Lärare mest pressade visar nya fakta i TCO:s stressbarometer

Pressmeddelanden 11:05 24 april, 2013

I genomsnitt svarar nästan hälften av lärarna med negativ laddning på frågorna om sin arbetssituation. Det visar några av resultaten från TCO:s stressbarometer som idag presenteras för andra året i rad. Den visar att lärarna är den yrkesgrupp som sammantaget arbetar med högst press av de yrkesgrupper som ingår i mätningen. Snittvärdet för alla yrkesgrupperna är i stort sett oförändrat på 31, medan lärarnas stressindex når betydligt högre, på indexvärde 46.

- Stressbarometern är allvarligt överhettad när det gäller lärare och nu är gränsen nådd. Den våg av reformer som sköljt över lärarna är orimlig, de tvingas vara så mycket mer än bara lärare. Detta drabbar inte bara dem utan också eleverna och i förlängningen hela Sverige, säger Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet.

Resultaten i Stressbarometern i övrigt visar stora obalanser i tjänstemännens arbetsliv där man har svårigheter att koppla bort tankar på jobbet, tvingas jobba övertid och ofta känner stor trötthet.

- Stressen ligger högt och är ett hot mot en god arbetsmiljö och för ett fungerande arbetsliv långt upp i åldrarna. Jag ser med oro på hur arbetssituationen förvärras för många av våra förbunds medlemmar, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO. 

- Samtidigt som de flesta trivs med sitt jobb, signalerar rapporten en tickande ohälsobomb som behöver åtgärdas,  fortsätter Eva Nordmark. Stödet till och från cheferna måste bli bättre och våra medlemmar i förbunden måste ha rätt till ostörd återhämtning.

Fakta från stressbarometern
Stressbarometern visar på ett antal obalanser i lärarnas arbetsliv:

- 8 av 10 lärare kan inte koppla av tankarna från jobbet och är för trötta eller saknar tid för familj och vänner minst en gång i veckan.

- Nästan varannan lärare anser inte att de hinner tänka nya idéer och utveckla dessa under arbetstiden.

- Var tredje lärare utför ofta eller mycket ofta arbetsuppgifter som de ifrågasätter om de är meningsfulla och fler än två av fem lärare utför ofta eller mycket ofta arbetsuppgifter som de anser borde utföras av annan person eller yrkesgrupp.

- 82 procent av lärarna anser inte att de kan lämna över arbetsuppgifter till kollegor.

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund