Dagens utbildningsutbud leder till arbetskraftsbrist

Pressmeddelanden 10:50 7 december, 2016

Brist på arbetskraft med rätt kompetens gör att sysselsättningstillväxten mattas av. Det spår Arbetsförmedlingen i sin arbetsmarknadsprognos. För att inte Sveriges tillväxt ska bromsas måste den kompetens som finns utnyttjas bättre och mer effektivt.

TCO har upprepade gånger pekat på matchningsproblemen och vill se bättre utbildningsmöjligheter för yrkesverksamma och särskilda satsningar för att fler ska utbildas i bristyrken.
– Utbildningsutbudet motsvarar inte alltid arbetsmarknadens behov. Det är dags att ta bladet från munnen och säga som det är – utbildningar till exempelvis läkare och socialsekreterare måste byggas ut, samtidigt som utbildningar där jobbutsikterna är dåliga bör krympas, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.
TCO har sammanställt statistik över utbildningarnas söktryck för de bristyrken som Arbetsförmedlingen listar och en splittrad bild framträder. Vissa bristyrken har många sökande per utbildningsplats medan andra har få. Ett lågt söktryck till ett bristyrke hänger oftast ihop med att ett yrke har låg attraktivitet.
– Fler måste välja bristyrken, fler måste stanna i bristyrken och de som jobbar där måste få möjlighet att koncentrera sig på de arbetsuppgifter där de får utnyttja sin kompetens. Så kan bristyrken bli drömyrken för fler, säger Eva Nordmark.  
För mer information:
Amanda Florin, pressekreterare, 072-204  22 54, amanda.florin@tco.se 
TCO är en centralorganisation för 14 olika fackförbund med 1,3 miljoner medlemmar. 60 % är kvinnor. Vi är partipolitiskt fristående. I förbunden finns medlemmar inom både industrin, handeln, tjänstesektorn, kommuner och statlig verksamhet. TCO-förbunden organiserar viktiga samhällsbärande grupper som bland annat lärare, poliser, sjuksköterskor och journalister.

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Vi behöver en ny skattereform bland annat för utjämningssystemet

Med bara månader kvar till valet är det dags för politiker att sätta frågan om att reformera det kommunala utjämningssystemet högt upp på agendan för att hela Sverige ska leva. Vi behöver en ny skattereform.

Läs mer här

Arbetstidsgapet mellan kvinnor och män måste minska

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten. I den här rapporten går vi igenom TCO:s förslag.

Läs mer här

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund