Mer än var fjärde nyanländ finns i ett bristyrke

Pressmeddelanden 07:08 19 oktober, 2016

Brist på arbetskraft är en av de största utmaningarna på den svenska arbetsmarknaden. Nya beräkningar från TCO visar att mer än var fjärde nyanländ har utbildning och erfarenhet inom ett yrke där det råder brist i Sverige. Med rätt insatser kan de bidra till både sysselsättningsökning och ökad tillväxt i Sverige.

– Många nyanlända kommer hit till Sverige med kunskap som vi behöver på den svenska arbetsmarknaden. Det är otroligt viktigt att ta tillvara nyanländas kompetens, både för individen, samhället och för företag och arbetsplatser i jakt på arbetskraft, säger Eva Nordmark ordförande i TCO.

Minst en fjärdedel av nyanlända finns i yrken där det råder brist på arbetskraft i Sverige enligt TCO:s beräkningar. Det handlar bland annat om 1100 sjuksköterskor, 5000 lärare och 1000 civilingenjörer.

Fokus i arbetsmarknadsinsatserna bör redan från början ligga på att de ska få ett arbete där deras utbildning och erfarenhet tas tillvara.

– Den politiska debatten har snöat in på enkla jobb. Det är farligt eftersom man riskerar att inte ta tillvara kompetensen och erfarenheten hos de nyanlända. Det behövs fler snabbspår för nyanlända och de som redan finns måste prioriteras. En annan viktig fråga som borde uppmärksammas mer är behovet av fler kompletteringsutbildningar inom högskolan och yrkeshögskolan. Jag hoppas att debatten framöver mer kommer att handla om väsentligheter, säger Eva Nordmark.

Mer om undersökningen

TCO:s nya beräkningar utgår från Arbetsförmedlingens prognos över efterfrågan på arbetskraft på fem års sikt samkört med statistik över nyanlända som är inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. 

För mer information kontakta

Sandra Zetterman, pressekreterare, 072-573 77 80, sandra.zetterman@tco.se 

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

TCO:s jämställdhetsindex

Förra året tog kvinnor i Sverige ut 71 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn. Män tog bara ut 29 procent, visar TCO:s nya jämställdhetsindex. TCO har förslag för att öka jämställdheten.

Läs mer här

Vi räds inte framtiden – vi längtar efter den

Trygghet och säkerhet är viktigt. Det är en nödvändig grund som annat kan vila på. Men det räcker inte som svar på frågan vilket Sverige vi ska ha i framtiden. Läs vår debattartikel om vad som är viktiga frågor i det kommande riksdagsvalet.

Läs mer här
image description

Viktiga frågor på Europafackets dagordning: Brexit, Trump, jämställdhet och rättvisa arbetsvillkor

Just hemkommen från Bryssel efter möte med Europafackets styrelse. Det var många viktiga frågor som behandlades. Våra tyska kollegor rapporterade om den politiska situationen i landet, där det socialdemokratiska partiet SPD i söndags förmiddag bestämde sig för att ingå i regeringskoalition med Angela Merkels CDU och CSU. Det var goda nyheter för EU:s framtida utveckling.

Seminarier

Ni missar väl inte våra spännande seminiarier?

TCO arrangerar löpande seminarier kring aktuella ämnen och runt TCO:s politik. Vi håller oftast till i TCO-huset på Linnégatan 14 i Stockholm och de allra flesta är gratis och öppna för alla.

Välkommen!

Läs mer här
img description

Arbetsvärlden

Utredarna

På Utredarbloggen skriver ett gäng utredare som alla jobbar på TCO. På bloggen skriver de om våra aktuella frågor och delar med sig av sina åsikter och insikter.

Läs Utredarna här
img description

#tcosverige

Följ oss på Instagram

img description
img description
img description
img description
img description
image description
Följ oss på instagram

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund