Politiken måste skapa rätt förutsättningar för ett längre arbetsliv

Pressmeddelanden 07:23 14 december, 2017

Riksdagens pensionsgrupp har presenterat en ramöverenskommelse om en förändring av pensionssystemet. TCO ser dock främst ett behov av att skapa förutsättningar för ett längre arbetsliv genom satsningar för en bättre arbetsmiljö och kompetensutveckling.

TCO anser även att den föreslagna förändringen av den lägsta åldern för uttag av allmän pension fasas in för fort. TCO välkomnar dock att åldersgränserna i  arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen föreslås höjas, då personer som blir arbetslösa eller sjukskrivna sent i arbetslivet annars tvingas gå i pension tidigare än tänkt.

– Vi ser behovet av att skapa ett längre arbetsliv men det kräver mer än att man höjer åldersgränserna i det allmänna pensionssystemet. Vi hade önskat ett brett paket där partierna i pensionsgruppen även presenterat konkreta förslag för att förbättra arbetsmiljön och öka möjligheterna till att fylla på med kunskap genom hela arbetslivet så att människor faktiskt kan arbeta längre, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

TCO har framfört synpunkter till pensionsgruppen om att det måste finnas rimliga övergångsregler för de som börjar närma sig pensionsåldern och som planerat sitt uttag.

– De övergångsregler som föreslagits är alldeles för snäva. Det är inte rimligt att den som planerat att gå i pension om drygt två år över en natt får veta att målsnöret flyttats fram ett år. Här måste politikerna ta ansvar och tänka om. Det handlar trots allt om livsplanerna för människor som arbetat ett helt liv, säger Eva Nordmark. Att de övre åldersgränserna i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen höjs välkomnas av TCO.

– Att åldersgränserna i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen föreslås höjas är en viktig förbättring. Om de är för låga tvingas personer som blir arbetslösa eller sjukskrivna sent i arbetslivet gå i pension tidigare än tänkt, säger Eva Nordmark.

Tjänstemännens tankar om pensionen:
85 procent tror att de skulle ha möjlighet att jobba längre än planerat - men bara fyra av tio är beredda att göra det.

Nästan varannan kvinna och var tredje man tycker att jobbet är så psykiskt påfrestande och stressigt att de inte är beredda att förlänga arbetslivet mer än planerat.

35 procent av både kvinnorna och männen kan tänka sig att komplettera sin utbildning för att jobba några år längre än planerat.

Sex av tio kvinnor och sju av tio män ser fram emot att gå i pension.

Källa: TCO har tillsammans med SCB genomfört en undersökning där 5500 tjänstemän (63,6 procents svarsfrekvens) tillfrågades om sina planer för pensionen. 

Therese Svanström, ny ordförande i TCO!

– Jag är oerhört stolt och glad över att ha fått det här förtroendet.

Ta del av pressmeddelandet

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

TCO:s förslag

Hur ska vi finansiera framtidens pensioner?

Se seminariet i efterhand

Till inspelningen

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund