Ny utredning riskerar urholka den enskildes anställningstrygghet

Nyheter 18:12 16 september, 2011

Regeringen vill ändra dagens Las-regler för vad som idag gäller mellan arbetsgivare och arbetstagare vid främst uppsägning på grund av personliga skäl.

Det framgick av nya utredningsdirektiv (Dir 2011:76) som regeringen presenterade igår. Idag har en arbetstagare rätt att i vissa fall att kvarstå i anställning med oförändrad lön tills tvisten slutligt avgjorts. Av regeringens direktiv framgår att utredaren ska föreslå åtgärder som ska minska kostnaderna för arbetsgivare vid tvist om uppsägning. 

- Utredningen riskerar att landa i ett kraftig urholkat skydd för arbetstagaren mot godtycke och diskriminering i anställningen säger TCO;s chefsjurist Ingemar Hamskär. Utredningens direktiv pekar även på en önskan att flytta ekonomisk risk (ekonomisk ersättning under tvisten) från arbetsgivaren till någon annan och riskerar påverka idag gällande tvistelösningsmodell/processbörda (t ex vem av arbetsgivare/arbetstagare som måste driva saken i domstol för att få rätt i avvaktan på dom). 

Som särskild utredare har regeringen utsett professor Jonas Malmberg. Det framgår också av direktiven att utredaren ska samråda med arbetsmarknadens parter. 

- Direktivens krav på enbart ”samråd” är otillräckligt fortsätter Ingemar Hamskär. Frågan är av sådan vikt att företrädare för arbetsmarknadens parter bör ingå i den aviserade utredningen på det sätt som är brukligt dvs i en referensgrupp som löpande följer utredarens arbete. 

För vidare upplysningar: 
Ingemar Hamskär, chefsjurist vid TCO, 070-574 9211 eller Samuel Engblom, jurist vid TCO, 070-250 3770

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

En rapport från TCO visar att många tjänstemän är stressade och upplever att tiden inte räcker till för att få ihop livspusslet.

Läs mer

50 år av att betala sin egen skatt

Att avskaffa sambeskattningen var ett genombrott för jämställdheten på svensk arbetsmarknad, bloggar Therese Svanström, ordförande för TCO.

Läs mer

Var rädd om RUT!

Det viktigaste för RUT är att underlätta människors livspussel enligt en rapport från TCO.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund