Ökning av pappors uttag av föräldraledighet i TCO:s pappaindex

Pressmeddelanden 15:03 26 mars, 2013

TCO:s pappaindex visar att papporna har ökat sitt uttag av föräldraledighet för fjortonde året i rad. Både andelen föräldradagar som tas ut av pappor och andelen pappor som tar ut föräldrapenning har ökat under 2012 jämfört med år 2011.

- Det går för långsamt med jämställdheten i föräldraförsäkringen, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark. Nu måste jämställdhetsbonusen bli mer kraftfull så att det verkligen lönar sig ekonomiskt med ett jämställt uttag. Det behövs också en ytterligare "pappamånad", som inte går att överlåta till den andra föräldern. 


- Kvinnor halkar efter i lön och utveckling när de får barn och här skulle en jämställd föräldraförsäkring göra skillnad, fortsätter Eva Nordmark. Om inget görs cementerar föräldraförsäkringen normen att mammor tar huvudansvaret för barnen medan papporna gör karriär. Föräldraförsäkringen måste anpassas till ett modernt samhälle och arbetsliv och då är en tredje pappamånad ett steg i den riktningen. Regeringen bör också ge försäkringskassan tillbaka uppdraget att verka för ett jämställt uttag av försäkringen.

-Attityder på arbetsplatsen har stor betydelse för att fler män ska ta ut föräldraledighet, fortsätter Eva Nordmark. Arbetsgivare kan bidra mer för jämställdheten och där är TCO:s Föräldramanual ett bra verktyg för en sådan attitydförändring.

Nyheter i årets pappaindex: Jönköpings län och Degerfors kommun årets raketer

Pappindex för riket har ökat från 41,9 år 2011 till 43,8 år 2012.
Mer än tre fjärdedelar av alla dagar tas fortfarande ut av mammorna och det finns en grupp män som inte tar ut någon föräldraförsäkring alls.

Andelen föräldradagar som tas ut av pappor och andelen pappor som tar ut föräldrapenning har ökat under 2012 jämfört med år 2011.
Årets och tidigare års etta, Västerbottens län, har gått från ett indexvärde 48,2 år 2011 till 51,2 år 2012. Årets och tidigare års tvåa, Uppsala län, har ökat sitt index från 47,2 till 49,2 år 2012. Trean Jämtlands län har ökat från 46,4 år 2011 till 47,0 år 2012.

Gotland är enda länet som har försämrat sitt pappaindex under 2012 och backar därmed från en tredje plats till en fjärde plats. Gotlands pappaindex har minskat från 46,8 till 46,6. 

Årets etta på kommunlistan är Rättvik med ett index på 57. Årets raket, Degerfors, klättrar från plats 237 till plats 22 med ett index på 50,9.
Årets kommunfall står Vadstena för som fallit från plats 29 till plats 260.

För frågor om undersökningen: 
Lena Orpana, statistiker på TCO, 070 481 91 07 lena.orpana@tco.se

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund