Otillräckligt skydd för visselblåsare

Pressmeddelanden 13:26 10 mars, 2016

Regeringen fattade på torsdagen beslut om propositionen ”Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållande” som är tänkt som ett skydd för visselblåsare i arbetslivet. TCO välkomnar lagen men har under remissförfarandet pekat på allvarliga svagheter i förslaget, svagheter som även Lagrådet uppmärksammat. Dessa har inte åtgärdats i regeringens proposition.

– Risken är att anställda och inhyrda inte påtalar missförhållanden som man ser finns på arbetsplatsen. Missförhållandena kommer då att pågå längre tid och göra större skada än om de uppmärksammats tidigare. En hel del kriser hade kunnat begränsas eller helt undvikas om anställda haft bättre och tydligare skydd när de larmar sin arbetsgivare eller går ut offentligt med uppgifterna, säger Lise Donovan, chefsjurist på TCO.

TCO menar att ett klimat där medarbetare vågar framföra kritik är en tillgång för arbetstagare, arbetsgivare och samhället i stort.

– Arbetsplatser mår bra av ett klimat som gör att medarbetare vågar framföra kritik. Att tryggt kunna påtala missförhållanden så att man kan komma tillrätta med problemen är en värdefull tillgång i både arbetslivet och samhället i stort. Det skydd som finns i dag för visselblåsare är inte tillräckligt. Frågan är om det i praktiken blir någon större skillnad med den nya lagen. Jag hoppas det, säger Lise Donovan.

För mer information:

Lise Donovan, chefsjurist, 070-285 62 10
José Gutierrez, presschef TCO, 072-207 35 53

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Vi behöver en ny skattereform bland annat för utjämningssystemet

Med bara månader kvar till valet är det dags för politiker att sätta frågan om att reformera det kommunala utjämningssystemet högt upp på agendan för att hela Sverige ska leva. Vi behöver en ny skattereform.

Läs mer här

Arbetstidsgapet mellan kvinnor och män måste minska

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten. I den här rapporten går vi igenom TCO:s förslag.

Läs mer här

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund