Vi behöver fler jobb och bättre jobb!

Nyheter 12:36 12 maj, 2011

TCO:s nyvalda ordförande Eva Nordmark höll idag sitt tal inför TCO-kongressen. Hon efterlyste i sitt tal en ny arbetslinje för Sverige där hon pekade på fem centrala punkter:

- För det första behöver vi behöver fler och bättre jobb, sade Eva Nordmark. Vi behöver därför satsa ännu mer på utbildning och forskning för att kunna ligga i framkant både i Europa och globalt och fortsätta vara en kunskapsintensiv nation med kvalificerade och intressanta arbetstillfällen.  Det finns dessutom drygt 4 miljoner potentiella innovatörer i Sverige i form av anställda. Ta tillvara kreativiteten och engagemanget hos varje anställd!

- För det andra behöver vi ta tillvara kraften och engagemanget hos varje individ. Vi vet att nyckeln i omställning och möjligheten att kunna konkurrera om nya jobb går via kunskap och kompetens. En ny arbetslinje måste därför också vara en utbildnings- och kompetenslinje. Vi vet genom undersökningar att nästan 30 procent av de yrkesverksamma vill byta yrke men upplever att de inte kan det. Bristande utbildning är det största hindret. Det behövs kraftfulla investeringar i utbildning och kompetensutveckling genom arbetslivet.


- För det tredje behöver vi bra villkor i arbetslivet och möjlighet att kombinera karriär med fritid och familj! Vi vet att många nu ser detta med att bli kontaktad av sitt jobb under helger och semestrar för jobbrelaterade frågor som ett problem. Det plingar till i Iphone och jobbet äter sig in i livets alla delar. Stressen är ett hot mot hälsan och privatlivet och det kommer att bli en stor fråga för oss framöver och vi återkommer om detta! Jag tror också att ett reformerat RUT-avdrag, en subvention för att köpa sig tid, kan vara ett sätt att underlätta livspusslet och stärka arbetslinjen. Också det växande antalet tillfälliga anställningar innebär en stor otrygghet för individen när dessa går att stapla på varandra i all evighet! TCO har anmält frågan och regeringen till EU-kommissionen då vi såg att de svenska reglerna stred mot det gällande EU-direktivet. Nu väntar vi på seger i den frågan! 

- För det fjärde måste det löna sig att utbilda sig! Jag är kritisk till att värnskatten som infördes under 90-talskrisen och som skulle vara en tillfällig insats i det ekonomiska läge som då rådde fortfarande är kvar. Värnskatten innebär i praktiken en straffskatt för alla som väljer att utbilda sig och som får en hög lön för den mödan. Långtidsutredningen har räknat ut att det inte skulle kosta något att avskaffa värnskatten. Vi behöver också en ny och blocköverskridande skattereform som långsiktigt bidrar till att upprätthålla arbetslinjen och till en stabil finansiering av välfärden.

Till sist och för det femte måste vi satsa på de unga! TCO:s förslag om en utbildningsgaranti för alla upp till 25 års ålder är kanske det mest centrala där målet är att 95 procent av alla unga ska uppnå gymnasiekompetens senast vid 25 års ålder. Det kräver en ny infrastruktur för insatser riktade mot dessa grupper och garantin måste innebära både en rättighet och en skyldighet för individen. Vi menar att utbildning bör stå i fokus för dessa grupper istället för jobb.

För mer information:
Kerstin Olsson, presschef TCO, 070 978 33 83

Välkommet räddningspaket för arbetstagare

TCO välkomnar regeringens paket med satsningar på bland annat a-kassan och utbildningssektorn. Flera av förslagen går i linje med det TCO framfört till regeringen de senaste veckorna. 

Läs mer

Debatt

Fel läge att experimentera med Arbetsförmedlingen

Nu när Januaripartierna har valt att skjuta upp förhandlingarna om reformeringen av Arbetsförmedlingen med anledning av Coronakrisen, borde även pilotprojektet Kundval Rusta och Matcha, KROM, skjutas upp. Resurser bör istället riktas till beprövade insatser som fungerar, anser de fackliga centralorganisationernas arbetsmarknadspolitiska experter.

Nyheter

Höjt tak i a-kassan gör stor skillnad för barnfamiljen

4 200 kronor i månaden. Så mycket mer kan en barnfamilj få ut i och med regeringens beslut om höjning av taket i a-kassan tillfälligt under 2020. - Att vara med i a-kassan kan vara skillnaden mellan att kunna bo kvar i huset under tiden man söker ett nytt jobb, säger Therese Svanström, ordförande TCO.

Pressmeddelanden

Välkommet räddningspaket för arbetstagare

Regeringen och samarbetspartierna presenterade på måndagen ett paket med satsningar på bland annat a-kassan och utbildningssektor. TCO välkomnar att fler kommer att kunna få a-kassa, samtidigt som också takbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen höjs. På utbildningsområdet genomförs flera förändringar som också ligger väl i linje med vad TCO framfört till regeringen de senaste veckorna.

Debatt

Glöm inte bort EU i budgetstriden

Diskussionen om EU-budgeten handlar mycket om kronor, ören och procentsatser, och mindre om vad EU-budgeten egentligen ska användas till. Den svenska regeringen, påhejad av oppositionen, har upprepat gång på gång att EU måste rätta munnen efter matsäcken. Men vi efterlyser svaret på vad Sverige vill att budgeten ska användas till.

Nyheter

Therese Svanström om TCO:s arbete med anledning av Corona

TCO arbetar intensivt på bred front med flera frågor. Det viktigaste är att hjälpas åt att hitta lösningar och inte lamslås av situationen. Här berättar ordförande Therese Svanström mer om hur TCO arbetar just nu.

Pressmeddelanden

TCO:s nya jämställdhetsindex: ”Dags för politikerna att kavla upp ärmarna!”

Kvinnor tog ut 69,1 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Männen tog alltså bara ut 30,9 procent. Det är 4,3 procentenheter närmare jämställt uttag än för fem år sedan. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

30 mars, 2020

Ökad trygghet och bättre omställning

Idag presenterade regeringen och samarbetspartierna äntligen ett stort paket med åtgärder som riktar sig till arbetstagarna.

A-kassan, Omställning och utbildning

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 april, 2020

Gemensamma insatser krävs för fler och trygga jobb i krisens Europa

Coronakrisen har satt Europasamarbetet på prov. Vi ser nu hur viktigt det är att EU fungerar i en kris och att vi gör gemensamma insatser där det behövs. När Europa nu riskerar gå in i en djup lågkonjunktur behövs akuta krisåtgärder, men också EU-reformer som banar väg för fler och bättre jobb - och som slår vakt om rättsstat och demokrati. Partssamverkan och kollektivavtal spelar en nyckelroll när den europeiska ekonomin ska återuppbyggas.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Maria Ahrengart - Nationalekonom

31 mars, 2020

Var så trygg du kan i otrygga tider

Coronapandemin påverkar hela samhället. Det är oroliga tider på arbetsmarknaden och det är viktigt för alla arbetstagare att försäkra sig så gott det går.

Arbetsmarknad, Trygghetssystem

Maria Ahrengart - Nationalekonom

30 mars, 2020

Så påverkas ekonomin för en privatanställd tjänsteman vid arbetslöshet

Om du jobbar på ett företag som har tecknat kollektivavtalet för privatanställda tjänstemän kan det påverka din privatekonomi mycket. Skillnaden mot att inte arbeta på arbetsplats med kollektivavtal kan vara flera tusenlappar i månaden.

A-kassan, Trygghetssystem, Partsmodellen

Therese Svanström - Ordförande TCO

27 mars, 2020

Konstruktiv ton trots svåra tider

Ännu en ovanlig vecka börjar lida mot sitt slut. Det har kommit flera besked från regeringen, inklusive i frågor TCO drivit. Men vi väntar fortfarande på besked om a-kassan. Vi har löpande dialog med politiken och hoppas att det snart presenteras ett förslag.

A-kassan

Maria Ahrengart - Nationalekonom

24 mars, 2020

Så påverkas ekonomin för en barnfamilj vid arbetslöshet

När en person blir arbetslös förändras de ekonomiska förutsättningarna. Att känna trygghet under perioder av arbetslöshet är avgörande för vår förmåga att kunna ställa om när arbetsmarknaden förändras.

Arbetsmarknad, Trygghetssystem, Partsmodellen

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Rapporter

Var rädd om RUT!

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Läs vidare

Rapporter

Från lön till studiemedel - går ekonomin ihop?

Vi lever i en tid då vikten av det livslånga lärandet ökar. Men hur påverkas hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken? Går ekonomin ihop för den som väljer att finansiera sina studier med studiemedel?

Läs vidare

Rapporter

Att använda bostäderna bättre

I rapporten beskrivs bostadsbristen och problemen med den illa fungerande bostadsmarknaden som ett arbetsmarknadsproblem. Bristande rörlighet bidrar till en sämre fungerande arbetsmarknad eftersom det uppstår rekryteringsproblem. Företag och organisationer kan inte besätta tjänster för att den som skulle ta jobbet inte har möjlighet att skaffa en bostad på rätt ort.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.