Oroväckande siffror i Arbetsförmedlingens prognos

Pressmeddelanden 10:16 8 juni, 2016

Arbetsförmedlingen spår i sin arbetsmarknadsprognos att sysselsättningstillväxten kommer att mattas av 2017. Anledningen är brist på arbetskraft i både privat och offentlig sektor. Konsekvensen blir att Sveriges tillväxt hotas. TCO har pekat på de här matchningsproblemen tidigare och vill se särskilda satsningar för att öka rörligheten på arbetsmarknaden. Yrkesverksamma måste få möjlighet att vidareutbilda sig för att kunna gå till bristyrken.

– Arbetsförmedlingens prognos bör tas på största allvar. Större resurser måste sättas in mot den som har jobb idag, men som skulle kunna byta till ett bristyrke inom en snar framtid. Nyckeln till det är vidareutbildning. Fler måste få tryggheten och modet att säga upp sig för att ta nästa steg i karriären, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO.

TCO har tidigare i år redovisat siffror från en stor SCB-undersökning om yrkesverksamma tjänstemäns utbildningsbehov. Det finns en stor efterfrågan på vidareutbildning på högskolenivå, samtidigt som privatekonomin spelar en viktig roll.

– Prognosen visar att det behövs mer utbildning i arbetsmarknadspolitiken och större hänsyn till arbetsmarknaden i utbildningspolitiken. Regeringen bör agera i den riktningen redan i höstbudgeten. Vi ser bland annat ett behov av ett höjt fribelopp hos CSN för den som arbetar och vidareutbildar sig. Dessutom måste högskolor och universitet måste få ett tydligare uppdrag att bidra till samhällets omställningsförmåga. Om regeringen gör bägge delarna finns det goda chanser att börja få ordning på matchningsproblematiken, säger Samuel Engblom. 

Samuel Engblom

Samhällspolitisk chef

José Gutierrez (tjänstledig)

Presschef

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Vi behöver en ny skattereform bland annat för utjämningssystemet

Med bara månader kvar till valet är det dags för politiker att sätta frågan om att reformera det kommunala utjämningssystemet högt upp på agendan för att hela Sverige ska leva. Vi behöver en ny skattereform.

Läs mer här

Arbetstidsgapet mellan kvinnor och män måste minska

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten. I den här rapporten går vi igenom TCO:s förslag.

Läs mer här

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund