Fler yrkesverksamma ska kunna läsa på högskolan

Pressmeddelanden 10:14 27 april, 2017

Regeringen går på TCO:s linje i frågan om vidareutbildning på högskolenivå för yrkesverksamma i direktiven till utredningen om högskolornas styrning och resurstilldelning, som presenteras idag. Ett viktigt mål är att fler ska kunna fylla på med ny kunskap mitt i livet, säger högskoleminister Helene Hellmark Knutsson till SR Ekot.

- Det här är inte en dag för tidigt. TCO har länge påtalat vikten av att högskolor och universitet måste vara tillgängliga även för yrkesverksamma som vill tillbaka till studier senare i livet, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark.

TCO presenterade nyligen konkreta förslag för hur ett omställningsuppdrag till högskolan skulle kunna se ut. Dessa förslag bygger på förändringar i resurstilldelningssystemet och syftar till att lärosätena och staten ska bli mer samspelta i att ta ansvar för utbildningars påverkan på arbetsmarknaden.

- Det råder idag alldeles för stor brist inom många samhällsbärande yrken och företagen har svårt att hitta arbetskraft. Därför är detta en viktig fråga för hela samhället. Att människor ges chansen till vidareutbildning och kompetensutveckling hela livet är avgörande för att vi ska klara kompetensförsörjningen, säger Eva Nordmark.

Under våren har Eva Nordmark besökt lärosäten över hela Sverige för att samtala om möjliga vägar framåt för att se till att Sverige fortsätter att vara konkurrenskraftigt.

- Utredningen måste fokusera på omställning. Lärosätena måste vara öppna för förändringar men det är viktigt att lyssna till deras egna förslag, säger Eva Nordmark.  

Läs mer om TCO:s förslag här.

För mer information:
Amanda Florin, pressekreterare, 072-204  22 54, amanda.florin@tco.se

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet!

Hur politiken utformas i EU påverkar TCO-förbundens medlemmar

Läs mer

Är du nyfiken på vad EU betyder för svensk ekonomi?

Svensk ekonomi är beroende av EU. Värdet av vår export av varor och tjänster utgör och står för halva vår BNP-tillväxt och 70 procent av exporten går till EU:s inre marknad

Läs mer

Är du doktorand eller nydisputerad forskare med intresse för arbetsmarknaden?

Ansök till TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund