TCOs nya Jämställdhetsindex: ”Jämställdhet är en tillväxtmotor”

Pressmeddelanden 06:29 16 juni, 2016

Kvinnor i Sverige tog under förra året i genomsnitt ut 72,6 procent av alla dagar med föräldraledighet och vård av sjukt barn, visar TCOs nya Jämställdhetsindex. Det ojämställda uttaget av föräldrapenning får stora konsekvenser för kvinnors livsinkomst och är en förlust för samhällsekonomin. Om kvinnor förvärvsarbetade lika mycket som männen skulle tillväxten kunna öka med upp till 550 miljarder kronor.

– Jag är inte förvånad över att det ser ut så här, men det är oroande. Både individen och samhället förlorar på att kvinnor inte jobbar i lika stor utsträckning som män. Kvinnors möjligheter till karriär och löneutveckling försämras markant. Det är inte rimligt i ett modernt land som Sverige, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO.  

Den ojämställda fördelningen av förvärvsarbete påverkar även samhällsekonomin.

– Jämställdhet är en tillväxtmotor. Sveriges bruttonationalprodukt skulle öka markant, med upp till 13 procent, om kvinnor och män lönearbetade och drev företag i samma utsträckning. Det skulle tillföra 550 miljarder till investeringar och reformer, säger Eva Nordmark. 


TCOs Jämställdhetsindex 2015 runt om i landet
Bäst på att dela jämställt är föräldrarna i Västerbotten, där Jämställdhetsindex är 68,2. Kvinnor i Västerbotten tar sammanlagt ut 68,2 procent och män 31,8 procent av föräldraledighet och vård av sjukt barn. Föräldrarna i Västerbotten leder med en och en halv procentenhet före föräldrarna i Gotlands län som har ett index på 69,7. Trea är föräldrarna i Uppsala län med 70,4, tätt följda av föräldrarna i Jämtlands län och Stockholms län.

Längst ner i tabellen hittar vi föräldrarna i Skåne län med index 75. Det ser inte så mycket bättre ut i Gävleborgs län som har ett Jämställdhetsindex på 74,4 och Värmlands län med index 74,3.

Mer om TCOs Jämställdhetsindex
TCOs nya Jämställdhetsindex visar hur uttaget av föräldrapenning fördelar sig mellan könen. Vi har slagit ihop de två olika sorterna föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn (VAB) och den vanliga typen av föräldrapenning, som till största del tas ut innan barnet börjar förskola (föräldraledighet).

Ju närmare ett värde ligger 100, desto närmare är det att kvinnor tar ut all ledighet för omvårdnad av barn. Ett index på 50 visar på ett helt jämställt uttag och ett index på mindre än 50 betyder att män tar ut mer än kvinnor. Det är bara 14 procent av alla par som delar jämställt på föräldraledigheten, det vill säga tar ut minst 40 procent var.

Du hittar Jämställdhetsindex för hela landet och per län på www.tco.se/jamstalldhetsindex

 

VI ÄR TCO

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet för landets tjänstemän. Ordförande är Eva Nordmark. Våra prioriterade frågor just nu är bättre utvecklingsmöjligheter i arbetslivet genom ökat utbildningsutbud och studiefinansiering för yrkesverksamma, en skattereform som gynnar utbildning, ansvarstagande och företagande och en jämställd föräldraförsäkring och minskat arbetstidsgap mellan kvinnor och män.

Läs mer här

Kompetens- försörjningen måste bli en valfråga

Brist på arbetskraft med rätt kompetens är det största och mest akuta problemet på svensk arbetsmarknad. Arbetsförmedlingens nya prognos visar att läget är akut. Inför valet 2018 kräver TCO att kompetensförsörjningen blir en prioriterad valfråga.

Läs mer här

Försäkringskassans avslag är oacceptabla

Sjukförsäkringen ger inte längre sjukskrivna den trygghet och möjlighet till rehabilitering och stöd för att kunna återgå i arbete som de borde få. Det drabbar våra medlemmar - lärare, sjuksköterskor och tjänstemän.

Läs mer här
image description

Det finns ett före och efter #metoo

Hösten 2017 har på alla sätt kommit att bli en historisk tid för jämställdheten i vårt land. Under #metoo har tusen och åter tusen kvinnor, trans och icke-binära klivit fram och berättat om övergrepp, trakasserier och kränkningar de utsatts för. I bransch efter bransch har vi ställt oss upp och krävt en förändring. Det kommer att finnas ett före och ett efter #metoo. Det finns ingen motsvarighet till detta upprop i modern tid.

TCO kommenterar pensionsuppgörelsen

TCO ser främst ett behov av att skapa förutsättningar för ett längre arbetsliv genom satsningar för en bättre arbetsmiljö och kompetensutveckling. TCO anser även att den föreslagna förändringen av den lägsta åldern för uttag av allmän pension fasas in för fort. TCO välkomnar dock att åldersgränserna i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen föreslås höjas, då personer som blir arbetslösa eller sjukskrivna sent i arbetslivet annars tvingas gå i pension tidigare än tänkt.

Läs mer här

HALVA UNGEN ÄR MIN

TCO vill synliggöra hur uttag av föräldrapenning påverkar kvinnors och mäns framtida inkomst, deltidsarbete och karriärutveckling samt mäns relationer med sina barn. I kampanjen #halvaungenärmin möts myter och fakta om föräldraledighet

Läs mer här

Hur går vi vidare efter #metoo?

Se vårt seminarium om vad som händer efter #metoo-uppropen. Vad behöver göras och vem har ansvar för att det görs? Vilken roll spelar fackförbunden i det kommande förändringsarbetet och vilka andra aktörer behöver agera? Du ser hela seminariet i efterhand här på hemsidan.

Läs mer här

Bryt tystnaden

Väldigt många av oss har varit med om det: Skämtet som lämnar en dålig känsla i magen. En påträngande blick eller en hand som dröjer kvar för länge. Ladda hem vår handbok om sexuella trakasserier, gratis!

Läs mer här

Utredarna

På Utredarbloggen skriver ett gäng utredare som alla jobbar på TCO. På bloggen skriver de om våra aktuella frågor och delar med sig av sina åsikter och insikter.

Läs Utredarna här
img description

#tcosverige

Följ oss på Instagram

img description
img description
img description
img description
img description
image description
Följ oss på instagram

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund