Kvinnorna i arabvärlden har fått nytt hopp

Nyheter 11:56 9 juni, 2011

Kvinnorna i arabvärlden har fått ökat hopp. Det säger Kholoud Al-Momani, fackligt aktiv kvinna i Amman, efter vårens händelser. Hon har nu väckt förslag om en kampanj för kvinnors rättigheter på jobbet.

Jämställdheten i arabländerna är sämst i hela världen. Mindre än var fjärde kvinna förvärvsarbetar och diskriminering är vanligt. Även inom facket har kvinnorna svårt att göra sig gällande. Det är männen som styr.

För att förbättra kvinnornas situation har den internationella fackliga samorganisationen, IFS, tagit initiativ till ett kvinnligt nätverk i arabvärlden. Det bildades på internationella kvinnodagen i Tunis som en följd av protesaktionerna där många kvinnor gick i främsta ledet och demonstrerade för demokratiska reformer.

Än så länge är det svårt att se konkreta resultat av nätverkets existens, men Kholoud Al-Momani som arbetar i labbet på ett gruvföretag i Jordanien tror att det kan göra skillnad på sikt.

Hennes jobb går ut på att göra blodtester på gruvarbetarna. Hon gillar sitt jobb, men tycker att hon och de andra kvinnorna har för lite att säga till om. Nu har hon aktiverat sig fackligt och tycker att det är mycket roligare. Hon är med i IFS kvinnonätverk och har fått många nya ”systrar” i olika länder som hon dagligen kommunicerar med via nätet.

– Vi kvinnor måste höja våra röster. Vi behöver organisera oss och då är det här nätverket bra. Det ger oss hopp, säger Kholoud på knackig engelska en eftermiddag när vi träffas på ett café i huvudstaden Amman.
Personligen känner hon sig inte diskriminerad, men det är ändå något som saknas.

– Jag är inte med och fattar beslut. Det är bara männen som bestämmer. Jag tycker det ska vara mer jämställt, hälften män och hälften kvinnor, säger hon.
Sedan nätverket bildades har Kholouds dagliga rutiner förändrats. Fortfarande arbetar hon mellan 8 och 15 varje dag. Sedan går hon hem och lagar mat till sin man som är läkare och parets tre barn i åldern 14 till 21 år. Kanske ser familjen en stund på tv tillsammans. Men sedan väntar de nya systrarna.

– Varje kväll sätter jag på min laptop, kollar mejl och är ute på Facebook med mina systrar i nätverket. Jag får reda på hur de har det och vad som händer, till exempel i Bahrain och Jemen.

Kholoud har föreslagit att nätverket ska starta en kampanj om kvinnors rättigheter på jobbet. I nätverkets regi samlas nu uppgifter in från hela arabvärlden, bland annat för att kartlägga jämställdhetsaspekter på de arbetsrättsliga lagarna.

I Amman ligger också IFS regionala kontor för arabvärlden. Det är härifrån som det nya nätverket ska administreras. Inom kort flyttar en palestinsk kvinna, Nadia Shabana, hit för att påbörja det arbetet.

En förhoppning är att facket ska gå före och visa vägen mot ökad jämställdhet. Enligt IFS stadgar ska medlemsorganisationernas beslutande organ bestå av kvinnor till minst 40 procent. Många organisationer i arabvärlden har svårt att leva upp till det, berättar Nezam Qahoush, samordnare på regionkontoret.

– I vissa organisationer är det om inte omöjligt så mycket svårt att nå dit. När man till exempel kräver detta av facket i Kuwait så blir de nästan galna. De har ingen stark kvinnorörelse där och kvinnorna fick rösträtt helt nyligen. Men vi har sagt att de måste jobba med den här frågan. Nu har de startat en kvinnokommitté och valt in den första kvinnan, men det är långt ifrån att uppfylla våra krav.

Ändå får de vara kvar?
– Ja, det är väldigt viktigt för IFS att vara närvarande i Gulfregionen. Det finns sedan gammalt en mentalitet hos många män i den här delen av världen som gör att de inte släpper fram kvinnorna. Det kommer att ta tid att ändra på det. Förhoppningsvis kommer kvinnonätverket att påskynda förändringen, säger han.

Vilken roll har kvinnorna spelat under revolterna i vår?
– De har spelat en viktig roll som kanske inte är helt omvittnad i omvärlden. Det gäller speciellt i Egypten och Tunisien. Det var bland annat som ett erkännande av kvinnornas insats under jasminrevolutionen som kvinnonätverket bildades just i Tunis, säger Nezam Qahoush.

Bengt Rolfer 

 

Nästa artikel: Nytt fackligt läge i Egypten efter Mubarak

LAS-utredningen borde aldrig tillsatts

Det är viktigt att komma ihåg att anställningsskyddet finns på dagordning av politiska skäl, inte på grund av att det skulle finnas något väldokumenterat behov av att förändra turordningsreglerna. 

Läs mer

Debatt

Replik: Arbetsgivare bromsar tjänstemäns vidareutbildning

38 procent av tjänstemännen anser sig behöva vidareutbildning som de inte kan få av sin arbetsgivare inom ramen för sitt arbete, svarar Therese Svanström Svenskt näringsliv i en replik på DN debatt.

Nyheter

LAS-utredningen borde aldrig tillsatts

På måndag 1 juni kommer LAS-utredningen att presentera sina förslag. TCO har redan från börjat varit tydliga med att utredningen aldrig borde ha tillsatts. Anställningsskyddet finns på dagordning av politiska skäl, inte på grund av att det skulle finnas något väldokumenterat behov av att förändra turordningsreglerna. Det är viktigt att komma ihåg.

Pressmeddelanden

Välkommet omställningsuppdrag för högskolan

TCO har under flera år varit drivande i frågan om att ge högskolan ett omställningsuppdrag. I takt med att arbetsmarknaden förändras och vi arbetar längre upp i åldrarna ökar behoven av att kunna ställa om och ändra riktning i arbetslivet. Coronapandemin har ställt dessa behov på sin spets.

Debatt

Slutreplik: Vi ser fram emot en fortsatt konstruktiv diskussion

Det är glädjande att generaldirektören säger sig ha tagit till sig av kritiken rörande myndighetens bristande förmåga att utreda sjukförsäkringsärenden i tillräcklig utsträckning, skriver fackens representanter i en slutreplik.

Nyheter

Fler korta högskolekurser är helt rätt väg

De senaste veckorna har regeringen och samarbetspartierna presenterat flera satsningar på högskolans roll i det livslånga lärandet och omställning. Senast i raden är beskedet att tillföra ytterligare medel som ska användas till korta högskolekurser, och det är helt i linje med tjänstemännens behov.

Pressmeddelanden

TCO delar ut priser till kulturskapare

TCO:s kulturpris och kulturstipendium 2020 delades ut digitalt på tisdagseftermiddagen. Årets kulturpristagare är regissören Amanda Kernell. Kulturstipendiet tilldelas bildkonstnären Kent Wisti.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

29 maj, 2020

TCO samlade ekonomer för att diskutera pandemiåtgärder

Idag bjöd jag in till ett rundabordssamtal kring ekonomi, företagande och jobb i kölvattnet av coronakrisen.

Corona

Therese Svanström - Ordförande TCO

26 maj, 2020

Måndag med möten med ministrar och skådespelare från Dramaten

Måndagsmorgonen rivstartade med ett digitalt möte om situationen för ensamföretagare. Tillsammans med ordförandena för Unionen, Journalistförbundet och Teaterförbundet hade jag en sittning med arbetsmarknadsministern, näringsministern och kulturministern. Min bedömning är att man försöker hitta en lösning, men att det går alldeles för långsamt. För mig är det här en av de frågor som har högsta prioritet. Många TCO-förbundsmedlemmar som är ensamföretagare har en extremt pressad situation. De förtjänar också stöd från det allmänna och den ökade trygghet det skulle innebära.

Corona

Kristina Lovén Seldén - Utredare arbetsmarknadspolitik

20 maj, 2020

Mångbottnade problem kräver mångdisciplinära lösningar

Kristina Lovén Seldén kommenterar Fores antologi Arbetsmarknad i förändring i en blogg.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning, Corona

Sofia Hylander - Utredare: Utbildning och livslångt lärande

19 maj, 2020

Blogg – vägen mot ett omställningsuppdrag

TCO har länge verkat för att ge universitet och högskolor ett omställningsuppdrag och glädjen var därför stor när regeringen i början av maj föreslog ändringar i högskolelagen för att tydliggöra lärosätenas roll i det livslånga lärandet. Det var ett viktigt steg i rätt riktning men utan kompletterande styrsignaler riskerar det att bli symbolpolitik och ett ansvar utan innehåll. Det är därför väldigt glädjande att regeringen och samarbetspartierna under den senaste veckan fortsatt att presentera satsningar och förslag som sakta men säkert fyller lärosätenas ansvar för det livslånga lärandet med innehåll.

Omställning och utbildning

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

11 maj, 2020

TCO vill se EU-pakt för jobb, sammanhållning och global utveckling

I lördags firades Europadagen, mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden. Pandemin har på några veckor lett till något av det som EU under årtionden arbetat för att förhindra: stängda gränser i Europa och att flera medlemsländer åsidosatt demokratin genom undantagslagar. EU är ett ömtåligt bygge. Pandemin visar hur viktigt det är att hela tiden prata om vad vi vill ha EU till, och vilka regler som vi absolut inte kan tumma på. När EU:s ekonomi nu ska återstartas vill TCO se en pakt för jobb, tillväxt och sammanhållning, som rustar Europa ekonomiskt, slår vakt om våra gemensamma värden och bidrar till global utveckling.

Ekonomi och tillväxt, EU, Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

09 maj, 2020

Europadagen: Gemenskap och solidaritet

Tidigare i veckan var det 75 år sedan andra världskriget tog slut. Idag, den 9 maj, firar vi Europadagen. För 70 år sedan såg Robert Schumans deklaration om att skapa ett enat Europa, byggt på fred och stabilitet, dagens ljus.

EU

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Rapporter

Var rädd om RUT!

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Läs vidare

Rapporter

Från lön till studiemedel - går ekonomin ihop?

Vi lever i en tid då vikten av det livslånga lärandet ökar. Men hur påverkas hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken? Går ekonomin ihop för den som väljer att finansiera sina studier med studiemedel?

Läs vidare

Rapporter

Att använda bostäderna bättre

I rapporten beskrivs bostadsbristen och problemen med den illa fungerande bostadsmarknaden som ett arbetsmarknadsproblem. Bristande rörlighet bidrar till en sämre fungerande arbetsmarknad eftersom det uppstår rekryteringsproblem. Företag och organisationer kan inte besätta tjänster för att den som skulle ta jobbet inte har möjlighet att skaffa en bostad på rätt ort.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.