Ny högskoleantagning bra för vidareutbildning

Pressmeddelanden 09:52 17 mars, 2016

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska se över tillträdet till högskolan, bland annat för att bredda rekryteringen. TCO välkomnar förslaget och vill särskilt se förändringar som gör det lättare för personer med några år i yrkeslivet att börja på eller återvända till högskolan.

- Utredningen är mycket välkommen. Många som har några år i yrkeslivet vill vidareutbilda sig på högskolan men de missgynnas av dagens tillträdessystem. För att underlätta omställning och möta dagens behov av rörlighet på arbetsmarknaden måste vägarna till högre utbildning bli fler och mindre snåriga, säger Samuel Engblom samhällspolitisk chef på TCO.

I en undersökning som SCB gjort åt TCO svarade 86 procent av yrkesaktiva tjänstemän i åldern 30-55 år att de kommer att behöva vidareutbildning inom 5 år. 63 procent vill helst vidareutbilda sig på högskolan.

- Högskolans bidrag till yrkesverksammas utveckling och till en bättre matchning på arbetsmarknaden skulle kunna vara mycket större än vad det är idag. Det kommer att kräva flera förändringar i högskolornas uppdrag, styrning, finansiering och kursutbud. Att se över antagningsreglerna är en bra början, men högskolan måste även få ett tydligt uppdrag att bidra till omställningen på arbetsmarknaden, säger Samuel Engblom, TCO.  

För mer information:
Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, 070-250 37 70
Erik Arroy, utredare utbildnings- och forskningspolitik, 072-204 22 64

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Vi behöver en ny skattereform bland annat för utjämningssystemet

Med bara månader kvar till valet är det dags för politiker att sätta frågan om att reformera det kommunala utjämningssystemet högt upp på agendan för att hela Sverige ska leva. Vi behöver en ny skattereform.

Läs mer här

Arbetstidsgapet mellan kvinnor och män måste minska

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten. I den här rapporten går vi igenom TCO:s förslag.

Läs mer här

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund