Europarådskritik mot Sverige för Lavallagstiftning

Pressmeddelanden 11:36 20 november, 2013

Även ett av Europarådets organ underkänner nu den lagstiftning som Sverige antog efter Lavaldomen som en otillåten inskränkning av fackliga rättigheter.

 Det är Europeiska kommittén för sociala rättigheter som efter en anmälan från LO och TCO gjort bedömningen att Sverige bryter mot Europarådets sociala stadga. Utöver kränkningarna av strejkrätten och den fackliga förhandlingsrätten finner kommittén även att Sverige bryter mot skyldigheten att ge migrerande arbetstagare lika rättigheter. I våras krävde FN:s arbetsmarknadsorgan ILO att Sverige ska ändra lagstiftningen så att den respekterar grundläggande konventioner om facklig förenings- och förhandlingsrätt.

-  Europarådets kritik riktar sig direkt mot den Laval-lagstiftning som regeringen antog 2010 och som bidrar till att skapa oro bland LO-medlemmarna. Det är hög tid att regeringen agerar för att stilla oron kring jobben, lönekonkurrensen och anställningsvillkoren på svensk arbetsmarknad, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

 - Detta ökar ytterligare trycket på Sverige att ändra Lavallagstiftningen. I samråd med arbetsmarknadens parter bör regeringen så snabbt som möjligt söka en lösning som respekterar såväl grundläggande fackliga rättigheter som utstationerade arbetstagares rätt till likabehandling i Sverige, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark.

Europarådets sociala stadga kompletterar Europakonventionen och innehåller bestämmelser om bland annat fackliga rättigheter, diskriminering och likabehandling av migrerande arbetstagare. Europeiska kommittén för sociala rättigheter granskar hur medlemsländerna följer konventionen. Sedan 1996 finns en kollektiv klagorätt som gör att fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer och andra enskilda organisationer kan anmäla länder till kommittén. En sådan anmälan lämnades av LO och TCO i juni 2012. Den svenska regeringen är nu skyldig att återkomma till kommittén med en rapport om vilka åtgärder den vidtagit för att uppfylla kommitténs rekommendationer.

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna hänvisar ofta till såväl stadgan som kommitténs rapporter då den tolkar rättigheter i Europakonventionen som även återfinns i stadgan. Beslutet har därför betydelse inte bara för Sverige utan kan även komma att påverka hur Europadomstolen tolkar föreningsrätten och strejkrätten i gränsöverskridande situationer.

Länk till Europarådets sociala stadga 

En beskrivning av den Europeiska sociala stadgan och det kollektiva klagomålsförfarandet finns i LO, TCO och Europeiska byggarbetarfederationens rapport Skyddet för den fackliga föreningsfriheten i olika internationella rättsakter och dess påverkan på EU-rätten. 

För ytterligare upplysningar: Chefsjurist TCO Samuel Engblom 070-2503770 eller Claes-Mikael Jonsson, jurist LO, 076-119 2631

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund