"Idén om fria fackföreningar har spridit sig som en löpeld"

Nyheter 11:51 13 juni, 2011

– Efter revolutionen i januari förändrades allt. Nu kan uppbyggnaden av en stark, oberoende och livskraftig facklig centralorganisation påbörjas. Vi är här för att stödja den utvecklingen, säger Mustapha Said på världsfacket IFS nyöppnade Kairokontor.

I december förra året utvisades Mustapha Said från Egypten till sitt hemland Libanon. Han hade då varit anställd på den internationella arbetsorganisationen ILO i Kairo i tre år. Hans ”brott” var att stödja de oberoende fackföreningarna.
Men bara några månader senare är Mustapha tillbaka och den här gången är det för att etablera IFS nya kontor i Egypten.

När taxin stannar utanför kontorets adress är det inget som vittnar om jag har kommit rätt. Ingen skylt upplyser om det nya fackföreningskontoret och i det nedgångna trapphuset ges heller ingen vink. Jag tar hissen upp till fjärde våningen och knackar på en av dörrarna. Till min lättnad är det Mustapha som öppnar och visar runt i de kala lokaler där han själv helt nyligen börjat jobba.
Han är ivrig att komma i gång. Han reser mycket och om ett par timmar ska han iväg till Port Said och Alexandria för att träffa folk från den nya fackliga rörelsen.

– Löntagarnas rättigheter i Egypten har tryckts tillbaka i över 50 år. Nu har vi en chans att göra något och det kommer att behövas mycket internationellt stöd, säger han.

Hans främsta uppgift är att förbereda den nya centralorganisationens konstituerande kongress. Den är planerad till oktober. Fram till dess ska också så många oberoende fackföreningar som möjligt bildas och anslutas till EFITU, som är det engelska namnet på det nya facket. Det står för Egyptian Federation of Independent Trade Union och det är just oberoendet som är den stora skillnaden jämfört med Mubaraktrogna ETUF.


EFITU bildades mitt under revolutionsdagarna den 30 januari, då fyra fristående fackförbund utropade en gemensam federation. Det var förbund från myndigheten för fastighetstaxering, sjukvårdstekniker, lärare och pensionärer. Sedan har fler strömmat till, både nationella förbund och fackföreningar från enskilda arbetsplatser. Mustapha Said har ingen exakt bild av hur många som är med, men EFITU växer snabbt.


– Efter Mubaraks fall har idén om fria fackföreningar spridit sig som en löpeld. Det finns i hundratal och vi har sett minst sju branschförbund. Det händer saker i turistnäringen, i den offentliga sektorn, bland elektrikerna, inom oljesektorn och cementindustrin. Sammanlagt rör det sig om hundratusentals löntagare, säger Mustapha Said.

Men dessa organisationer har inte vuxit upp över en natt under revolutionen. Flera av dem har varit verksamma i flera år, trots att de inte har varit tillåtna. De har helt enkelt inte gått att stoppa, enligt Said.

– Egyptiska löntagare har haft hårda tider med låga löner och dåliga arbetsvillkor, så det har funnits en grogrund. Nu är det viktigt deras krav tillmötesgås och vi måste göra allt vi kan för att stödja dem, säger han.

Under sin förra sejour i Kairo hade han mycket kontakt med ETUF, men den relationen är helt bruten nu. Frågan är vilken styrka den gamla organisationen har idag.

– Enligt de senaste uppgifterna hade ETUF 280 000 medlemmar och då ska man komma ihåg att det finns 25 miljoner arbetstagare i landet. De flesta av deras medlemmar är offentligt anställda och obligatoriskt anslutna till facket. Det är alltså ett fiktivt medlemskap. Det tvingas betala medlemsavgift, men får ingenting för det.

Finns det inga demokratiska tendenser inom ETUF?
– Nej, deras uttalade position var att hindra löntagarna från att demonstrera i januari. När Mubarak hamnade under press betalde ETUF sina medlemmar för att gå ut och demonstrera för honom. Ordföranden är nu fängslad för att ha anlitat ligister för att gå ut och döda demonstranter. Idag säger ETUF visserligen att de är för revolutionen, men alla vet att det inte är sant, säger Mustapha Said.
ETUF har aldrig erkänts som medlem i IFS. Däremot är flera av ETUF:s 23 medlemsförbund anslutna till de globala branschfederationerna.

– Detta har diskuterats mycket. Vi vet att det inte är demokratiska och representativa organisationer, men några har ändå fått bli medlemmar. I decennier har branschfederationerna försökt få dem att ändra sig, men de har inte rört sig en tum.

Nu uppstår ett intressant läge där de nya oberoende förbunden också söker medlemskap i dessa federationer. Det nya förbundet på myndigheten för fastighetstaxering, RETA, har exempelvis redan anslutits till de offentliganställdas federation PSI.

RETA var pionjärerna i det nya fackförenings-Egypten. Förbundet bildades 2006 efter en serie framgångsrika strejker. Det ledde till en spridning till flera sektorer.

– Dessa nya fackföreningar har varit mycket modiga och deras närvaro under revolutionen i januari var uppenbar, säger Mustapha Said.

Det talas mycket om att ungdomar och de sociala medierna låg bakom revolutionen. Mustapha Said ger delvis en annan bild, men menar att det inte finns någon motsättning.

– Många i de nya fackföreningarna tillhör den unga dataorienterade generationen som använder Facebook och andra sociala medier. Givetvis deltog de på Tarhirtorget Man kan inte göra revolution om inte det arbetande folket är med, säger han.

Just nu råder ett övergångsläge i Egypten. Det styrande militärrådet har utlyst val till september. Men de nya fackföreningarna är otåliga. Deras främsta krav är en ny lag om rätt till facklig organisering.

– Det finns ett färdigt förslag och jag hoppas att det kan antas snabbt. Egypten behöver få igång sin ekonomi, men då behövs stabilitet på arbetsmarknaden och det kan man inte få om inte fackföreningar tillåts verka, säger Mustapha Said.

Fortfarande är den gryende egyptiska fackföreningsrörelsen i stort behov av internationellt stöd. Mustapha Said understryker vikten av att insatserna samordnas. Han vill inte att medlemsorganisationerna drar i gång egna projekt.

– Att stödja Egypten är viktigt, men vi ska komma hit under gemensam flagg, säger han.

Bengt Rolfer 

 

Nästa artikel: Möt de nya fria fackföreningarna i Egypten

LAS-utredningen borde aldrig tillsatts

Det är viktigt att komma ihåg att anställningsskyddet finns på dagordning av politiska skäl, inte på grund av att det skulle finnas något väldokumenterat behov av att förändra turordningsreglerna. 

Läs mer

Debatt

Replik: Arbetsgivare bromsar tjänstemäns vidareutbildning

38 procent av tjänstemännen anser sig behöva vidareutbildning som de inte kan få av sin arbetsgivare inom ramen för sitt arbete, svarar Therese Svanström Svenskt näringsliv i en replik på DN debatt.

Nyheter

LAS-utredningen borde aldrig tillsatts

På måndag 1 juni kommer LAS-utredningen att presentera sina förslag. TCO har redan från börjat varit tydliga med att utredningen aldrig borde ha tillsatts. Anställningsskyddet finns på dagordning av politiska skäl, inte på grund av att det skulle finnas något väldokumenterat behov av att förändra turordningsreglerna. Det är viktigt att komma ihåg.

Pressmeddelanden

Välkommet omställningsuppdrag för högskolan

TCO har under flera år varit drivande i frågan om att ge högskolan ett omställningsuppdrag. I takt med att arbetsmarknaden förändras och vi arbetar längre upp i åldrarna ökar behoven av att kunna ställa om och ändra riktning i arbetslivet. Coronapandemin har ställt dessa behov på sin spets.

Debatt

Slutreplik: Vi ser fram emot en fortsatt konstruktiv diskussion

Det är glädjande att generaldirektören säger sig ha tagit till sig av kritiken rörande myndighetens bristande förmåga att utreda sjukförsäkringsärenden i tillräcklig utsträckning, skriver fackens representanter i en slutreplik.

Nyheter

Fler korta högskolekurser är helt rätt väg

De senaste veckorna har regeringen och samarbetspartierna presenterat flera satsningar på högskolans roll i det livslånga lärandet och omställning. Senast i raden är beskedet att tillföra ytterligare medel som ska användas till korta högskolekurser, och det är helt i linje med tjänstemännens behov.

Pressmeddelanden

TCO delar ut priser till kulturskapare

TCO:s kulturpris och kulturstipendium 2020 delades ut digitalt på tisdagseftermiddagen. Årets kulturpristagare är regissören Amanda Kernell. Kulturstipendiet tilldelas bildkonstnären Kent Wisti.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

29 maj, 2020

TCO samlade ekonomer för att diskutera pandemiåtgärder

Idag bjöd jag in till ett rundabordssamtal kring ekonomi, företagande och jobb i kölvattnet av coronakrisen.

Corona

Therese Svanström - Ordförande TCO

26 maj, 2020

Måndag med möten med ministrar och skådespelare från Dramaten

Måndagsmorgonen rivstartade med ett digitalt möte om situationen för ensamföretagare. Tillsammans med ordförandena för Unionen, Journalistförbundet och Teaterförbundet hade jag en sittning med arbetsmarknadsministern, näringsministern och kulturministern. Min bedömning är att man försöker hitta en lösning, men att det går alldeles för långsamt. För mig är det här en av de frågor som har högsta prioritet. Många TCO-förbundsmedlemmar som är ensamföretagare har en extremt pressad situation. De förtjänar också stöd från det allmänna och den ökade trygghet det skulle innebära.

Corona

Kristina Lovén Seldén - Utredare arbetsmarknadspolitik

20 maj, 2020

Mångbottnade problem kräver mångdisciplinära lösningar

Kristina Lovén Seldén kommenterar Fores antologi Arbetsmarknad i förändring i en blogg.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning, Corona

Sofia Hylander - Utredare: Utbildning och livslångt lärande

19 maj, 2020

Blogg – vägen mot ett omställningsuppdrag

TCO har länge verkat för att ge universitet och högskolor ett omställningsuppdrag och glädjen var därför stor när regeringen i början av maj föreslog ändringar i högskolelagen för att tydliggöra lärosätenas roll i det livslånga lärandet. Det var ett viktigt steg i rätt riktning men utan kompletterande styrsignaler riskerar det att bli symbolpolitik och ett ansvar utan innehåll. Det är därför väldigt glädjande att regeringen och samarbetspartierna under den senaste veckan fortsatt att presentera satsningar och förslag som sakta men säkert fyller lärosätenas ansvar för det livslånga lärandet med innehåll.

Omställning och utbildning

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

11 maj, 2020

TCO vill se EU-pakt för jobb, sammanhållning och global utveckling

I lördags firades Europadagen, mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden. Pandemin har på några veckor lett till något av det som EU under årtionden arbetat för att förhindra: stängda gränser i Europa och att flera medlemsländer åsidosatt demokratin genom undantagslagar. EU är ett ömtåligt bygge. Pandemin visar hur viktigt det är att hela tiden prata om vad vi vill ha EU till, och vilka regler som vi absolut inte kan tumma på. När EU:s ekonomi nu ska återstartas vill TCO se en pakt för jobb, tillväxt och sammanhållning, som rustar Europa ekonomiskt, slår vakt om våra gemensamma värden och bidrar till global utveckling.

Ekonomi och tillväxt, EU, Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

09 maj, 2020

Europadagen: Gemenskap och solidaritet

Tidigare i veckan var det 75 år sedan andra världskriget tog slut. Idag, den 9 maj, firar vi Europadagen. För 70 år sedan såg Robert Schumans deklaration om att skapa ett enat Europa, byggt på fred och stabilitet, dagens ljus.

EU

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Rapporter

Var rädd om RUT!

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Läs vidare

Rapporter

Från lön till studiemedel - går ekonomin ihop?

Vi lever i en tid då vikten av det livslånga lärandet ökar. Men hur påverkas hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken? Går ekonomin ihop för den som väljer att finansiera sina studier med studiemedel?

Läs vidare

Rapporter

Att använda bostäderna bättre

I rapporten beskrivs bostadsbristen och problemen med den illa fungerande bostadsmarknaden som ett arbetsmarknadsproblem. Bristande rörlighet bidrar till en sämre fungerande arbetsmarknad eftersom det uppstår rekryteringsproblem. Företag och organisationer kan inte besätta tjänster för att den som skulle ta jobbet inte har möjlighet att skaffa en bostad på rätt ort.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.