Riksdagen fäller nya upphandlingsregler

Pressmeddelanden 16:01 30 november, 2016

Riksdagen röstade idag i enlighet med finansutskottets betänkande i frågan om nya upphandlingsregler. Det innebär att de väsentliga delarna om arbetsrättsliga krav i regeringens proposition stryks. Konsekvensen blir därmed att Sverige med största sannolikhet inte uppfyller EU-rättens krav.

– Ett högt tonläge har lett till låsningar i stället för kompromissvilja. Nu är vi tillbaka på ruta ett och är fortfarande fast i en situation där det går att vinna upphandlingar genom att konkurrera med sämre löner och villkor. Det missgynnar de företag som har rimliga villkor för sina anställda, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

TCO har arbetat fram ett förslag som skulle innebära att Sverige uppfyller sina skyldigheter gentemot EU. I förslaget är mindre upphandlingar undantagna, samtidigt som det inte går att vinna stora offentliga kontrakt genom låga löner till de anställda.

– TCO:s kompromiss skulle leda till rimliga regler vid offentlig upphandling. Den innehåller bland annat ett undantag för mindre upphandlingar, så att små- och medelstora företag inte drabbas nämnvärt. Jag hoppas att regeringen och allianspartierna nu sätter sig vid förhandlingsbordet med vårt förslag som utgångspunkt. Att bryta mot EU-rätten är allvarligt och inget som Sverige ska ägna sig åt, säger Eva Nordmark.

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Vi behöver en ny skattereform bland annat för utjämningssystemet

Med bara månader kvar till valet är det dags för politiker att sätta frågan om att reformera det kommunala utjämningssystemet högt upp på agendan för att hela Sverige ska leva. Vi behöver en ny skattereform.

Läs mer här

Arbetstidsgapet mellan kvinnor och män måste minska

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten. I den här rapporten går vi igenom TCO:s förslag.

Läs mer här

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund