Meddelarskydd ett viktigt steg för yttrandefriheten för privatanställda

Pressmeddelanden 11:14 1 september, 2016

TCO har länge arbetat för att anställda i all offentligt finansierad verksamhet ska ha samma rättigheter att skyddat meddela media om olika missförhållanden. Regeringens beslut om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet är ett viktigt steg framåt för yttrandefriheten.

I dag beslutar regeringen om en lagrådsremiss om meddelarskydd för anställda inom privat driven men offentligt finansierad verksamhet. Något som TCO länge har arbetat för.

Det är verkligen ett positivt besked. Få har bättre insyn i verksamheten än de anställda, men trots det har de privatanställda inom skola, vård och omsorg hittills haft mycket begränsade möjligheter att skyddat berätta för media om eventuella missförhållanden, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

I dag har privatanställda inte samma möjligheter som offentliganställda att skyddat meddela media. Inte heller den nyligen beslutade visselblåsarlagen ger ett så heltäckande skydd som det grundlagsfästa meddelarskyddet som alla offentliganställda redan har.

Vi i TCO ser utvidgningen av meddelarskyddet som ett stort steg i rätt riktning och fortsätter nu att arbeta för att fler verksamhetsområden ska omfattas av meddelarskyddet och att en offentlighetsprincip ska införas, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

Meddelarskyddet innebär rätt för anställda och inhyrda att kontakta media utan att riskera repressalier och med en rätt att vara anonym. Arbetsgivaren är dessutom förbjuden att efterforska vem som har pratat med media.

Det finns ett stort allmänintresse att olika missförhållanden kommer fram i ljuset och kan åtgärdas, och insynen i skola, vård och omsorg är lika viktig oavsett om den bedrivs i offentlig eller privat regi, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

För mer information kontakta

Lise Donovan, chefsjurist, 070-285 62 10

Sandra Zetterman, pressekreterare, 072-573 77 80

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Vi behöver en ny skattereform bland annat för utjämningssystemet

Med bara månader kvar till valet är det dags för politiker att sätta frågan om att reformera det kommunala utjämningssystemet högt upp på agendan för att hela Sverige ska leva. Vi behöver en ny skattereform.

Läs mer här

Arbetstidsgapet mellan kvinnor och män måste minska

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten. I den här rapporten går vi igenom TCO:s förslag.

Läs mer här

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund