Kvinnorna i arabvärlden har fått nytt hopp

Nyheter 11:56 9 juni, 2011

Kvinnorna i arabvärlden har fått ökat hopp. Det säger Kholoud Al-Momani, fackligt aktiv kvinna i Amman, efter vårens händelser. Hon har nu väckt förslag om en kampanj för kvinnors rättigheter på jobbet.

Jämställdheten i arabländerna är sämst i hela världen. Mindre än var fjärde kvinna förvärvsarbetar och diskriminering är vanligt. Även inom facket har kvinnorna svårt att göra sig gällande. Det är männen som styr.

För att förbättra kvinnornas situation har den internationella fackliga samorganisationen, IFS, tagit initiativ till ett kvinnligt nätverk i arabvärlden. Det bildades på internationella kvinnodagen i Tunis som en följd av protesaktionerna där många kvinnor gick i främsta ledet och demonstrerade för demokratiska reformer.

Än så länge är det svårt att se konkreta resultat av nätverkets existens, men Kholoud Al-Momani som arbetar i labbet på ett gruvföretag i Jordanien tror att det kan göra skillnad på sikt.

Hennes jobb går ut på att göra blodtester på gruvarbetarna. Hon gillar sitt jobb, men tycker att hon och de andra kvinnorna har för lite att säga till om. Nu har hon aktiverat sig fackligt och tycker att det är mycket roligare. Hon är med i IFS kvinnonätverk och har fått många nya ”systrar” i olika länder som hon dagligen kommunicerar med via nätet.

– Vi kvinnor måste höja våra röster. Vi behöver organisera oss och då är det här nätverket bra. Det ger oss hopp, säger Kholoud på knackig engelska en eftermiddag när vi träffas på ett café i huvudstaden Amman.
Personligen känner hon sig inte diskriminerad, men det är ändå något som saknas.

– Jag är inte med och fattar beslut. Det är bara männen som bestämmer. Jag tycker det ska vara mer jämställt, hälften män och hälften kvinnor, säger hon.
Sedan nätverket bildades har Kholouds dagliga rutiner förändrats. Fortfarande arbetar hon mellan 8 och 15 varje dag. Sedan går hon hem och lagar mat till sin man som är läkare och parets tre barn i åldern 14 till 21 år. Kanske ser familjen en stund på tv tillsammans. Men sedan väntar de nya systrarna.

– Varje kväll sätter jag på min laptop, kollar mejl och är ute på Facebook med mina systrar i nätverket. Jag får reda på hur de har det och vad som händer, till exempel i Bahrain och Jemen.

Kholoud har föreslagit att nätverket ska starta en kampanj om kvinnors rättigheter på jobbet. I nätverkets regi samlas nu uppgifter in från hela arabvärlden, bland annat för att kartlägga jämställdhetsaspekter på de arbetsrättsliga lagarna.

I Amman ligger också IFS regionala kontor för arabvärlden. Det är härifrån som det nya nätverket ska administreras. Inom kort flyttar en palestinsk kvinna, Nadia Shabana, hit för att påbörja det arbetet.

En förhoppning är att facket ska gå före och visa vägen mot ökad jämställdhet. Enligt IFS stadgar ska medlemsorganisationernas beslutande organ bestå av kvinnor till minst 40 procent. Många organisationer i arabvärlden har svårt att leva upp till det, berättar Nezam Qahoush, samordnare på regionkontoret.

– I vissa organisationer är det om inte omöjligt så mycket svårt att nå dit. När man till exempel kräver detta av facket i Kuwait så blir de nästan galna. De har ingen stark kvinnorörelse där och kvinnorna fick rösträtt helt nyligen. Men vi har sagt att de måste jobba med den här frågan. Nu har de startat en kvinnokommitté och valt in den första kvinnan, men det är långt ifrån att uppfylla våra krav.

Ändå får de vara kvar?
– Ja, det är väldigt viktigt för IFS att vara närvarande i Gulfregionen. Det finns sedan gammalt en mentalitet hos många män i den här delen av världen som gör att de inte släpper fram kvinnorna. Det kommer att ta tid att ändra på det. Förhoppningsvis kommer kvinnonätverket att påskynda förändringen, säger han.

Vilken roll har kvinnorna spelat under revolterna i vår?
– De har spelat en viktig roll som kanske inte är helt omvittnad i omvärlden. Det gäller speciellt i Egypten och Tunisien. Det var bland annat som ett erkännande av kvinnornas insats under jasminrevolutionen som kvinnonätverket bildades just i Tunis, säger Nezam Qahoush.

Bengt Rolfer 

 

Nästa artikel: Nytt fackligt läge i Egypten efter Mubarak

Småföretag tacksamma för hjälp med arbetsmiljöarbetet

Carina Pettersson från Unionen är regionalt arbetsmiljöombud och hjälper privata företag med deras arbetsmiljöarbete. 

Läs mer

Debatt

Glöm inte bort EU i budgetstriden

Diskussionen om EU-budgeten handlar mycket om kronor, ören och procentsatser, och mindre om vad EU-budgeten egentligen ska användas till. Den svenska regeringen, påhejad av oppositionen, har upprepat gång på gång att EU måste rätta munnen efter matsäcken. Men vi efterlyser svaret på vad Sverige vill att budgeten ska användas till.

Nyheter

Samarbete mellan fack och arbetsgivare en styrka när arbetsmiljön ska bli bättre

Arbetgivarorganisationen Svensk Scenkonst arbetar tillsammans med facken för att få bukt med de problem som kom upp till ytan under #metoo. - Vi håller på att förändra en kultur. Det tar tid, men vi är gemensamt fast beslutna om att förbättra arbetsmiljön inom svensk scen och film, säger Martin Hjorth, förbundsjurist på Svensk Scenkonst.

Pressmeddelanden

LO, TCO och Saco tar avstånd från Europafackets svar om minimilöner

LO, TCO och Saco tar starkt avstånd från Europafackets samrådssvar angående EU-kommissionens planerade initiativ om europeisk minimilön. Det meddelar de tre centralorganisationerna efter att Europafacket gett sitt slutgiltiga besked.

Debatt

En europeisk minimilön drabbar löntagarna i Norden

TCO och SACO svarar på kritiken: ”Vårt motstånd till minimilöner på EU-nivå bygger inte på okunskap.” Repliken publicerades på DN Debatt.

Nyheter

Småföretag tacksamma för hjälp med arbetsmiljöarbetet

Att göra skillnad och få människor att må bättre på jobbet. Det är det bästa med Carina Petterssons roll som regionalt arbetsmiljöombud. De arbetsgivare hon kommer i kontakt med vill skapa en god arbetsmiljö, men saknar ibland kunskaper för att göra det. – Arbetsgivarna är ofta väldigt tacksamma över att få hjälp, säger Carina Pettersson.

Pressmeddelanden

Massiv satsning på digitalt kunnande - unikt samarbete för utbildning och forskning

Hur ska vi lära oss genom hela livet? Trots ett skriande behov av mer digitala färdigheter på arbetsmarknaden så kompetensutvecklar sig svensken alldeles för lite och för sällan. För att råda bot på det startar TCO:s tankesmedja Futurion och Google, i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta, Göteborgs universitet och Hyper Island, en stor utbildningssatsning som nu rullas ut till hundratals medlemmar i TCO:s förbund. Satsningen går under namnet FutureFit.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

10 februari, 2020

50 år av att betala sin egen skatt

Den 9 februari var det 50 år sedan riksdagen beslutade om en skattereform som bland annat innebar att var och en blev skattskyldig för sin egen inkomst. Sambeskattningen av gifta makar upphörde. Och gifta kvinnors förvärvsarbete blev i ett slag väldigt mycket mer lönsamt.

Jämställdhet, Skattereform

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

26 februari, 2020

Frågan om minimilöner är långt ifrån avgjord

TCO, SACO och LO röstade nej när Europafacket i förra veckan röstade om en gemensam syn på kommissionens initiativ om minimilöner som regleras på EU-nivå, något vi inte kan ställa oss bakom. Men frågan är långt ifrån avgjord. Vi kommer att fortsätta att påverka.

Arbetsmarknad, EU, Partsmodellen

Ulrika Hagström - Utredare, Arbetsmiljö

20 februari, 2020

Små arbetsgivare behöver extra stöd i arbetsmiljöarbetet

Friska arbetsplatser uppstår inte av en slump utan är något man behöver jobba med systematiskt. I Sverige har vi en modell där skyddsombud utses och representerar arbetstagarna. Ulrika Hagström, utredare inom arbetsmiljö går igenom det grundläggande kring skyddsombud och regionala skyddsombud.

Arbetsmiljö, Partsmodellen

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

20 februari, 2020

En frisk debatt om sjukförsäkringen

TCO höll på torsdagen den 20/2 ett seminarium om förslagen i betänkandet En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering. Utredare Claes Jansson presenterade förslagen i betänkandet, och Hans Flygare från Lärarförbundet och Linda Wallin från Unionen samtalade om vad förslagen konkret kan innebära för förbundens medlemmar. Därefter var det dags för ledamöter från Socialförsäkringsutskottet att ge sina kommentarer på utredningens förslag. Det var då intressant att se att det fanns en del gemensamma utgångspunkter att bygga vidare på – vilket borgar gott för en konstruktiv debatt framöver i en fråga som är alltför viktig för att käbblas bort.

Trygghetssystem

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

19 februari, 2020

Algoritmerna, ansvaret och arbetsplatserna

Algoritmernas intåg i arbetslivet väcker stora förhoppningar om bättre beslut, ökad effektivitet och en framtid där människa och maskin kompletterar varandra. Men samtidigt finns det frågor som behöver finna bra och framförallt praktiskt användbara svar. Där har de fackliga organisationerna en viktig uppgift.

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

18 februari, 2020

Högt i tak så det räcker i rut!

Riksrevisionens granskning av rutavdraget visar att det långt ifrån är självfinansierande för statskassan. Inget märkligt resultat, få hävdar att det är så. Däremot är rutavdraget en viktig bit i det livspussel många försöker lägga med jobb och ansvar för barn och hem. Därför måste rutavdraget värnas, från förslag som gör det dyrare och minskar legitimiteten.

Ekonomi och tillväxt, Jämställdhet, Skattereform

Gå till TCO bloggar

Seminarier och event

5 Mars

Torsdag 5 mars 08:30 - 09:30 |

Jämställdhetsfrukost

Internationella kvinnodagen närmar sig. Den 5 mars bjuder TCO in till en jämställdhetsfrukost med två intressanta samtal - om jämställdhet i arbetslivet och jämställdhet i politiken. Frukost serveras från klockan 8:00.

Läs mer Anmäl dig här!

Se alla event

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Rapporter

Var rädd om RUT!

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Läs vidare

Rapporter

Från lön till studiemedel - går ekonomin ihop?

Vi lever i en tid då vikten av det livslånga lärandet ökar. Men hur påverkas hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken? Går ekonomin ihop för den som väljer att finansiera sina studier med studiemedel?

Läs vidare

Rapporter

Att använda bostäderna bättre

I rapporten beskrivs bostadsbristen och problemen med den illa fungerande bostadsmarknaden som ett arbetsmarknadsproblem. Bristande rörlighet bidrar till en sämre fungerande arbetsmarknad eftersom det uppstår rekryteringsproblem. Företag och organisationer kan inte besätta tjänster för att den som skulle ta jobbet inte har möjlighet att skaffa en bostad på rätt ort.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorginisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund