Välkommen ny myndighet för kunskap om arbetsmiljö

Pressmeddelanden 14:03 7 september, 2017

Regeringen har idag beslutat att inrätta en ny myndighet för arbetsmiljökunskap. Myndigheten ska samordna och sprida ny kunskap om arbetsmiljöfrågor och utvärdera arbetsmiljöpolitiken. TCO välkomnar beskedet och ser att det kommer att stärka parternas gemensamma arbete för en god arbetsmiljö.

– Det är ett mycket glädjande besked som TCO har arbetat för under en längre tid. Det behövs en utpekad aktör med ansvar för att samla och föra ut kunskap om arbetsmiljön och dess utveckling. Det är dessutom ett behov som pekats ut av både arbetsgivarföreträdare och fackliga organisationer som TCO, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

TCO ser att den nya myndigheten kommer att få stor betydelse, både i Sverige och internationellt.

– Det är av stor betydelse för arbetsmiljöarbetet både på hemmaplan och för Sverige som en tydlig aktör i internationella arbetsmiljösammanhang, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet!

Hur politiken utformas i EU påverkar TCO-förbundens medlemmar

Läs mer

Är du nyfiken på vad EU betyder för svensk ekonomi?

Svensk ekonomi är beroende av EU. Värdet av vår export av varor och tjänster utgör och står för halva vår BNP-tillväxt och 70 procent av exporten går till EU:s inre marknad

Läs mer

Är du doktorand eller nydisputerad forskare med intresse för arbetsmarknaden?

Ansök till TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund