Höjt tak i höstbudgeten kan ge 1,4 miljoner full a-kassa

Pressmeddelanden 10:24 13 augusti, 2013

Bara drygt 225 000 heltidsarbetande svenskar kan i dag få full ersättning från a-kassan, visar nya beräkningar från TCO. Om regeringen tar fasta på TCO:s förslag om höjt inkomsttak – och skjuter till medel i höstens budget – skulle ytterligare närmare 1,2 miljoner svenskar kunna få fullt inkomstskydd vid arbetslöshet.

– Regeringen måste höja taket i a-kassan i höstbudgeten. Arbetslöshetsförsäkringen ger inte längre en inkomsttrygghet, vilket slår hårt mot enskilda hushåll. Det skadar även samhällsekonomin i stort, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark.
 
Av Sveriges 3,3 miljoner heltidsarbetande är det i dag endast 6,8 procent, eller 225 544 personer, som har fullt inkomstskydd vid arbetslöshet, det vill säga 80 procent av den tidigare lönen. Detta under förutsättning att de är anslutna till a-kassan. De allra flesta får nöja sig med betydligt mindre om de blir arbetslösa. Den som tjänar 25 000 kronor i månaden får 70 procent medan den som ligger på 30 000 kronor bara får 50 procent av sin tidigare inkomst.

TCO:s förslag till förändrad arbetslöshetsförsäkring innebär att inkomsttaket höjs från 18 700 kronor i månaden till 27 500 kronor. Enligt nya siffror från TCO betyder höjningen att totalt drygt 1,4 miljoner heltidsarbetande svenskar skulle kunna få full ersättning vid arbetslöshet. 

För storstadskommunerna ser siffrorna ut så här: I Stockholms stad skulle ytterligare 96 000 heltidsarbetande kunna få fullt inkomstskydd, i Göteborg handlar det om 61 000 och i Malmö drygt 35 000.

– Många arbetslösa är i dag hänvisade till försörjningsbidrag från kommunerna och riskerar då exempelvis tvingas att paniksälja sin bostad. Sverige har inte råd att låta den här utvecklingen fortsätta. Regeringen måste därför reparera försäkringen och ett första nödvändigt steg är att i höstbudgeten höja taket i a-kassan, säger Eva Nordmark.

Läs mer här om TCO:s förslag till en förändrad arbetslöshetsförsäkring.

Läs här om den nya statistiken, kommun för kommun.  
 

För mer information:

Kerstin Olsson, presschef TCO, 08-782 91 02, 070-978 33 83,kerstin.olsson@tco.se

Lena Orpana, utredare och statistiker på TCO, 070-481 91 07

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund