Männen tar makten över samhällsutvecklingen

Nyheter 11:44 17 juni, 2011

Kvinnor och män sida vid sida kämpande för samma krav. Så såg det ut i Egypten under revolutionsdagarna i januari och februari. Men efter det har det blivit ”som det brukar”, männen tar makten över samhällsutvecklingen.

Den bilden ger feministen Azza Kamel, ledare för organisationen ACT som är den egyptiska motsvarigheten till Kvinna till kvinna. Hon berättar att det bara finns en kvinna i övergångsregeringen. Samma sak i den sittande författningskommittén.

– Det är till och med värre än förut!

Men Azza Kamel är ändå nöjd med utvecklingen och optimistisk om landets framtid. Kvinnorörelsen samarbetar nu med de nya fackföreningarna och andra organisationer i det civila samhället för att få fram kvinnliga kandidater till de kommande valen. De kämpar också för att påverka konstitutionen och kräver bland annat paragrafer om jämställdhet och antidiskriminering.

– Revolutionen är inte slut än, den har bara startat och den går inte att stoppa. Vi har just börjat gräva och det tar tid innan man hittar silver och guld, säger hon. 

Hon minns med starka känslor stämningen från Tarhirtorget i Kairo i januari där hon tillbringade tio dygn tillsammans med sina två barn i övre tonåren.

– Det var en unik känsla. Det var ingen skillnad mellan muslimer och kristna, ingen skillnad mellan akademiker och analfabeter, inte heller mellan män och kvinnor eller unga och gamla. Alla var likställda och vi var eniga i våra krav, säger hon.

Vad gjorde ni där hela dagarna?
– Vi diskuterade väldigt mycket, formulerade våra krav och valde representanter som skulle tala med regeringen. Och så hjälpte vi till i frivilligkliniken som upprättats, vi deltog i mat- och vattengrupper. Och så slogs vi med stenar under kamelattacken (alltså Mubarakregimens försök att slå ner protesterna med våld).

Var du rädd?
– Nej, jag var inte det. De började skjuta mot oss och folk dog framför mina ögon, men jag var inte rädd. Jag förstår inte varför jag inte blev rädd. Vi var eniga och det kändes som att det här var vår sista chans, säger Azza Kamel och hennes ögon blir fuktiga vid minnet av den dramatiska händelsen några kvarter från det café vi sitter på.

Efter att Mubaraks regim tvingades ge upp i februari har utvecklingen gått lite fram och tillbaka. Nu pratar ”alla” politik här, säger Azza Kamel. Samtidigt oroas hon över det muslimska brödraskapets inflytande och de muslimska salafisternas blodiga angrepp på kristna kopter i en Kairoförstad.

I september ska det hållas parlamentsval, men det tar tid för nya politiska partier att etablera sig. Helt klart har det muslimska brödraskapet ett försteg med en stark organisation och gott om pengar, bland annat från Saudiarabien.

– Det finns en risk att det kan bli värre innan det blir bättre. Men folk kommer att upptäcka vad det muslimska brödraskapet är för något och att de inte är bra för folket. Religion är viktigt för många egyptier, vi har det i blodet, men folk i allmänhet är inte fanatiker, säger Azza Kamel.

Kvinnorörelsen och det civila samhället har en lång lista med politiska krav. De verkar för att få en ny konstitution fri från sharialagar, de vill ha restriktioner för hur länge den kommande presidenten ska kunna sitta, de vill ha jämställdhet och förbud mot diskriminering med mera.

Stödjer även männen de här kraven?
– Många män är engagerade i politiken, men de ser inte jämställdhet som en viktig fråga. Vi försöker få dem att inse att detta inte är en kvinnofråga, utan att det är bra för både män och kvinnor
Vilken roll spelar de nya fackföreningarna?

– De är mycket engagerade i den här processen och de är våra vänner. Vi jobbar tillsammans med rättighetsfrågorna och vi har tagit fram gemensamma förslag med jämställdhetsperspektiv, säger Azza Kamel.

Bengt Rolfer

Nästa artikel: Revolutionen splittrade det egyptiska Journalistförbundet

LAS-utredningen borde aldrig tillsatts

Det är viktigt att komma ihåg att anställningsskyddet finns på dagordning av politiska skäl, inte på grund av att det skulle finnas något väldokumenterat behov av att förändra turordningsreglerna. 

Läs mer

Debatt

Replik: Arbetsgivare bromsar tjänstemäns vidareutbildning

38 procent av tjänstemännen anser sig behöva vidareutbildning som de inte kan få av sin arbetsgivare inom ramen för sitt arbete, svarar Therese Svanström Svenskt näringsliv i en replik på DN debatt.

Nyheter

LAS-utredningen borde aldrig tillsatts

På måndag 1 juni kommer LAS-utredningen att presentera sina förslag. TCO har redan från börjat varit tydliga med att utredningen aldrig borde ha tillsatts. Anställningsskyddet finns på dagordning av politiska skäl, inte på grund av att det skulle finnas något väldokumenterat behov av att förändra turordningsreglerna. Det är viktigt att komma ihåg.

Pressmeddelanden

Välkommet omställningsuppdrag för högskolan

TCO har under flera år varit drivande i frågan om att ge högskolan ett omställningsuppdrag. I takt med att arbetsmarknaden förändras och vi arbetar längre upp i åldrarna ökar behoven av att kunna ställa om och ändra riktning i arbetslivet. Coronapandemin har ställt dessa behov på sin spets.

Debatt

Slutreplik: Vi ser fram emot en fortsatt konstruktiv diskussion

Det är glädjande att generaldirektören säger sig ha tagit till sig av kritiken rörande myndighetens bristande förmåga att utreda sjukförsäkringsärenden i tillräcklig utsträckning, skriver fackens representanter i en slutreplik.

Nyheter

Fler korta högskolekurser är helt rätt väg

De senaste veckorna har regeringen och samarbetspartierna presenterat flera satsningar på högskolans roll i det livslånga lärandet och omställning. Senast i raden är beskedet att tillföra ytterligare medel som ska användas till korta högskolekurser, och det är helt i linje med tjänstemännens behov.

Pressmeddelanden

TCO delar ut priser till kulturskapare

TCO:s kulturpris och kulturstipendium 2020 delades ut digitalt på tisdagseftermiddagen. Årets kulturpristagare är regissören Amanda Kernell. Kulturstipendiet tilldelas bildkonstnären Kent Wisti.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

29 maj, 2020

TCO samlade ekonomer för att diskutera pandemiåtgärder

Idag bjöd jag in till ett rundabordssamtal kring ekonomi, företagande och jobb i kölvattnet av coronakrisen.

Corona

Therese Svanström - Ordförande TCO

26 maj, 2020

Måndag med möten med ministrar och skådespelare från Dramaten

Måndagsmorgonen rivstartade med ett digitalt möte om situationen för ensamföretagare. Tillsammans med ordförandena för Unionen, Journalistförbundet och Teaterförbundet hade jag en sittning med arbetsmarknadsministern, näringsministern och kulturministern. Min bedömning är att man försöker hitta en lösning, men att det går alldeles för långsamt. För mig är det här en av de frågor som har högsta prioritet. Många TCO-förbundsmedlemmar som är ensamföretagare har en extremt pressad situation. De förtjänar också stöd från det allmänna och den ökade trygghet det skulle innebära.

Corona

Kristina Lovén Seldén - Utredare arbetsmarknadspolitik

20 maj, 2020

Mångbottnade problem kräver mångdisciplinära lösningar

Kristina Lovén Seldén kommenterar Fores antologi Arbetsmarknad i förändring i en blogg.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning, Corona

Sofia Hylander - Utredare: Utbildning och livslångt lärande

19 maj, 2020

Blogg – vägen mot ett omställningsuppdrag

TCO har länge verkat för att ge universitet och högskolor ett omställningsuppdrag och glädjen var därför stor när regeringen i början av maj föreslog ändringar i högskolelagen för att tydliggöra lärosätenas roll i det livslånga lärandet. Det var ett viktigt steg i rätt riktning men utan kompletterande styrsignaler riskerar det att bli symbolpolitik och ett ansvar utan innehåll. Det är därför väldigt glädjande att regeringen och samarbetspartierna under den senaste veckan fortsatt att presentera satsningar och förslag som sakta men säkert fyller lärosätenas ansvar för det livslånga lärandet med innehåll.

Omställning och utbildning

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

11 maj, 2020

TCO vill se EU-pakt för jobb, sammanhållning och global utveckling

I lördags firades Europadagen, mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden. Pandemin har på några veckor lett till något av det som EU under årtionden arbetat för att förhindra: stängda gränser i Europa och att flera medlemsländer åsidosatt demokratin genom undantagslagar. EU är ett ömtåligt bygge. Pandemin visar hur viktigt det är att hela tiden prata om vad vi vill ha EU till, och vilka regler som vi absolut inte kan tumma på. När EU:s ekonomi nu ska återstartas vill TCO se en pakt för jobb, tillväxt och sammanhållning, som rustar Europa ekonomiskt, slår vakt om våra gemensamma värden och bidrar till global utveckling.

Ekonomi och tillväxt, EU, Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

09 maj, 2020

Europadagen: Gemenskap och solidaritet

Tidigare i veckan var det 75 år sedan andra världskriget tog slut. Idag, den 9 maj, firar vi Europadagen. För 70 år sedan såg Robert Schumans deklaration om att skapa ett enat Europa, byggt på fred och stabilitet, dagens ljus.

EU

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Rapporter

Var rädd om RUT!

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Läs vidare

Rapporter

Från lön till studiemedel - går ekonomin ihop?

Vi lever i en tid då vikten av det livslånga lärandet ökar. Men hur påverkas hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken? Går ekonomin ihop för den som väljer att finansiera sina studier med studiemedel?

Läs vidare

Rapporter

Att använda bostäderna bättre

I rapporten beskrivs bostadsbristen och problemen med den illa fungerande bostadsmarknaden som ett arbetsmarknadsproblem. Bristande rörlighet bidrar till en sämre fungerande arbetsmarknad eftersom det uppstår rekryteringsproblem. Företag och organisationer kan inte besätta tjänster för att den som skulle ta jobbet inte har möjlighet att skaffa en bostad på rätt ort.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.