsjurist TCO, 070-2503770 eller Annis Prhat, pressekreterare TCO, 070-240 95 96

Om undersökningen
Novus Opinion har på TCO:s uppdrag tillfrågat 1125 visstidsanställda mellan 18 och 65 år hur länge de har varit visstidsanställda hos sin nuvarande arbetsgivare (Tabell 1).

 

Fråga: Hur länge har du varit visstidsanställd hos din nuvarande arbetsgivare?

Svar

Procent

Uppskattat antal individer*

Upp till och med 6 månader

41

242 000

Mellan 6-12 månader

15

88 000

Mellan 1-3 år

23

135 000

Mellan 3-5 år

6

35 000

5 år eller längre

11

65 000

Vet ej

4

 

* Vid omräkningen till antal individer har vi utgått från SCB:s arbetskraftsundersökning (maj 2013). Enligt denna fanns det 639 400 visstidsanställda i åldrarna 16-64 år. Då 16-17 åringar inte ingick i Novus undersökning har vi därför gjort en låg skattning av antalet visstidsanställda.

EU-kommissionens överträdelseförfarande
Dagens regler för visstidsanställningar tillkom genom en reform 2007. Då EU:s direktiv om visstidsarbete kräver att varje medlemsland har ett effektivt skydd mot missbruk av upprepade tidsbegränsade anställningar anmälde TCO Sverige till EU-kommissionen. Kommissionen har efter utredning kommit fram till att den delar TCO:s syn och driver ett överträdelseförfarande mot Sverige. I februari 2013 utfärdade Kommissionen ett motiverat yttrande där man gav den svenska regeringen två månader på sig att ändra lagstiftningen. Då så inte skett kan EU-kommissionen nu väcka talan mot Sverige i EU-domstolen.

Ladda ner hela undersökningen bifogad i inlagan till EU-kommissionen den 25 juni 2013.

TCO:s förslag till nya regler om tidsbegränsade anställningar.

Läs Samuels debattartikel i DN idag:

Kontaktperson

Samuel Engblom

Samhällspolitisk chef

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund