Regeringens förslag om uppehållstillstånd försvårar integrationen på arbetsmarknaden

Pressmeddelanden 22:54 11 februari, 2016

Igår skickade regeringen ut förslaget om tillfälliga uppehållstillstånd på remiss. Förslaget innebär att ettåriga tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregeln då någon beviljas asyl i Sverige. Något som försvårar integrationen på arbetsmarknaden.

– Att ha ett kort uppehållstillstånd skapar en osäkerhet som i sig kan försvåra integrationen. Men utformningen av regeringens förslag gör det värre än vad det skulle behöva vara. Risken är nu att tiden det tar att komma in på arbetsmarknaden blir längre och att värdefull kompetens inte tas till vara, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

–  Att ena stunden tala om hur viktigt det är att nyanlända kommer in på arbetsmarknaden och i nästa stund lägga ett sånt här förslag är ologiskt och inkonsekvent, säger Eva Nordmark.

Enligt förslaget ska de etableringsplaner som ska staka ut vägen in på den svenska arbetsmarknaden inte vara längre än uppehållstillstånden, trots att tillstånden som regel kommer att förlängas.

–  I praktiken innebär det att etableringsinsatserna avbryts var tolfte månad, trots att det ofta krävs en kedja av insatser som är längre än så. Om det bästa för individen är en utbildning som är sex månader men det bara är fyra månader kvar på uppehållstillstånden så blir det ingen utbildning. Arbetsförmedlingens arbete blir svårare då allt ska passas ihop med tillståndsperioderna, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO.

–  Vi har i kontakter med såväl regeringen som oppositionspartierna föreslagit att man ska göra tvärtom och uttryckligen säga att etableringsinsatserna ska planeras och genomföras utan att man behöver ta hänsyn till uppehållstillståndets längd. Nu måste de tänka om innan de slutgiltiga förslaget, säger Samuel Engblom.

Samuel Engblom

Samhällspolitisk chef

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Vi behöver en ny skattereform bland annat för utjämningssystemet

Med bara månader kvar till valet är det dags för politiker att sätta frågan om att reformera det kommunala utjämningssystemet högt upp på agendan för att hela Sverige ska leva. Vi behöver en ny skattereform.

Läs mer här

Arbetstidsgapet mellan kvinnor och män måste minska

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten. I den här rapporten går vi igenom TCO:s förslag.

Läs mer här

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund