Männen tar makten över samhällsutvecklingen

Nyheter 11:44 17 juni, 2011

Kvinnor och män sida vid sida kämpande för samma krav. Så såg det ut i Egypten under revolutionsdagarna i januari och februari. Men efter det har det blivit ”som det brukar”, männen tar makten över samhällsutvecklingen.

Den bilden ger feministen Azza Kamel, ledare för organisationen ACT som är den egyptiska motsvarigheten till Kvinna till kvinna. Hon berättar att det bara finns en kvinna i övergångsregeringen. Samma sak i den sittande författningskommittén.

– Det är till och med värre än förut!

Men Azza Kamel är ändå nöjd med utvecklingen och optimistisk om landets framtid. Kvinnorörelsen samarbetar nu med de nya fackföreningarna och andra organisationer i det civila samhället för att få fram kvinnliga kandidater till de kommande valen. De kämpar också för att påverka konstitutionen och kräver bland annat paragrafer om jämställdhet och antidiskriminering.

– Revolutionen är inte slut än, den har bara startat och den går inte att stoppa. Vi har just börjat gräva och det tar tid innan man hittar silver och guld, säger hon. 

Hon minns med starka känslor stämningen från Tarhirtorget i Kairo i januari där hon tillbringade tio dygn tillsammans med sina två barn i övre tonåren.

– Det var en unik känsla. Det var ingen skillnad mellan muslimer och kristna, ingen skillnad mellan akademiker och analfabeter, inte heller mellan män och kvinnor eller unga och gamla. Alla var likställda och vi var eniga i våra krav, säger hon.

Vad gjorde ni där hela dagarna?
– Vi diskuterade väldigt mycket, formulerade våra krav och valde representanter som skulle tala med regeringen. Och så hjälpte vi till i frivilligkliniken som upprättats, vi deltog i mat- och vattengrupper. Och så slogs vi med stenar under kamelattacken (alltså Mubarakregimens försök att slå ner protesterna med våld).

Var du rädd?
– Nej, jag var inte det. De började skjuta mot oss och folk dog framför mina ögon, men jag var inte rädd. Jag förstår inte varför jag inte blev rädd. Vi var eniga och det kändes som att det här var vår sista chans, säger Azza Kamel och hennes ögon blir fuktiga vid minnet av den dramatiska händelsen några kvarter från det café vi sitter på.

Efter att Mubaraks regim tvingades ge upp i februari har utvecklingen gått lite fram och tillbaka. Nu pratar ”alla” politik här, säger Azza Kamel. Samtidigt oroas hon över det muslimska brödraskapets inflytande och de muslimska salafisternas blodiga angrepp på kristna kopter i en Kairoförstad.

I september ska det hållas parlamentsval, men det tar tid för nya politiska partier att etablera sig. Helt klart har det muslimska brödraskapet ett försteg med en stark organisation och gott om pengar, bland annat från Saudiarabien.

– Det finns en risk att det kan bli värre innan det blir bättre. Men folk kommer att upptäcka vad det muslimska brödraskapet är för något och att de inte är bra för folket. Religion är viktigt för många egyptier, vi har det i blodet, men folk i allmänhet är inte fanatiker, säger Azza Kamel.

Kvinnorörelsen och det civila samhället har en lång lista med politiska krav. De verkar för att få en ny konstitution fri från sharialagar, de vill ha restriktioner för hur länge den kommande presidenten ska kunna sitta, de vill ha jämställdhet och förbud mot diskriminering med mera.

Stödjer även männen de här kraven?
– Många män är engagerade i politiken, men de ser inte jämställdhet som en viktig fråga. Vi försöker få dem att inse att detta inte är en kvinnofråga, utan att det är bra för både män och kvinnor
Vilken roll spelar de nya fackföreningarna?

– De är mycket engagerade i den här processen och de är våra vänner. Vi jobbar tillsammans med rättighetsfrågorna och vi har tagit fram gemensamma förslag med jämställdhetsperspektiv, säger Azza Kamel.

Bengt Rolfer

Nästa artikel: Revolutionen splittrade det egyptiska Journalistförbundet

Småföretag tacksamma för hjälp med arbetsmiljöarbetet

Carina Pettersson från Unionen är regionalt arbetsmiljöombud och hjälper privata företag med deras arbetsmiljöarbete. 

Läs mer

Debatt

Glöm inte bort EU i budgetstriden

Diskussionen om EU-budgeten handlar mycket om kronor, ören och procentsatser, och mindre om vad EU-budgeten egentligen ska användas till. Den svenska regeringen, påhejad av oppositionen, har upprepat gång på gång att EU måste rätta munnen efter matsäcken. Men vi efterlyser svaret på vad Sverige vill att budgeten ska användas till.

Nyheter

Samarbete mellan fack och arbetsgivare en styrka när arbetsmiljön ska bli bättre

Arbetgivarorganisationen Svensk Scenkonst arbetar tillsammans med facken för att få bukt med de problem som kom upp till ytan under #metoo. - Vi håller på att förändra en kultur. Det tar tid, men vi är gemensamt fast beslutna om att förbättra arbetsmiljön inom svensk scen och film, säger Martin Hjorth, förbundsjurist på Svensk Scenkonst.

Pressmeddelanden

LO, TCO och Saco tar avstånd från Europafackets svar om minimilöner

LO, TCO och Saco tar starkt avstånd från Europafackets samrådssvar angående EU-kommissionens planerade initiativ om europeisk minimilön. Det meddelar de tre centralorganisationerna efter att Europafacket gett sitt slutgiltiga besked.

Debatt

En europeisk minimilön drabbar löntagarna i Norden

TCO och SACO svarar på kritiken: ”Vårt motstånd till minimilöner på EU-nivå bygger inte på okunskap.” Repliken publicerades på DN Debatt.

Nyheter

Småföretag tacksamma för hjälp med arbetsmiljöarbetet

Att göra skillnad och få människor att må bättre på jobbet. Det är det bästa med Carina Petterssons roll som regionalt arbetsmiljöombud. De arbetsgivare hon kommer i kontakt med vill skapa en god arbetsmiljö, men saknar ibland kunskaper för att göra det. – Arbetsgivarna är ofta väldigt tacksamma över att få hjälp, säger Carina Pettersson.

Pressmeddelanden

Massiv satsning på digitalt kunnande - unikt samarbete för utbildning och forskning

Hur ska vi lära oss genom hela livet? Trots ett skriande behov av mer digitala färdigheter på arbetsmarknaden så kompetensutvecklar sig svensken alldeles för lite och för sällan. För att råda bot på det startar TCO:s tankesmedja Futurion och Google, i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta, Göteborgs universitet och Hyper Island, en stor utbildningssatsning som nu rullas ut till hundratals medlemmar i TCO:s förbund. Satsningen går under namnet FutureFit.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

10 februari, 2020

50 år av att betala sin egen skatt

Den 9 februari var det 50 år sedan riksdagen beslutade om en skattereform som bland annat innebar att var och en blev skattskyldig för sin egen inkomst. Sambeskattningen av gifta makar upphörde. Och gifta kvinnors förvärvsarbete blev i ett slag väldigt mycket mer lönsamt.

Jämställdhet, Skattereform

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

26 februari, 2020

Frågan om minimilöner är långt ifrån avgjord

TCO, SACO och LO röstade nej när Europafacket i förra veckan röstade om en gemensam syn på kommissionens initiativ om minimilöner som regleras på EU-nivå, något vi inte kan ställa oss bakom. Men frågan är långt ifrån avgjord. Vi kommer att fortsätta att påverka.

Arbetsmarknad, EU, Partsmodellen

Ulrika Hagström - Utredare, Arbetsmiljö

20 februari, 2020

Små arbetsgivare behöver extra stöd i arbetsmiljöarbetet

Friska arbetsplatser uppstår inte av en slump utan är något man behöver jobba med systematiskt. I Sverige har vi en modell där skyddsombud utses och representerar arbetstagarna. Ulrika Hagström, utredare inom arbetsmiljö går igenom det grundläggande kring skyddsombud och regionala skyddsombud.

Arbetsmiljö, Partsmodellen

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

20 februari, 2020

En frisk debatt om sjukförsäkringen

TCO höll på torsdagen den 20/2 ett seminarium om förslagen i betänkandet En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering. Utredare Claes Jansson presenterade förslagen i betänkandet, och Hans Flygare från Lärarförbundet och Linda Wallin från Unionen samtalade om vad förslagen konkret kan innebära för förbundens medlemmar. Därefter var det dags för ledamöter från Socialförsäkringsutskottet att ge sina kommentarer på utredningens förslag. Det var då intressant att se att det fanns en del gemensamma utgångspunkter att bygga vidare på – vilket borgar gott för en konstruktiv debatt framöver i en fråga som är alltför viktig för att käbblas bort.

Trygghetssystem

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

19 februari, 2020

Algoritmerna, ansvaret och arbetsplatserna

Algoritmernas intåg i arbetslivet väcker stora förhoppningar om bättre beslut, ökad effektivitet och en framtid där människa och maskin kompletterar varandra. Men samtidigt finns det frågor som behöver finna bra och framförallt praktiskt användbara svar. Där har de fackliga organisationerna en viktig uppgift.

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

18 februari, 2020

Högt i tak så det räcker i rut!

Riksrevisionens granskning av rutavdraget visar att det långt ifrån är självfinansierande för statskassan. Inget märkligt resultat, få hävdar att det är så. Däremot är rutavdraget en viktig bit i det livspussel många försöker lägga med jobb och ansvar för barn och hem. Därför måste rutavdraget värnas, från förslag som gör det dyrare och minskar legitimiteten.

Ekonomi och tillväxt, Jämställdhet, Skattereform

Gå till TCO bloggar

Seminarier och event

5 Mars

Torsdag 5 mars 08:30 - 09:30 |

Jämställdhetsfrukost

Internationella kvinnodagen närmar sig. Den 5 mars bjuder TCO in till en jämställdhetsfrukost med två intressanta samtal - om jämställdhet i arbetslivet och jämställdhet i politiken. Frukost serveras från klockan 8:00.

Läs mer Anmäl dig här!

Se alla event

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Rapporter

Var rädd om RUT!

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Läs vidare

Rapporter

Från lön till studiemedel - går ekonomin ihop?

Vi lever i en tid då vikten av det livslånga lärandet ökar. Men hur påverkas hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken? Går ekonomin ihop för den som väljer att finansiera sina studier med studiemedel?

Läs vidare

Rapporter

Att använda bostäderna bättre

I rapporten beskrivs bostadsbristen och problemen med den illa fungerande bostadsmarknaden som ett arbetsmarknadsproblem. Bristande rörlighet bidrar till en sämre fungerande arbetsmarknad eftersom det uppstår rekryteringsproblem. Företag och organisationer kan inte besätta tjänster för att den som skulle ta jobbet inte har möjlighet att skaffa en bostad på rätt ort.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorginisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund