TCO:s nya Jämställdhetsindex: ”Jämställdhet är en tillväxtmotor”

Pressmeddelanden 06:29 16 juni, 2016

Kvinnor i Sverige tog under förra året i genomsnitt ut 72,6 procent av alla dagar med föräldraledighet och vård av sjukt barn, visar TCO:s nya Jämställdhetsindex. Det ojämställda uttaget av föräldrapenning får stora konsekvenser för kvinnors livsinkomst och är en förlust för samhällsekonomin. Om kvinnor förvärvsarbetade lika mycket som männen skulle tillväxten kunna öka med upp till 550 miljarder kronor.

– Jag är inte förvånad över att det ser ut så här, men det är oroande. Både individen och samhället förlorar på att kvinnor inte jobbar i lika stor utsträckning som män. Kvinnors möjligheter till karriär och löneutveckling försämras markant. Det är inte rimligt i ett modernt land som Sverige, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO.  

Den ojämställda fördelningen av förvärvsarbete påverkar även samhällsekonomin.

– Jämställdhet är en tillväxtmotor. Sveriges bruttonationalprodukt skulle öka markant, med upp till 13 procent, om kvinnor och män lönearbetade och drev företag i samma utsträckning. Det skulle tillföra 550 miljarder till investeringar och reformer, säger Eva Nordmark. 


TCO:s Jämställdhetsindex 2015 runt om i landet
Bäst på att dela jämställt är föräldrarna i Västerbotten, där Jämställdhetsindex är 68,2. Kvinnor i Västerbotten tar sammanlagt ut 68,2 procent och män 31,8 procent av föräldraledighet och vård av sjukt barn. Föräldrarna i Västerbotten leder med en och en halv procentenhet före föräldrarna i Gotlands län som har ett index på 69,7. Trea är föräldrarna i Uppsala län med 70,4, tätt följda av föräldrarna i Jämtlands län och Stockholms län.

Längst ner i tabellen hittar vi föräldrarna i Skåne län med index 75. Det ser inte så mycket bättre ut i Gävleborgs län som har ett Jämställdhetsindex på 74,4 och Värmlands län med index 74,3.

Mer om TCO:s Jämställdhetsindex
TCO:s nya Jämställdhetsindex visar hur uttaget av föräldrapenning fördelar sig mellan könen. Vi har slagit ihop de två olika sorterna föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn (VAB) och den vanliga typen av föräldrapenning, som till största del tas ut innan barnet börjar förskola (föräldraledighet).

Ju närmare ett värde ligger 100, desto närmare är det att kvinnor tar ut all ledighet för omvårdnad av barn. Ett index på 50 visar på ett helt jämställt uttag och ett index på mindre än 50 betyder att män tar ut mer än kvinnor. Det är bara 14 procent av alla par som delar jämställt på föräldraledigheten, det vill säga tar ut minst 40 procent var.

Du hittar Jämställdhetsindex för hela landet och per län på www.tco.se/jamstalldhetsindex

 

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Vi behöver en ny skattereform bland annat för utjämningssystemet

Med bara månader kvar till valet är det dags för politiker att sätta frågan om att reformera det kommunala utjämningssystemet högt upp på agendan för att hela Sverige ska leva. Vi behöver en ny skattereform.

Läs mer här

Arbetstidsgapet mellan kvinnor och män måste minska

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten. I den här rapporten går vi igenom TCO:s förslag.

Läs mer här

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund