Svensk framgång i Bryssel

Pressmeddelanden 17:09 8 mars, 2016

TCO välkomnar det förslag till ändrat utstationeringsdirektiv som idag presenterats av EU-kommissionen.

TCO kritiserade i förra veckan ett läckt förslagsutkast som riskerade att underminera den svenska partsmodellen. Förslaget som presenterades idag innehåller betydande förbättringar. TCO vill särskilt uppmärksamma arbetsmarknadsminister Ylva Johansson arbete som lett fram till det positiva resultatet.  

– EU-kommissionen har hörsammat våra fackliga krav på likabehandling av arbetstagarna. Lönebildningen är och ska förbli en nationell angelägenhet som i Sverige sköts av parterna. Det är en framgång för den svenska partsmodellen, säger Eva Nordmark, ordförande TCO. 

När ett utkast till förslag läckte i förra veckan reagerade TCO, LO, Saco och Svenskt näringsliv kraftfullt mot innehållet. Tack vare parternas och den svenska regeringens agerande blev det slutliga förslaget avsevärt förbättrat.

 – Jag vill särskilt lyfta fram arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons hårda och framgångsrika insats. Nu ska förslaget behandlas vidare av rådet och EU-parlamentet. Det finns vissa delar av förslaget som kan förbättras och förtydligas. TCO kommer bidra till att utveckla förslaget under den fortsatta lagstiftningsprocessen, säger Eva Nordmark.

 

EU

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Vi behöver en ny skattereform bland annat för utjämningssystemet

Med bara månader kvar till valet är det dags för politiker att sätta frågan om att reformera det kommunala utjämningssystemet högt upp på agendan för att hela Sverige ska leva. Vi behöver en ny skattereform.

Läs mer här

Arbetstidsgapet mellan kvinnor och män måste minska

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten. I den här rapporten går vi igenom TCO:s förslag.

Läs mer här

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund