Efterlängtat besked för TCO: Regeringen föreslår årliga lönekartläggningar

Pressmeddelanden 06:01 12 februari, 2016

Regeringen vill genomföra ändringar i diskrimineringslagen som bland annat innebär årliga lönekartläggningar, rapporterar Sveriges Radio idag. TCO har drivit frågan under en längre tid och välkomnar beskedet

– Vi välkomnar regeringens beslut och är mycket glada över att vi nu äntligen kan vänta oss krav på årliga lönekartläggningar. Det är något som vi i TCO och TCO-förbunden har jobbat hårt för, säger Thomas af Bjur, teamchef TCO.

Lagrådsremissen som regeringen beslutat om innehåller flera positiva punkter för att främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden.

– Det är mycket bra att arbetsgivarnas samverkansskyldighet med arbetstagarorganisationerna anges tydligt. Det här är ett arbete som måste bedrivas av parterna gemensamt, säger Thomas af Bjur.

TCO ser också positivt på att man i lagen anger krav på dokumentation med betoning på hur det förebyggande främjande arbetet för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet bedrivs. Det tydliggör att arbetet ska vara systematiskt och löpande. Däremot beklagar TCO att förslaget inte innehåller en möjlighet till så kallad semidispositivitet.

– En semidispositiv lagstiftning ger parterna möjlighet att i kollektivavtal förhandla fram alternativ till lagen. Med en sådan möjlighet skulle parterna stimuleras till att vidare utveckla det förbyggande arbetet, säger Thomas af Bjur.

Sandra Zetterman

Pressekreterare/kommunikatör

VI ÄR TCO

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet för landets tjänstemän. Ordförande är Eva Nordmark. Våra prioriterade frågor just nu är bättre utvecklingsmöjligheter i arbetslivet genom ökat utbildningsutbud och studiefinansiering för yrkesverksamma, en skattereform som gynnar utbildning, ansvarstagande och företagande och en jämställd föräldraförsäkring och minskat arbetstidsgap mellan kvinnor och män.

Läs mer här

Kompetens- försörjningen måste bli en valfråga

Brist på arbetskraft med rätt kompetens är det största och mest akuta problemet på svensk arbetsmarknad. Arbetsförmedlingens nya prognos visar att läget är akut. Inför valet 2018 kräver TCO att kompetensförsörjningen blir en prioriterad valfråga.

Läs mer här

Försäkringskassans avslag är oacceptabla

Sjukförsäkringen ger inte längre sjukskrivna den trygghet och möjlighet till rehabilitering och stöd för att kunna återgå i arbete som de borde få. Det drabbar våra medlemmar - lärare, sjuksköterskor och tjänstemän.

Läs mer här
image description

Det finns ett före och efter #metoo

Hösten 2017 har på alla sätt kommit att bli en historisk tid för jämställdheten i vårt land. Under #metoo har tusen och åter tusen kvinnor, trans och icke-binära klivit fram och berättat om övergrepp, trakasserier och kränkningar de utsatts för. I bransch efter bransch har vi ställt oss upp och krävt en förändring. Det kommer att finnas ett före och ett efter #metoo. Det finns ingen motsvarighet till detta upprop i modern tid.

TCO kommenterar pensionsuppgörelsen

TCO ser främst ett behov av att skapa förutsättningar för ett längre arbetsliv genom satsningar för en bättre arbetsmiljö och kompetensutveckling. TCO anser även att den föreslagna förändringen av den lägsta åldern för uttag av allmän pension fasas in för fort. TCO välkomnar dock att åldersgränserna i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen föreslås höjas, då personer som blir arbetslösa eller sjukskrivna sent i arbetslivet annars tvingas gå i pension tidigare än tänkt.

Läs mer här

HALVA UNGEN ÄR MIN

TCO vill synliggöra hur uttag av föräldrapenning påverkar kvinnors och mäns framtida inkomst, deltidsarbete och karriärutveckling samt mäns relationer med sina barn. I kampanjen #halvaungenärmin möts myter och fakta om föräldraledighet

Läs mer här

Hur går vi vidare efter #metoo?

Se vårt seminarium om vad som händer efter #metoo-uppropen. Vad behöver göras och vem har ansvar för att det görs? Vilken roll spelar fackförbunden i det kommande förändringsarbetet och vilka andra aktörer behöver agera? Du ser hela seminariet i efterhand här på hemsidan.

Läs mer här

Bryt tystnaden

Väldigt många av oss har varit med om det: Skämtet som lämnar en dålig känsla i magen. En påträngande blick eller en hand som dröjer kvar för länge. Ladda hem vår handbok om sexuella trakasserier, gratis!

Läs mer här

Utredarna

På Utredarbloggen skriver ett gäng utredare som alla jobbar på TCO. På bloggen skriver de om våra aktuella frågor och delar med sig av sina åsikter och insikter.

Läs Utredarna här
img description

#tcosverige

Följ oss på Instagram

img description
img description
img description
img description
img description
image description
Följ oss på instagram

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund