Dagens utbildningsutbud leder till arbetskraftsbrist

Pressmeddelanden 10:50 7 december, 2016

Brist på arbetskraft med rätt kompetens gör att sysselsättningstillväxten mattas av. Det spår Arbetsförmedlingen i sin arbetsmarknadsprognos. För att inte Sveriges tillväxt ska bromsas måste den kompetens som finns utnyttjas bättre och mer effektivt.

TCO har upprepade gånger pekat på matchningsproblemen och vill se bättre utbildningsmöjligheter för yrkesverksamma och särskilda satsningar för att fler ska utbildas i bristyrken.
– Utbildningsutbudet motsvarar inte alltid arbetsmarknadens behov. Det är dags att ta bladet från munnen och säga som det är – utbildningar till exempelvis läkare och socialsekreterare måste byggas ut, samtidigt som utbildningar där jobbutsikterna är dåliga bör krympas, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.
TCO har sammanställt statistik över utbildningarnas söktryck för de bristyrken som Arbetsförmedlingen listar och en splittrad bild framträder. Vissa bristyrken har många sökande per utbildningsplats medan andra har få. Ett lågt söktryck till ett bristyrke hänger oftast ihop med att ett yrke har låg attraktivitet.
– Fler måste välja bristyrken, fler måste stanna i bristyrken och de som jobbar där måste få möjlighet att koncentrera sig på de arbetsuppgifter där de får utnyttja sin kompetens. Så kan bristyrken bli drömyrken för fler, säger Eva Nordmark.  
För mer information:
Amanda Florin, pressekreterare, 072-204  22 54, amanda.florin@tco.se 
TCO är en centralorganisation för 14 olika fackförbund med 1,3 miljoner medlemmar. 60 % är kvinnor. Vi är partipolitiskt fristående. I förbunden finns medlemmar inom både industrin, handeln, tjänstesektorn, kommuner och statlig verksamhet. TCO-förbunden organiserar viktiga samhällsbärande grupper som bland annat lärare, poliser, sjuksköterskor och journalister.

VI ÄR TCO

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet för landets tjänstemän. Ordförande är Eva Nordmark. Våra prioriterade frågor just nu är bättre utvecklingsmöjligheter i arbetslivet genom ökat utbildningsutbud och studiefinansiering för yrkesverksamma, en skattereform som gynnar utbildning, ansvarstagande och företagande och en jämställd föräldraförsäkring och minskat arbetstidsgap mellan kvinnor och män.

Läs mer här

Så kan delningsekonomin passas in i svenska modellen

I takt med att delningsekonomin har växt har även baksidor, bland annat när det gäller arbetsrätt och skatter, blivit synliga. Men att reglera den nya ekonomin behöver inte vara svårt.

Läs mer här

World Day for Decent work

Sjunde oktober står anständiga arbetsvillkor och mänskliga rättigheter extra mycket i fokus. Då uppmärksammar facken världen över ”World Day for Decent Work”.

Läs mer här
image description

Omställning och turordning på Moderaternas stämma

Nu pågår Moderaternas arbetsstämma där partiet ska besluta om ny politik inför valet 2018. Jag hoppas att man får riktigt härliga dagar i Örebro! Självklart ligger jobben högt på dagordningen och jag tycker att man både lyckats landa mitt i prick i frågan om omställningsuppdrag till högskolor och universitet, men samtidigt behöver de tänka om när det kommer till turordningsreglerna.

Seminarier

Ni missar väl inte våra spännande seminiarier?

TCO arrangerar löpande seminarier kring aktuella ämnen och runt TCO:s politik. Vi håller oftast till i TCO-huset på Linnégatan 14 i Stockholm och de allra flesta är gratis och öppna för alla.

Välkommen!

Läs mer här
27 oktober 2017

Studier - en väg från sjukskrivning till arbete

Anmäl dig här

Utredarna

På Utredarbloggen skriver ett gäng utredare som alla jobbar på TCO. På bloggen skriver de om våra aktuella frågor och delar med sig av sina åsikter och insikter.

Läs Utredarna här
img description

#tcosverige

Följ oss på Instagram

img description
img description
img description
img description
img description
image description
Följ oss på instagram

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund