TCO kommenterar regeringsförklaringen

Pressmeddelanden 12:51 21 januari, 2019

Tre särskilt glädjande besked och ett negativt. Det är vad TCO ser i statsminister Stefans Löfvens regeringsförklaring. Flera av de frågor som TCO arbetat för under en längre tid blir nu verklighet, samtidigt som hoten om förändring av turordningsreglerna kan få negativa konsekvenser för arbetstagarna.

– Jag ser tre positiva besked och ett negativt i statsministerns regeringsförklaring. Att det ska satsas på kompetensutveckling för yrkesverksamma inklusive ett mer generöst studiemedelssystem. Att en skattereform ska genomföras, där skatten på arbete och företagande sänks samtidigt som den höjs på miljöförstörande verksamhet. Att arbetslöshetsförsäkringen breddas så att fler omfattas. Det stora minuset, där jag verkligen känner mig besviken, är hotet om statlig inblandning i turordningsreglerna, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

TCO ser blocköverskridande överenskommelser som en förutsättning för långsiktigt hållbara lösningar på de utmaningar som finns.

– TCO:s uppdrag är att påverka politiska beslut i en utveckling som gynnar de breda grupper av tjänstemän som finns på arbetsmarknaden eller som lämnat den efter ett långt arbetsliv. En förutsättning för långsiktighet och förutsägbarhet är att det finns överenskommelser över blockgränsen i de centrala frågorna. De senaste veckornas utveckling, där partier visat sig vara villiga att kompromissa i viktiga frågor ser jag som mycket positivt inför framtiden. Det behövs mer samarbete som stärker Sverige, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

José Gutierrez

Presschef

Misstag att minska tryggheten för arbetstagare

Regeringen har fattat beslut om att tillsätta en utredning som syftar till att försvaga anställningsskyddet

Läs mer

TCO:s plattform inför valet till Europaparlamentet

EP-valet i vår är viktigt eftersom parlamentet stiftar lagar som har betydelse för Sveriges ekonomi och välstånd. Hur politiken utformas i EU påverkar TCO-förbundens medlemmar.

Läs mer

Visste du att kvinnor tar ut 69,7 % av alla föräldradagar?

TCO:s nya jämställdhetsindex visar att vi är på väg åt rätt håll men det tar tid. Med nuvarande utvecklingstakt kommer män och kvinnor att dela lika år 2040.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund