Regeringens förslag om uppehållstillstånd försvårar integrationen på arbetsmarknaden

Pressmeddelanden 22:54 11 februari, 2016

Igår skickade regeringen ut förslaget om tillfälliga uppehållstillstånd på remiss. Förslaget innebär att ettåriga tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregeln då någon beviljas asyl i Sverige. Något som försvårar integrationen på arbetsmarknaden.

– Att ha ett kort uppehållstillstånd skapar en osäkerhet som i sig kan försvåra integrationen. Men utformningen av regeringens förslag gör det värre än vad det skulle behöva vara. Risken är nu att tiden det tar att komma in på arbetsmarknaden blir längre och att värdefull kompetens inte tas till vara, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

–  Att ena stunden tala om hur viktigt det är att nyanlända kommer in på arbetsmarknaden och i nästa stund lägga ett sånt här förslag är ologiskt och inkonsekvent, säger Eva Nordmark.

Enligt förslaget ska de etableringsplaner som ska staka ut vägen in på den svenska arbetsmarknaden inte vara längre än uppehållstillstånden, trots att tillstånden som regel kommer att förlängas.

–  I praktiken innebär det att etableringsinsatserna avbryts var tolfte månad, trots att det ofta krävs en kedja av insatser som är längre än så. Om det bästa för individen är en utbildning som är sex månader men det bara är fyra månader kvar på uppehållstillstånden så blir det ingen utbildning. Arbetsförmedlingens arbete blir svårare då allt ska passas ihop med tillståndsperioderna, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO.

–  Vi har i kontakter med såväl regeringen som oppositionspartierna föreslagit att man ska göra tvärtom och uttryckligen säga att etableringsinsatserna ska planeras och genomföras utan att man behöver ta hänsyn till uppehållstillståndets längd. Nu måste de tänka om innan de slutgiltiga förslaget, säger Samuel Engblom.

Samuel Engblom

Samhällspolitisk chef

VI ÄR TCO

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet för landets tjänstemän. Ordförande är Eva Nordmark. Våra prioriterade frågor just nu är bättre utvecklingsmöjligheter i arbetslivet genom ökat utbildningsutbud och studiefinansiering för yrkesverksamma, en skattereform som gynnar utbildning, ansvarstagande och företagande och en jämställd föräldraförsäkring och minskat arbetstidsgap mellan kvinnor och män.

Läs mer här

Kompetens- försörjningen måste bli en valfråga

Brist på arbetskraft med rätt kompetens är det största och mest akuta problemet på svensk arbetsmarknad. Arbetsförmedlingens nya prognos visar att läget är akut. Inför valet 2018 kräver TCO att kompetensförsörjningen blir en prioriterad valfråga.

Läs mer här

Försäkringskassans avslag är oacceptabla

Sjukförsäkringen ger inte längre sjukskrivna den trygghet och möjlighet till rehabilitering och stöd för att kunna återgå i arbete som de borde få. Det drabbar våra medlemmar - lärare, sjuksköterskor och tjänstemän.

Läs mer här
image description

Det finns ett före och efter #metoo

Hösten 2017 har på alla sätt kommit att bli en historisk tid för jämställdheten i vårt land. Under #metoo har tusen och åter tusen kvinnor, trans och icke-binära klivit fram och berättat om övergrepp, trakasserier och kränkningar de utsatts för. I bransch efter bransch har vi ställt oss upp och krävt en förändring. Det kommer att finnas ett före och ett efter #metoo. Det finns ingen motsvarighet till detta upprop i modern tid.

TCO kommenterar pensionsuppgörelsen

TCO ser främst ett behov av att skapa förutsättningar för ett längre arbetsliv genom satsningar för en bättre arbetsmiljö och kompetensutveckling. TCO anser även att den föreslagna förändringen av den lägsta åldern för uttag av allmän pension fasas in för fort. TCO välkomnar dock att åldersgränserna i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen föreslås höjas, då personer som blir arbetslösa eller sjukskrivna sent i arbetslivet annars tvingas gå i pension tidigare än tänkt.

Läs mer här

HALVA UNGEN ÄR MIN

TCO vill synliggöra hur uttag av föräldrapenning påverkar kvinnors och mäns framtida inkomst, deltidsarbete och karriärutveckling samt mäns relationer med sina barn. I kampanjen #halvaungenärmin möts myter och fakta om föräldraledighet

Läs mer här

Hur går vi vidare efter #metoo?

Se vårt seminarium om vad som händer efter #metoo-uppropen. Vad behöver göras och vem har ansvar för att det görs? Vilken roll spelar fackförbunden i det kommande förändringsarbetet och vilka andra aktörer behöver agera? Du ser hela seminariet i efterhand här på hemsidan.

Läs mer här

Bryt tystnaden

Väldigt många av oss har varit med om det: Skämtet som lämnar en dålig känsla i magen. En påträngande blick eller en hand som dröjer kvar för länge. Ladda hem vår handbok om sexuella trakasserier, gratis!

Läs mer här

Utredarna

På Utredarbloggen skriver ett gäng utredare som alla jobbar på TCO. På bloggen skriver de om våra aktuella frågor och delar med sig av sina åsikter och insikter.

Läs Utredarna här
img description

#tcosverige

Följ oss på Instagram

img description
img description
img description
img description
img description
image description
Följ oss på instagram

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund