Positivt besked om yrkeshögskolan

Pressmeddelanden 13:37 27 januari, 2017

Regeringen har beslutat att behörighetsgivande förutbildning och enstaka kurs ska kunna ges inom yrkeshögskolan. TCO:s ordförande Eva Nordmark är nöjd med beslutet.

- Det här är ett bra beslut för TCO-förbundens medlemmar. Många yrkesverksamma behöver fylla på med ny kunskap för att gå vidare i arbetslivet, men har inte behörighet till yrkeshögskolan eller behöver bara läsa vissa delar av en utbildning som fristående kurs.

Nästan fyra av tio tjänstemän i åldrarna 30–55 år uppger att de kommer behöva vidareutbilda sig redan inom ett år och hela 86 procent inom fem år. Detta framgår av en SCB-undersökning som TCO har låtit genomföra.

Det kan handla om specialistsjuksköterskan eller ingenjören som behöver fylla på sin kompetens inom exempelvis ledarskap eller ekonomi, om teknikern som behöver fylla på sin utbildning när arbetsuppgifter flyttar utomlands eller om polisen som behöver kunna bekämpa brottslighet på nätet.

Även om TCO välkomnar regeringsbeslutet, finns det en punkt där regeringen behöver göra mer.

- Vi menar att yrkeshögskolan alltid ska kunna erbjuda fristående kurser, inte bara när det finns tomma platser efter att utbildningen påbörjats. Vi förväntar oss att det blir så senast nästa år, eftersom Myndigheten för yrkeshögskolan föreslagit det i sin återrapportering till regeringen. Yrkeshögskolans värdefulla utbildningar måste bli tillgängliga för fler, säger Eva Nordmark.

För mer information:

Amanda Florin, pressekreterare, 072-204  22 54, amanda.florin@tco.se 

Den svenska partsmodellen

Hur fack och arbetsgivarorganisationer tillsammans kommer överens om de bästa villkoren på arbetsmarknaden.

Läs mer och se våra filmer

Staten måste ta ett större ansvar för att rusta upp trygghetssystemen!

Vad säger politiken om ansvarsfördelningen mellan stat och arbetsmarknadens parter? Välkommen till analys och samtal tisdag 22 oktober

Läs mer och anmäl dig här

Att gå från lön till studiemedel innebär stora kostnader!

Det krävs en högre ersättningsnivå än den som ges inom dagens studiemedel för att yrkesverksamma ska kunna vidareutbilda sig

Läs mer i rapporten

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund