Stärk arbetstagarnas rättigheter i EU-förslag

Nyheter 16:39 10 oktober, 2013

Europeiska kommissionen vill minska regelbördan för små och medelstora företag, vilket riskerar att leda till en försämring av arbetsmiljön i dessa företag. TCO, LO och Saco uppmanar regeringen att skydda arbetstagarnas rättigheter och arbetsmiljön för de anställda på företagen.

Europeiska kommissionen presenterade den 2 oktober 2013 ett dokument om Regulatory Fitness and Performance (REFIT):Results and Next Steps med där syftet är att minska regelbördan för små och medelstora företag. 

Förslagen riskerar att minska skyddet för arbetstagarna och försämra arbetsmiljön. Bland annat gäller det översyn av direktiven om deltidsarbete och visstidsanställning och beslutet att inte revidera carcinogendirektivet (2004/37/EG) trots att miljontals arbetstagare i Europa årligen exponeras för cancerframkallande ämnen.

Kommissionen avser också att behålla sitt fokus på att registrera när medlemsstaternas genomförande ger ett högre skydd än vad EU-lagstiftningen stadgar, s.k. gold plating. Att försvåra för medlemsstater som vill införa eller behålla bättre regler än på EU-nivån är anmärkningsvärt. I praktiken kan det i slutänden komma att innebära att den lägsta tillåtna skyddsnivån också blir den högsta, något som är helt oacceptabelt.

TCO, LO och Saco uppmanar regeringen föra fram det på Europeiska rådets möte den 24-25 oktober 2013.

EU

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund