"Vi kan aldrig acceptera att den svenska lönebildningen sätts under förmyndarskap"

Nyheter 12:14 17 maj, 2011

-De nordiska länderna har visat att kloka välfärdsinvesteringar och starka fackföreningar går hand i hand med bra förutsättningar för ekonomisk tillväxt, sa TCO:s nyvalda ordförande Eva Nordmark under ett anförande på Europafackets (EFS) kongress i Aten. Läs talet i sin helhet:

Vänner, kongressdeltagare.

Jag heter Eva Nordmark och är nyvald ordförande för TCO i Sverige.

Jag vill säga några ord om krisen och värdet av starka fackliga organisationer i ekonomin.
 
Den ekonomiska krisen har drabbat löntagare i många länder väldigt hårt. När situationen i de länder som krisat mest diskuteras sägs det ofta att problemen skulle bero på att bra trygghetssystem, starka fackföreningar och bra reallöneutveckling skulle vara orsaker till krisen.

Men det är en felaktig bild. De nordiska länderna har visat att kloka välfärdsinvesteringar och starka fackföreningar går hand i hand med bra förutsättningar för ekonomisk tillväxt.

Vi är från svensk sida väldigt oroade över att det så ofta lyfts fram att det bara skulle vara för höga löneökningar som orsakar ekonomiska obalanser. När vi ser på utvecklingen i EU-området ser vi nämligen att det är ett minst lika stort problem att lönerna ökar för långsamt i några länder.

Vi kan aldrig acceptera att den svenska lönebildningen sätts under förmyndarskap av EU-kommissionen eller av svenska politiker.

Vi är därför oroade om det är så att EU-kommissionens förslag till ekonomisk styrning kommer att bli ett hinder för de fackliga organisationernas löneförhandlingar och framförallt syfta till att långsiktigt hålla nere lönerna i offentlig sektor. 
 
Krisen har gjort det tydligt att vi behöver en ny tillväxtmodell. En modell som tar hänsyn till klimathotet, som bygger på att det finns starka fackliga organisationer som kan förhandla fram bra kollektivavta l om löner och anställningsvillkor.

För att den modellen ska fungera krävs att lagstiftning och politiker ser värdet av starka fack och kollektivavtalslösningar. Men det krävs också att vi i de fackliga organisationerna är många och välorganiserade. Vi behöver både kunna säga ifrån med kraft när det behövs - och vara proaktiva samarbetspartners när det gynnar våra medlemmar mest.

Kollektivavtal mellan självständiga parter på arbetsmarknaden är bra för den enskilde, för företagen och för hela ekonomin.

Men för att upprepa. Vår förmåga att skapa en socialt hållbar ekonomiskt utveckling med starka fackliga organisationer beror framöver också på vår förmåga att rekrytera de unga – också de som har studerat vidare och jobbar i de växande tjänstesektorerna.

Därför är vi glada över de skrivningar som vi fått igenom om rekrytering av professionella och välutbildade och att ett mål för rekrytering av unga ska slås fast.

Tack för ordet.


Obs, talade ordet gäller!

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

En rapport från TCO visar att många tjänstemän är stressade och upplever att tiden inte räcker till för att få ihop livspusslet.

Läs mer

50 år av att betala sin egen skatt

Att avskaffa sambeskattningen var ett genombrott för jämställdheten på svensk arbetsmarknad, bloggar Therese Svanström, ordförande för TCO.

Läs mer

Var rädd om RUT!

Det viktigaste för RUT är att underlätta människors livspussel enligt en rapport från TCO.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund