8 av 10 tjänstemän tycker att svenska politiker borde prata mer om EU

Pressmeddelanden 09:41 9 maj, 2018

Inför Europadagen 9 maj har TCO låtit NOVUS fråga förbundens medlemmar i vilken grad man upplever att svenska politiker informerar väljarna om vad de vill med EU-samarbetet. Undersökningen visar att bland tjänstemännen finns det ett stort intresse för EU-frågor och man önskar att partierna hade pratat mer om EU.

Mer än hälften av tjänstemännen upplever att svenska politiker informerar väljarna i låg grad om vad man vill med EU-samarbetet.

85 procent av de tillfrågade tjänstemännen tycker att svenska politikerna borde informera väljarna mycket mer om vad partierna vill med EU-samarbetet.

Alla partier har nu pekat ut de prioriterade frågorna för riksdagsvalet. Ingen av de prioriterade områdena är en EU-fråga och väldigt få ges någon tydlig EU-dimension.

- Vår undersökning visar att partierna måste tala mer om EU. Väljarna vill veta hur partierna ställer sig till aktuella frågor som unionens framtid, hur den sociala dimensionen ska stärkas, hur EMU ska fördjupas och hur samarbetet ska finansieras.

Det handlar om konkreta frågor som har direkt bäring på svensk ekonomi och svenska arbetstagare, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO.

-  En av de viktigaste EU-frågorna för TCO är arbetskraftens fria rörlighet. Vi välkomnar därför förslaget till en europeisk arbetsmyndighet som kan hjälpa arbetstagare och företag till relevant information, och stärka samarbetet mellan nationella myndigheter på det här området, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark

Nyligen presenterade EU-kommissionen sitt förslag på en ny långtidsbudget. Den svenska regeringen har redan aviserat att man vill se en låg svensk EU-avgift.

- Innan man bedömer hur mycket Sverige ska bidra med bör man ha en klar bild över vad man vill göra med EU-samarbetet. EU:s framtida budget bör därför diskuteras i årets svenska valrörelse, avslutar Eva Nordmark, TCO Ordförande.

Mer information och kontakt

Eva Nordmark, TCO Ordförande, firar Europadagen den 9e maj genom att delta i diskussion om EU:s framtid, på Kulturhuset i Stockholm. Nordmark deltar i samtal om ”Efter Göteborg, vem gör vad i det sociala Europa”, kl 09:30-10:30. Mer information om programmet finns här

Kontakt Karin Emanuelli, presschef, 0708-390206

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Vi behöver en ny skattereform bland annat för utjämningssystemet

Med bara månader kvar till valet är det dags för politiker att sätta frågan om att reformera det kommunala utjämningssystemet högt upp på agendan för att hela Sverige ska leva. Vi behöver en ny skattereform.

Läs mer här

Arbetstidsgapet mellan kvinnor och män måste minska

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten. I den här rapporten går vi igenom TCO:s förslag.

Läs mer här

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund