TCO får medhåll av Riksrevisionen om högskolan

Pressmeddelanden 13:27 1 juli, 2016

I en rapport som Riksrevisionen släpper idag konstateras att universitet och högskolor behöver bli bättre på att tillhandahålla utbildning för yrkesverksammas kompetensutveckling och omställning. Dessutom måste regeringen bli tydligare i sin styrning för att främja detta.

– TCO kunde inte få ett tydligare och kraftfullare medhåll i vad vi länge krävt; högskolan måste ges ett omställningsuppdrag. Riksrevisionens rapport bekräftar den problembeskrivning och de lösningsförslag som vi har formulerat. Nu är det upp till regeringen att agera, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO.

Riksrevisionen menar att resurstilldelningssystemet behöver förändras för att ge lärosätena bättre förutsättningar att anpassa sitt utbildningsutbud efter vad yrkesverksamma och arbetsgivare efterfrågar. Vidare pekar rapporten ut att lärosätena har svårt att bedöma efterfrågan på fortbildning, vilket ytterligare försvårar deras möjligheter att utveckla sitt utbildningsutbud efter arbetsmarknadens behov. Samtidigt står det klart att efterfrågan på fortbildning genom yrkesverksammas deltagande i högre utbildning har ökat med 200 procent sedan 90-talet.

– Vi vet att behovet och efterfrågan på vidareutbildning är stor. I en undersökning från SCB på uppdrag av TCO framkommer det att 44 procent av yrkesverksamma tjänstemän behöver fortbildning de inte kan få genom sin arbetsgivare. Därför är Riksrevisionens rapport särskilt angelägen, säger Eva Nordmark.

Under Almedalsveckan medverkar TCO:s ordförande Eva Nordmark i ett seminarium om riksrevisionens rapport.

För mer information: 
Amanda Florin, pressekreterare, 072-204  22 54, amanda.florin@tco.se 

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Vi behöver en ny skattereform bland annat för utjämningssystemet

Med bara månader kvar till valet är det dags för politiker att sätta frågan om att reformera det kommunala utjämningssystemet högt upp på agendan för att hela Sverige ska leva. Vi behöver en ny skattereform.

Läs mer här

Arbetstidsgapet mellan kvinnor och män måste minska

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten. I den här rapporten går vi igenom TCO:s förslag.

Läs mer här

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund