TCO fortsätter att öka

Pressmeddelanden 20:18 14 februari, 2016

Förra året var ett bra år för tjänstemannagrupperna i
Sverige. TCO-förbunden växte sammantaget med 30 561 personer, vilket motsvarar en ökning med 2,3 procent. Den största ökningen stod Unionen för med mer än 21 000 nya medlemmar. Procentuellt sett växte Vision mest med 3,6
procent.

 – Som ordförande i TCO känner jag en stor stolthet. Att tillströmningen av nya medlemmar till förbunden fortsätter är glädjande. Det visar att TCO-förbunden är relevanta för välutbildade människor på dagens arbetsmarknad, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

Det samlade medlemsantalet i TCO-förbunden var vid årsskiftet 1 348 651 personer.

– Utvecklingen på arbetsmarknaden innebär att allt fler jobbtillfällen för välutbildade skapas. Detta tillsammans med ett fackligt förnyelsearbete i TCO och TCO-förbunden gör att vi ökar den fackliga styrkan och därmed möjligheterna att påverka för bättre villkor i arbetslivet, säger Eva Nordmark.

 

Sandra Zetterman

Presskommunikatör

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Vi behöver en ny skattereform bland annat för utjämningssystemet

Med bara månader kvar till valet är det dags för politiker att sätta frågan om att reformera det kommunala utjämningssystemet högt upp på agendan för att hela Sverige ska leva. Vi behöver en ny skattereform.

Läs mer här

Arbetstidsgapet mellan kvinnor och män måste minska

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten. I den här rapporten går vi igenom TCO:s förslag.

Läs mer här

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund