Handbok för jämställda möten

Pressmeddelanden 07:20 19 april, 2018

TCO lanserar en handbok för jämställda möten. Det är en metodbok och praktisk guide för hur man skapar mer demokratiska och inkluderande möten i föreningar och organisationer.

Handboken är skriven av Sara Haraldsson som är generalsekreterare för Maktsalongen. I inledningen betonar Sara Haraldsson vikten av denna handbok då föreningar och fackförbund inte är isolerade öar som är fria från samhällets övriga normer.

”Vi lever i ett ojämställt samhälle där män som grupp har mer makt än kvinnor som grupp. Det syns inte bara i lönekuvertet, i bolagsstyrelsen eller i fördelningen av VAB-dagar: det syns också på våra årsmöten och kongresser. Vi får inte tro att de osynliga regler som präglar övriga samhället inte gäller hos oss,” skriver Sara Haraldsson i handbokens inledning.

TCO:s ordförande Eva Nordmark skriver i boken att det vilar ett extra stort ansvar att våga utmana normer och invanda mönster för att föreningar och fackförbund ska kunna utvecklas.

”Att demokratin är levande i föreningen eller förbundet är en grundförutsättning och ett förhållningssätt som vi har med oss hela tiden. Det är något av det finaste jag vet”, skriver TCO:s ordförande Eva Nordmark och skickar också med en uppmaning:
”Jag hoppas att du som läser den här boken, oavsett på vilken nivå du verkar, kommer känna dig inspirerad att testa något nytt!”

Boken är uppbyggd i enkla kapitel för hur man kan arbeta före, under och efter mötet och det finns tydliga checklistor att följa. Den vänder sig främst till förtroendevalda i TCO-förbunden, men kan användas av alla organisationer och föreningar som vill ha mer inkluderande, jämlika, jämställda och representativa möten.

TCO hoppas att handboken kommer att vara ett viktigt verktyg för att utveckla demokratin.

Du kan ladda ner den i pdf-version på https://www.tco.se/var-politik/Jamstalldhet-och-mangfald/handbok-for-jamstallda-moten/

Kontakta författaren
Sara Haraldsson, generalsekreterare Maktsalongen
sara@maktsalongen.se
0708-89 81 49

Kontakta TCO
Andreas Beckert, förbundssekreterare TCO
andreas.beckert@tco.se
0702-02 21 32

Petteri Flanagan Karttunen, presskommunikatör
petteri.flanagankarttunen@tco.se
0724-54 88 67


TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 14 förbund med nästan 1,4 miljoner medlemmar.
Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Det gör vi genom att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Vi behöver en ny skattereform bland annat för utjämningssystemet

Med bara månader kvar till valet är det dags för politiker att sätta frågan om att reformera det kommunala utjämningssystemet högt upp på agendan för att hela Sverige ska leva. Vi behöver en ny skattereform.

Läs mer här

Arbetstidsgapet mellan kvinnor och män måste minska

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten. I den här rapporten går vi igenom TCO:s förslag.

Läs mer här

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund