Färre sjukskrivningar med rättvisa system

Pressmeddelanden 12:47 6 april, 2016

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll presenterar idag Hälsoväxling som ett system för starkare incitament för arbetsgivarna att arbeta med det förebyggande arbetsmiljöarbetet och ta ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Förslaget sänker kostnaderna för arbetsgivare generellt, genom sänkta arbetsgivaravgifter, medan kostnaderna landar hos de arbetsgivare som inte tar ansvar.

– Även om de flesta arbetsgivarna tar ansvar så finns det de som inte gör det. Detta drabbar både den enskilde anställde och lämpar över kostnaderna för sjukskrivningar på samhället och de arbetsgivare som tar ansvar. Det är ett orättvist system, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

Regeringen öppnar också upp för möjligheten att parterna konstruerar en egen lösning för att få arbetsgivare att ta ansvar.   

– Branschanpassade lösningar i kollektivavtal är ofta de bästa lösningarna,  men det får inte innebära att staten inte är med och tar del i ansvaret för att hejda den ökande sjukfrånvaron, säger Eva Nordmark.

TCO har länge fört fram att arbetsgivarnas drivkrafter att ta ansvar för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och ta ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering vid sjukskrivning måste stärkas. Samtidigt är det viktigt att ett system för stärkta drivkrafter för arbetsgivare är utformat så att det är kostnadsneutralt för de arbetsgivare som redan arbetar förebyggande och med arbetsanpassning och rehabilitering.  

För mer information:

Amanda Florin, pressekreterare, 072-204  22 54, amanda.florin@tco.se

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Vi behöver en ny skattereform bland annat för utjämningssystemet

Med bara månader kvar till valet är det dags för politiker att sätta frågan om att reformera det kommunala utjämningssystemet högt upp på agendan för att hela Sverige ska leva. Vi behöver en ny skattereform.

Läs mer här

Arbetstidsgapet mellan kvinnor och män måste minska

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten. I den här rapporten går vi igenom TCO:s förslag.

Läs mer här

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund