Ny rapport om arbetsmiljö: Nöjda men allt sjukare tjänstemän

Pressmeddelanden 12:15 17 maj, 2016

Idag publicerar TCO Friskt jobbat – allt att vinna, en ny rapport om hur tjänstemannagrupperna i Sverige har det på sina arbetsplatser. Undersökningen visar att 8 av 10 tjänstemän är nöjda med sitt jobb och att så många som 3 av 4 upplever arbetet som meningsfullt, men kvinnliga tjänstemän har i dubbelt så hög utsträckning som manliga tjänstemän en arbetssituation med hög anspänning.

- Det är mycket glädjande att TCO-förbundens medlemsgrupper är nöjda med sina jobb, men sjukfrånvaron ökar och alla aktörer måste samarbeta för att bromsa den utvecklingen. Det är särskilt oroväckande att yngre kvinnor drabbas. Sjuktalen ska inte krypa ner i åldrarna – de ska minska, säger Eva Nordmark.

Studien bygger på statistik som TCO har beställt från SCB och Arbetsmiljöverket. Rapporten beskriver även friskfaktorer som påverkar oss positivt på våra arbetsplatser. Det handlar om allt ifrån fungerande kommunikation till möjlighet att byta arbetsuppgifter. Medarbetarnas tillgång till ett närvarande ledarskap och balansen mellan arbete och fritid är också avgörande för hur vi mår.

- Det måste vara möjligt att kunna förena arbete med livskvalitet i vardagen. Man ska inte behöva gå och längta efter pensionen för att man har det för stressigt när man arbetar. Vi måste skapa ett arbetsliv som tillåter både arbete och återhämtning samtidigt, säger Eva Nordmark.

För mer information:
Amanda Florin, pressekreterare, 072-204  22 54, amanda.florin@tco.se 

 

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Vi behöver en ny skattereform bland annat för utjämningssystemet

Med bara månader kvar till valet är det dags för politiker att sätta frågan om att reformera det kommunala utjämningssystemet högt upp på agendan för att hela Sverige ska leva. Vi behöver en ny skattereform.

Läs mer här

Arbetstidsgapet mellan kvinnor och män måste minska

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten. I den här rapporten går vi igenom TCO:s förslag.

Läs mer här

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund