Revolutionen splittrade det egyptiska Journalistförbundet

Nyheter 11:41 20 juni, 2011

Sociala medier som Facebook och Twitter spelade en viktig roll för revolutionen i Egypten. Samtidigt som folket strömmade ut på gatorna och demonstrerade stod de stora inhemska medierna i det längsta på Mubarakregimens sida.

– Det var en chock för oss anställda. Då var vi inte stolta över att jobba där, säger Abeer Saady, journalist på Egyptens näst största dagstidning Al Akhbar.

Själv tog hon tidigt ställning för revolutionen och gick inte till jobbet under de dramatiska dagarna i slutet av januari.

– Jag kände att jag inte kunde gå och jobba, jag ville vara med folket ute på gatorna, säger hon.

Abeer Saady är 35 år och har arbetat som journalist i 20 år. Hon har många järn i elden, är full av energi och man undrar när hon hinner sova. Under intervjun avbryter hon sig flera gånger med kraftfulla gäspningar. 

Abeer arbetar som biträdande utrikeschef på Al Akhbar. Dagen efter vårt möte ska hon åka på reportageresa till Marocko. Hon är också fackligt aktiv, sitter i styrelsen för det egyptiska journalistförbundet – Egyptian Press Syndicate, EPS – och är ansvarig för förbundets utbildningar.

EPS tillhör det gamla regimtrogna facket och är inte erkänt av den internationella fackföreningsrörelsen, men det finns demokratiska krafter inom förbundet. Under revolutionsdagarna kom motsättningarna inom förbundsstyrelsen i öppen dager.

Sedan förbundsordföranden, som tidigare varit talskrivare åt Mubarak, uttalat sig mot de folkliga protesterna krävde flera journalister hans avgång. Någon vecka senare avgick han också ”av hälsoskäl”. 

– Det var vi som sparkade ut honom. En gång i tiden blev han demokratiskt vald till ordförande, men när han nu gick ut och försvarade Mubarak så bedrog han oss, säger Abeer Saady.

Då var splittringen inom förbundsstyrelsen redan total. En fraktion krävde att hela styrelsen, som är vald till nästa års kongress, skulle ställa sina platser till förfogande och valet tidigareläggas. Förslaget röstades ner. Då ville Abeer Saady själv avgå, men hennes begäran avslogs.

– Så formellt är jag kvar. Jag går inte på styrelsemötena, men jag sköter fortfarande förbundets utbildning. Jag kan tänka mig att ställa upp igen, men då från en bättre position, i den inre cirkeln, säger hon.

När både den egna tidningen och förbundsstyrelsen gick emot den demokrativåg som vällde fram återstod inget annat för Abeer än att själv ansluta sig till de folkliga protesterna. Tillsammans med några kolleger slog hon läger i fem dagar på trappan till förbundets hus i närheten av Tarhirtorget i centrala Kairo.

– Vi vägrade lämna trappan. En dag, den 28 januari, vaknade vi och upptäckte att Internet och alla telefoner var avskuret. Läget var mycket spänt. Polisen sprutade tårgas och sköt med gummikulor för att hindra folk att gå till torget. 
Över 800 personer dödades och 120000 skadades i Egypten de här dagarna, jag gråter när jag tänker på det.

– Jag öppnade dörrarna till förbundshuset för att ta hand om och ge skydd åt människor. Vi organiserade också ett presscenter där vi producerade ett eget nyhetsbrev och direktrapporterade. Och vi hjälpte egyptiska och utländska journalister och gav dem skydd.

När den sittande regimen insåg att slaget var förlorat och Mubarak flytt landet vände också de tidigare regimtrogna medierna på klacken.

– Då började de plötsligt attackera honom och tala om att bygga ett nytt Egypten. Men människorna blev bara arga, de litar inte längre på tidningarna. Vi journalister har en lång väg att gå för att återvinna folkets respekt.

– Det fanns några privata och oberoende medier som stödde revolutionen, men de sociala medierna spelade en mycket större roll än de gamla medierna. Dessa ”medborgarjournalister” ska ha ett erkännande, säger Abeer Saady.

Yttrandefrihet har länge stått högt på det egyptiska journalistförbundets dagordning, men framgångarna har uteblivit. Nu kommer trycket i den frågan att öka.

– De flesta gick kanske ut på gatorna för att kräva jobb, mat för dagen och slut på korruptionen, men det är också helt klart att folket vill ha yttrandefrihet. Vi har länge lett det slaget. Nu känner vi att vi också har folkets stöd. 

Tröttheten lyser i hennes ögon och det börjar bli dags att avrunda. Jag frågar Abeer vad hon tror kommer att hända nu och vilken framtid hon ser för landet.

– Egypten är ett stort och viktigt land, men vi är omgärdade av oroshärdar som i Libyen, Sudan och Israel-Gaza. Vi skulle behöva fred och stabilitet för att börja bygga upp vårt land igen. Det känns som att det är nu eller aldrig. Men läget är mycket osäkert. En stor del av dem gamla regimen är fortfarande kvar och cheferna på tidningarna likaså. Det kan bli en militärkupp och det kan bli kaos. Vi vet från andra länder att revolutioner kan ta lång tid, säger hon.

Bengt Rolfer

Nästa artikel: Det var i Tunisien det började – tack vare facket.

LAS-utredningen borde aldrig tillsatts

Det är viktigt att komma ihåg att anställningsskyddet finns på dagordning av politiska skäl, inte på grund av att det skulle finnas något väldokumenterat behov av att förändra turordningsreglerna. 

Läs mer

Debatt

Replik: Arbetsgivare bromsar tjänstemäns vidareutbildning

38 procent av tjänstemännen anser sig behöva vidareutbildning som de inte kan få av sin arbetsgivare inom ramen för sitt arbete, svarar Therese Svanström Svenskt näringsliv i en replik på DN debatt.

Nyheter

LAS-utredningen borde aldrig tillsatts

På måndag 1 juni kommer LAS-utredningen att presentera sina förslag. TCO har redan från börjat varit tydliga med att utredningen aldrig borde ha tillsatts. Anställningsskyddet finns på dagordning av politiska skäl, inte på grund av att det skulle finnas något väldokumenterat behov av att förändra turordningsreglerna. Det är viktigt att komma ihåg.

Pressmeddelanden

Välkommet omställningsuppdrag för högskolan

TCO har under flera år varit drivande i frågan om att ge högskolan ett omställningsuppdrag. I takt med att arbetsmarknaden förändras och vi arbetar längre upp i åldrarna ökar behoven av att kunna ställa om och ändra riktning i arbetslivet. Coronapandemin har ställt dessa behov på sin spets.

Debatt

Slutreplik: Vi ser fram emot en fortsatt konstruktiv diskussion

Det är glädjande att generaldirektören säger sig ha tagit till sig av kritiken rörande myndighetens bristande förmåga att utreda sjukförsäkringsärenden i tillräcklig utsträckning, skriver fackens representanter i en slutreplik.

Nyheter

Fler korta högskolekurser är helt rätt väg

De senaste veckorna har regeringen och samarbetspartierna presenterat flera satsningar på högskolans roll i det livslånga lärandet och omställning. Senast i raden är beskedet att tillföra ytterligare medel som ska användas till korta högskolekurser, och det är helt i linje med tjänstemännens behov.

Pressmeddelanden

TCO delar ut priser till kulturskapare

TCO:s kulturpris och kulturstipendium 2020 delades ut digitalt på tisdagseftermiddagen. Årets kulturpristagare är regissören Amanda Kernell. Kulturstipendiet tilldelas bildkonstnären Kent Wisti.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

29 maj, 2020

TCO samlade ekonomer för att diskutera pandemiåtgärder

Idag bjöd jag in till ett rundabordssamtal kring ekonomi, företagande och jobb i kölvattnet av coronakrisen.

Corona

Therese Svanström - Ordförande TCO

26 maj, 2020

Måndag med möten med ministrar och skådespelare från Dramaten

Måndagsmorgonen rivstartade med ett digitalt möte om situationen för ensamföretagare. Tillsammans med ordförandena för Unionen, Journalistförbundet och Teaterförbundet hade jag en sittning med arbetsmarknadsministern, näringsministern och kulturministern. Min bedömning är att man försöker hitta en lösning, men att det går alldeles för långsamt. För mig är det här en av de frågor som har högsta prioritet. Många TCO-förbundsmedlemmar som är ensamföretagare har en extremt pressad situation. De förtjänar också stöd från det allmänna och den ökade trygghet det skulle innebära.

Corona

Kristina Lovén Seldén - Utredare arbetsmarknadspolitik

20 maj, 2020

Mångbottnade problem kräver mångdisciplinära lösningar

Kristina Lovén Seldén kommenterar Fores antologi Arbetsmarknad i förändring i en blogg.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning, Corona

Sofia Hylander - Utredare: Utbildning och livslångt lärande

19 maj, 2020

Blogg – vägen mot ett omställningsuppdrag

TCO har länge verkat för att ge universitet och högskolor ett omställningsuppdrag och glädjen var därför stor när regeringen i början av maj föreslog ändringar i högskolelagen för att tydliggöra lärosätenas roll i det livslånga lärandet. Det var ett viktigt steg i rätt riktning men utan kompletterande styrsignaler riskerar det att bli symbolpolitik och ett ansvar utan innehåll. Det är därför väldigt glädjande att regeringen och samarbetspartierna under den senaste veckan fortsatt att presentera satsningar och förslag som sakta men säkert fyller lärosätenas ansvar för det livslånga lärandet med innehåll.

Omställning och utbildning

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

11 maj, 2020

TCO vill se EU-pakt för jobb, sammanhållning och global utveckling

I lördags firades Europadagen, mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden. Pandemin har på några veckor lett till något av det som EU under årtionden arbetat för att förhindra: stängda gränser i Europa och att flera medlemsländer åsidosatt demokratin genom undantagslagar. EU är ett ömtåligt bygge. Pandemin visar hur viktigt det är att hela tiden prata om vad vi vill ha EU till, och vilka regler som vi absolut inte kan tumma på. När EU:s ekonomi nu ska återstartas vill TCO se en pakt för jobb, tillväxt och sammanhållning, som rustar Europa ekonomiskt, slår vakt om våra gemensamma värden och bidrar till global utveckling.

Ekonomi och tillväxt, EU, Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

09 maj, 2020

Europadagen: Gemenskap och solidaritet

Tidigare i veckan var det 75 år sedan andra världskriget tog slut. Idag, den 9 maj, firar vi Europadagen. För 70 år sedan såg Robert Schumans deklaration om att skapa ett enat Europa, byggt på fred och stabilitet, dagens ljus.

EU

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Rapporter

Var rädd om RUT!

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Läs vidare

Rapporter

Från lön till studiemedel - går ekonomin ihop?

Vi lever i en tid då vikten av det livslånga lärandet ökar. Men hur påverkas hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken? Går ekonomin ihop för den som väljer att finansiera sina studier med studiemedel?

Läs vidare

Rapporter

Att använda bostäderna bättre

I rapporten beskrivs bostadsbristen och problemen med den illa fungerande bostadsmarknaden som ett arbetsmarknadsproblem. Bristande rörlighet bidrar till en sämre fungerande arbetsmarknad eftersom det uppstår rekryteringsproblem. Företag och organisationer kan inte besätta tjänster för att den som skulle ta jobbet inte har möjlighet att skaffa en bostad på rätt ort.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.