Vi behöver fler jobb och bättre jobb!

Nyheter 12:36 12 maj, 2011

TCO:s nyvalda ordförande Eva Nordmark höll idag sitt tal inför TCO-kongressen. Hon efterlyste i sitt tal en ny arbetslinje för Sverige där hon pekade på fem centrala punkter:

- För det första behöver vi behöver fler och bättre jobb, sade Eva Nordmark. Vi behöver därför satsa ännu mer på utbildning och forskning för att kunna ligga i framkant både i Europa och globalt och fortsätta vara en kunskapsintensiv nation med kvalificerade och intressanta arbetstillfällen.  Det finns dessutom drygt 4 miljoner potentiella innovatörer i Sverige i form av anställda. Ta tillvara kreativiteten och engagemanget hos varje anställd!

- För det andra behöver vi ta tillvara kraften och engagemanget hos varje individ. Vi vet att nyckeln i omställning och möjligheten att kunna konkurrera om nya jobb går via kunskap och kompetens. En ny arbetslinje måste därför också vara en utbildnings- och kompetenslinje. Vi vet genom undersökningar att nästan 30 procent av de yrkesverksamma vill byta yrke men upplever att de inte kan det. Bristande utbildning är det största hindret. Det behövs kraftfulla investeringar i utbildning och kompetensutveckling genom arbetslivet.


- För det tredje behöver vi bra villkor i arbetslivet och möjlighet att kombinera karriär med fritid och familj! Vi vet att många nu ser detta med att bli kontaktad av sitt jobb under helger och semestrar för jobbrelaterade frågor som ett problem. Det plingar till i Iphone och jobbet äter sig in i livets alla delar. Stressen är ett hot mot hälsan och privatlivet och det kommer att bli en stor fråga för oss framöver och vi återkommer om detta! Jag tror också att ett reformerat RUT-avdrag, en subvention för att köpa sig tid, kan vara ett sätt att underlätta livspusslet och stärka arbetslinjen. Också det växande antalet tillfälliga anställningar innebär en stor otrygghet för individen när dessa går att stapla på varandra i all evighet! TCO har anmält frågan och regeringen till EU-kommissionen då vi såg att de svenska reglerna stred mot det gällande EU-direktivet. Nu väntar vi på seger i den frågan! 

- För det fjärde måste det löna sig att utbilda sig! Jag är kritisk till att värnskatten som infördes under 90-talskrisen och som skulle vara en tillfällig insats i det ekonomiska läge som då rådde fortfarande är kvar. Värnskatten innebär i praktiken en straffskatt för alla som väljer att utbilda sig och som får en hög lön för den mödan. Långtidsutredningen har räknat ut att det inte skulle kosta något att avskaffa värnskatten. Vi behöver också en ny och blocköverskridande skattereform som långsiktigt bidrar till att upprätthålla arbetslinjen och till en stabil finansiering av välfärden.

Till sist och för det femte måste vi satsa på de unga! TCO:s förslag om en utbildningsgaranti för alla upp till 25 års ålder är kanske det mest centrala där målet är att 95 procent av alla unga ska uppnå gymnasiekompetens senast vid 25 års ålder. Det kräver en ny infrastruktur för insatser riktade mot dessa grupper och garantin måste innebära både en rättighet och en skyldighet för individen. Vi menar att utbildning bör stå i fokus för dessa grupper istället för jobb.

För mer information:
Kerstin Olsson, presschef TCO, 070 978 33 83

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

En rapport från TCO visar att många tjänstemän är stressade och upplever att tiden inte räcker till för att få ihop livspusslet.

Läs mer

50 år av att betala sin egen skatt

Att avskaffa sambeskattningen var ett genombrott för jämställdheten på svensk arbetsmarknad, bloggar Therese Svanström, ordförande för TCO.

Läs mer

Var rädd om RUT!

Det viktigaste för RUT är att underlätta människors livspussel enligt en rapport från TCO.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund