Otillräckligt skydd för visselblåsare

Pressmeddelanden 13:26 10 mars, 2016

Regeringen fattade på torsdagen beslut om propositionen ”Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållande” som är tänkt som ett skydd för visselblåsare i arbetslivet. TCO välkomnar lagen men har under remissförfarandet pekat på allvarliga svagheter i förslaget, svagheter som även Lagrådet uppmärksammat. Dessa har inte åtgärdats i regeringens proposition.

– Risken är att anställda och inhyrda inte påtalar missförhållanden som man ser finns på arbetsplatsen. Missförhållandena kommer då att pågå längre tid och göra större skada än om de uppmärksammats tidigare. En hel del kriser hade kunnat begränsas eller helt undvikas om anställda haft bättre och tydligare skydd när de larmar sin arbetsgivare eller går ut offentligt med uppgifterna, säger Lise Donovan, chefsjurist på TCO.

TCO menar att ett klimat där medarbetare vågar framföra kritik är en tillgång för arbetstagare, arbetsgivare och samhället i stort.

– Arbetsplatser mår bra av ett klimat som gör att medarbetare vågar framföra kritik. Att tryggt kunna påtala missförhållanden så att man kan komma tillrätta med problemen är en värdefull tillgång i både arbetslivet och samhället i stort. Det skydd som finns i dag för visselblåsare är inte tillräckligt. Frågan är om det i praktiken blir någon större skillnad med den nya lagen. Jag hoppas det, säger Lise Donovan.

För mer information:

Lise Donovan, chefsjurist, 070-285 62 10
José Gutierrez, presschef TCO, 072-207 35 53

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

TCO:s jämställdhetsindex

Förra året tog kvinnor i Sverige ut 71 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn. Män tog bara ut 29 procent, visar TCO:s nya jämställdhetsindex. TCO har förslag för att öka jämställdheten.

Läs mer här

Vi räds inte framtiden – vi längtar efter den

Trygghet och säkerhet är viktigt. Det är en nödvändig grund som annat kan vila på. Men det räcker inte som svar på frågan vilket Sverige vi ska ha i framtiden. Läs vår debattartikel om vad som är viktiga frågor i det kommande riksdagsvalet.

Läs mer här
image description

Viktiga frågor på Europafackets dagordning: Brexit, Trump, jämställdhet och rättvisa arbetsvillkor

Just hemkommen från Bryssel efter möte med Europafackets styrelse. Det var många viktiga frågor som behandlades. Våra tyska kollegor rapporterade om den politiska situationen i landet, där det socialdemokratiska partiet SPD i söndags förmiddag bestämde sig för att ingå i regeringskoalition med Angela Merkels CDU och CSU. Det var goda nyheter för EU:s framtida utveckling.

Seminarier

Ni missar väl inte våra spännande seminiarier?

TCO arrangerar löpande seminarier kring aktuella ämnen och runt TCO:s politik. Vi håller oftast till i TCO-huset på Linnégatan 14 i Stockholm och de allra flesta är gratis och öppna för alla.

Välkommen!

Läs mer här
img description

Arbetsvärlden

Utredarna

På Utredarbloggen skriver ett gäng utredare som alla jobbar på TCO. På bloggen skriver de om våra aktuella frågor och delar med sig av sina åsikter och insikter.

Läs Utredarna här
img description

#tcosverige

Följ oss på Instagram

img description
img description
img description
img description
img description
image description
Följ oss på instagram

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund