Mer än var fjärde nyanländ finns i ett bristyrke

Pressmeddelanden 07:08 19 oktober, 2016

Brist på arbetskraft är en av de största utmaningarna på den svenska arbetsmarknaden. Nya beräkningar från TCO visar att mer än var fjärde nyanländ har utbildning och erfarenhet inom ett yrke där det råder brist i Sverige. Med rätt insatser kan de bidra till både sysselsättningsökning och ökad tillväxt i Sverige.

– Många nyanlända kommer hit till Sverige med kunskap som vi behöver på den svenska arbetsmarknaden. Det är otroligt viktigt att ta tillvara nyanländas kompetens, både för individen, samhället och för företag och arbetsplatser i jakt på arbetskraft, säger Eva Nordmark ordförande i TCO.

Minst en fjärdedel av nyanlända finns i yrken där det råder brist på arbetskraft i Sverige enligt TCO:s beräkningar. Det handlar bland annat om 1100 sjuksköterskor, 5000 lärare och 1000 civilingenjörer.

Fokus i arbetsmarknadsinsatserna bör redan från början ligga på att de ska få ett arbete där deras utbildning och erfarenhet tas tillvara.

– Den politiska debatten har snöat in på enkla jobb. Det är farligt eftersom man riskerar att inte ta tillvara kompetensen och erfarenheten hos de nyanlända. Det behövs fler snabbspår för nyanlända och de som redan finns måste prioriteras. En annan viktig fråga som borde uppmärksammas mer är behovet av fler kompletteringsutbildningar inom högskolan och yrkeshögskolan. Jag hoppas att debatten framöver mer kommer att handla om väsentligheter, säger Eva Nordmark.

Mer om undersökningen

TCO:s nya beräkningar utgår från Arbetsförmedlingens prognos över efterfrågan på arbetskraft på fem års sikt samkört med statistik över nyanlända som är inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. 

För mer information kontakta

Sandra Zetterman, pressekreterare, 072-573 77 80, sandra.zetterman@tco.se 

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Vi behöver en ny skattereform bland annat för utjämningssystemet

Med bara månader kvar till valet är det dags för politiker att sätta frågan om att reformera det kommunala utjämningssystemet högt upp på agendan för att hela Sverige ska leva. Vi behöver en ny skattereform.

Läs mer här

Arbetstidsgapet mellan kvinnor och män måste minska

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten. I den här rapporten går vi igenom TCO:s förslag.

Läs mer här

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund