Välkommen ny myndighet för kunskap om arbetsmiljö

Pressmeddelanden 14:03 7 september, 2017

Regeringen har idag beslutat att inrätta en ny myndighet för arbetsmiljökunskap. Myndigheten ska samordna och sprida ny kunskap om arbetsmiljöfrågor och utvärdera arbetsmiljöpolitiken. TCO välkomnar beskedet och ser att det kommer att stärka parternas gemensamma arbete för en god arbetsmiljö.

– Det är ett mycket glädjande besked som TCO har arbetat för under en längre tid. Det behövs en utpekad aktör med ansvar för att samla och föra ut kunskap om arbetsmiljön och dess utveckling. Det är dessutom ett behov som pekats ut av både arbetsgivarföreträdare och fackliga organisationer som TCO, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

TCO ser att den nya myndigheten kommer att få stor betydelse, både i Sverige och internationellt.

– Det är av stor betydelse för arbetsmiljöarbetet både på hemmaplan och för Sverige som en tydlig aktör i internationella arbetsmiljösammanhang, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

Den svenska partsmodellen

Hur fack och arbetsgivarorganisationer tillsammans kommer överens om de bästa villkoren på arbetsmarknaden.

Läs mer och se våra filmer

Staten måste ta ett större ansvar för att rusta upp trygghetssystemen!

Vad säger politiken om ansvarsfördelningen mellan stat och arbetsmarknadens parter? Välkommen till analys och samtal tisdag 22 oktober

Läs mer och anmäl dig här

Att gå från lön till studiemedel innebär stora kostnader!

Det krävs en högre ersättningsnivå än den som ges inom dagens studiemedel för att yrkesverksamma ska kunna vidareutbilda sig

Läs mer i rapporten

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund