Missad riksdagskompromiss skapar oreda i offentlig upphandling

Pressmeddelanden 12:23 17 november, 2016

Riksdagens finansutskott behandlade idag regeringens proposition om nya upphandlingsregler. En majoritet i utskottet vill inte ha med krav på löner och arbetsvillkor i de nya upphandlingslagarna, trots att EU-rätten kräver det.

– Det är mycket allvarligt. Partiernas agerande innebär att företag kan fortsätta att konkurrera med sämre löner och villkor vid offentlig upphandling och där hamnar anställda i kläm. TCO har i kontakter med såväl regeringen som oppositionspartierna presenterat ett förslag till kompromiss där mindre upphandlingar undantas men EU-rätten uppfylls, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO.

Nu hamnar Sverige i ett läge där det enligt EU-rätten är möjligt och i vissa fall obligatoriskt att ställa sociala krav, men där det inte finns några svenska regler för hur det ska gå till.

– Det blir oordning och osäkert. Vissa kommuner kommer att ställa krav enligt egna modeller och andra kommer inte att ställa krav. Det blir en dålig situation för företagen, deras anställda och de upphandlande myndigheterna. Riksdagen kommer att skicka tillbaka frågan till regeringen. Vi förutsätter att partierna lyckas hitta en kompromiss. I det arbetet tänker TCO också hjälpa till, säger Eva Nordmark.


Opinionsläget om offentlig upphandling

TCO lät så sent om i oktober Novus mäta svenskarnas inställning till villkor i offentlig upphandling. Åtta av tio anser att det är dåligt att företag kan vinna offentliga upphandlingar genom att erbjuda ett lägre pris på grund av att personalen har sämre löner och villkor än andra i samma bransch.

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Vi behöver en ny skattereform bland annat för utjämningssystemet

Med bara månader kvar till valet är det dags för politiker att sätta frågan om att reformera det kommunala utjämningssystemet högt upp på agendan för att hela Sverige ska leva. Vi behöver en ny skattereform.

Läs mer här

Arbetstidsgapet mellan kvinnor och män måste minska

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten. I den här rapporten går vi igenom TCO:s förslag.

Läs mer här

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund