Mer än var fjärde nyanländ finns i ett bristyrke

Pressmeddelanden 07:08 19 oktober, 2016

Brist på arbetskraft är en av de största utmaningarna på den svenska arbetsmarknaden. Nya beräkningar från TCO visar att mer än var fjärde nyanländ har utbildning och erfarenhet inom ett yrke där det råder brist i Sverige. Med rätt insatser kan de bidra till både sysselsättningsökning och ökad tillväxt i Sverige.

– Många nyanlända kommer hit till Sverige med kunskap som vi behöver på den svenska arbetsmarknaden. Det är otroligt viktigt att ta tillvara nyanländas kompetens, både för individen, samhället och för företag och arbetsplatser i jakt på arbetskraft, säger Eva Nordmark ordförande i TCO.

Minst en fjärdedel av nyanlända finns i yrken där det råder brist på arbetskraft i Sverige enligt TCO:s beräkningar. Det handlar bland annat om 1100 sjuksköterskor, 5000 lärare och 1000 civilingenjörer.

Fokus i arbetsmarknadsinsatserna bör redan från början ligga på att de ska få ett arbete där deras utbildning och erfarenhet tas tillvara.

– Den politiska debatten har snöat in på enkla jobb. Det är farligt eftersom man riskerar att inte ta tillvara kompetensen och erfarenheten hos de nyanlända. Det behövs fler snabbspår för nyanlända och de som redan finns måste prioriteras. En annan viktig fråga som borde uppmärksammas mer är behovet av fler kompletteringsutbildningar inom högskolan och yrkeshögskolan. Jag hoppas att debatten framöver mer kommer att handla om väsentligheter, säger Eva Nordmark.

Mer om undersökningen

TCOs nya beräkningar utgår från Arbetsförmedlingens prognos över efterfrågan på arbetskraft på fem års sikt samkört med statistik över nyanlända som är inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. 

För mer information kontakta

Sandra Zetterman, pressekreterare, 072-573 77 80, sandra.zetterman@tco.se 

VI ÄR TCO

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet för landets tjänstemän. Ordförande är Eva Nordmark. Våra prioriterade frågor just nu är bättre utvecklingsmöjligheter i arbetslivet genom ökat utbildningsutbud och studiefinansiering för yrkesverksamma, en skattereform som gynnar utbildning, ansvarstagande och företagande och en jämställd föräldraförsäkring och minskat arbetstidsgap mellan kvinnor och män.

Läs mer här

Så kan delningsekonomin passas in i svenska modellen

I takt med att delningsekonomin har växt har även baksidor, bland annat när det gäller arbetsrätt och skatter, blivit synliga. Men att reglera den nya ekonomin behöver inte vara svårt.

Läs mer här

World Day for Decent work

Sjunde oktober står anständiga arbetsvillkor och mänskliga rättigheter extra mycket i fokus. Då uppmärksammar facken världen över ”World Day for Decent Work”.

Läs mer här
image description

Omställning och turordning på Moderaternas stämma

Nu pågår Moderaternas arbetsstämma där partiet ska besluta om ny politik inför valet 2018. Jag hoppas att man får riktigt härliga dagar i Örebro! Självklart ligger jobben högt på dagordningen och jag tycker att man både lyckats landa mitt i prick i frågan om omställningsuppdrag till högskolor och universitet, men samtidigt behöver de tänka om när det kommer till turordningsreglerna.

Seminarier

Ni missar väl inte våra spännande seminiarier?

TCO arrangerar löpande seminarier kring aktuella ämnen och runt TCO:s politik. Vi håller oftast till i TCO-huset på Linnégatan 14 i Stockholm och de allra flesta är gratis och öppna för alla.

Välkommen!

Läs mer här
27 oktober 2017

Studier - en väg från sjukskrivning till arbete

Anmäl dig här

Utredarna

På Utredarbloggen skriver ett gäng utredare som alla jobbar på TCO. På bloggen skriver de om våra aktuella frågor och delar med sig av sina åsikter och insikter.

Läs Utredarna här
img description

#tcosverige

Följ oss på Instagram

img description
img description
img description
img description
img description
image description
Följ oss på instagram

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund