Efterlängtat besked för TCO: Regeringen föreslår årliga lönekartläggningar

Pressmeddelanden 06:01 12 februari, 2016

Regeringen vill genomföra ändringar i diskrimineringslagen som bland annat innebär årliga lönekartläggningar, rapporterar Sveriges Radio idag. TCO har drivit frågan under en längre tid och välkomnar beskedet

– Vi välkomnar regeringens beslut och är mycket glada över att vi nu äntligen kan vänta oss krav på årliga lönekartläggningar. Det är något som vi i TCO och TCO-förbunden har jobbat hårt för, säger Thomas af Bjur, teamchef TCO.

Lagrådsremissen som regeringen beslutat om innehåller flera positiva punkter för att främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden.

– Det är mycket bra att arbetsgivarnas samverkansskyldighet med arbetstagarorganisationerna anges tydligt. Det här är ett arbete som måste bedrivas av parterna gemensamt, säger Thomas af Bjur.

TCO ser också positivt på att man i lagen anger krav på dokumentation med betoning på hur det förebyggande främjande arbetet för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet bedrivs. Det tydliggör att arbetet ska vara systematiskt och löpande. Däremot beklagar TCO att förslaget inte innehåller en möjlighet till så kallad semidispositivitet.

– En semidispositiv lagstiftning ger parterna möjlighet att i kollektivavtal förhandla fram alternativ till lagen. Med en sådan möjlighet skulle parterna stimuleras till att vidare utveckla det förbyggande arbetet, säger Thomas af Bjur.

Sandra Zetterman

Presskommunikatör

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Vi behöver en ny skattereform bland annat för utjämningssystemet

Med bara månader kvar till valet är det dags för politiker att sätta frågan om att reformera det kommunala utjämningssystemet högt upp på agendan för att hela Sverige ska leva. Vi behöver en ny skattereform.

Läs mer här

Arbetstidsgapet mellan kvinnor och män måste minska

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten. I den här rapporten går vi igenom TCO:s förslag.

Läs mer här

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund