Facklig oro över EU-initiativ om minimilöner

Pressmeddelanden 16:30 14 januari, 2020

EU-kommissionen har idag presenterat sitt första samråd inför ett kommande initiativ om minimilöner. TCO är av uppfattningen att EU, enligt fördragen, inte har rätt att reglera löner i medlemsländerna. Om kommissionen ändå väljer att gå vidare med lagstiftning kommer frågan att behöva prövas i EU-domstolen.

– Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat idag. Det är tydligt att kommissionen inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå. Det här är allvarligt och jag förutsätter att regeringen fortsätter sitt arbete med att förklara att Sverige inte kan acceptera lagstiftning på området. Sverige och svensk arbetsmarknad skulle bli stora förlorare om det blir verklighet, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

Vilka frågor EU har rätt att stifta lagar om bestäms i fördragen. Enligt dem är frågor som rör bland annat lön undantagna från EU:s beslutsmakt. Trots detta tycks kommissionen ha för avsikt att gå vidare med lagstiftningsförslag.

– Det finns många frågor där det finns ett mervärde av att vi har en gemensam politik i alla medlemsländer. Men det finns också frågor där våra nationella olikheter måste få vara just olikheter. Av det skälet är också lönefrågor undantagna i fördragen. Om de ändå skulle gå vidare med ett lagstiftningsförslag måste det tas till EU-domstolen, säger Therese Svanström.

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund