"Idén om fria fackföreningar har spridit sig som en löpeld"

Nyheter 11:51 13 juni, 2011

– Efter revolutionen i januari förändrades allt. Nu kan uppbyggnaden av en stark, oberoende och livskraftig facklig centralorganisation påbörjas. Vi är här för att stödja den utvecklingen, säger Mustapha Said på världsfacket IFS nyöppnade Kairokontor.

I december förra året utvisades Mustapha Said från Egypten till sitt hemland Libanon. Han hade då varit anställd på den internationella arbetsorganisationen ILO i Kairo i tre år. Hans ”brott” var att stödja de oberoende fackföreningarna.
Men bara några månader senare är Mustapha tillbaka och den här gången är det för att etablera IFS nya kontor i Egypten.

När taxin stannar utanför kontorets adress är det inget som vittnar om jag har kommit rätt. Ingen skylt upplyser om det nya fackföreningskontoret och i det nedgångna trapphuset ges heller ingen vink. Jag tar hissen upp till fjärde våningen och knackar på en av dörrarna. Till min lättnad är det Mustapha som öppnar och visar runt i de kala lokaler där han själv helt nyligen börjat jobba.
Han är ivrig att komma i gång. Han reser mycket och om ett par timmar ska han iväg till Port Said och Alexandria för att träffa folk från den nya fackliga rörelsen.

– Löntagarnas rättigheter i Egypten har tryckts tillbaka i över 50 år. Nu har vi en chans att göra något och det kommer att behövas mycket internationellt stöd, säger han.

Hans främsta uppgift är att förbereda den nya centralorganisationens konstituerande kongress. Den är planerad till oktober. Fram till dess ska också så många oberoende fackföreningar som möjligt bildas och anslutas till EFITU, som är det engelska namnet på det nya facket. Det står för Egyptian Federation of Independent Trade Union och det är just oberoendet som är den stora skillnaden jämfört med Mubaraktrogna ETUF.


EFITU bildades mitt under revolutionsdagarna den 30 januari, då fyra fristående fackförbund utropade en gemensam federation. Det var förbund från myndigheten för fastighetstaxering, sjukvårdstekniker, lärare och pensionärer. Sedan har fler strömmat till, både nationella förbund och fackföreningar från enskilda arbetsplatser. Mustapha Said har ingen exakt bild av hur många som är med, men EFITU växer snabbt.


– Efter Mubaraks fall har idén om fria fackföreningar spridit sig som en löpeld. Det finns i hundratal och vi har sett minst sju branschförbund. Det händer saker i turistnäringen, i den offentliga sektorn, bland elektrikerna, inom oljesektorn och cementindustrin. Sammanlagt rör det sig om hundratusentals löntagare, säger Mustapha Said.

Men dessa organisationer har inte vuxit upp över en natt under revolutionen. Flera av dem har varit verksamma i flera år, trots att de inte har varit tillåtna. De har helt enkelt inte gått att stoppa, enligt Said.

– Egyptiska löntagare har haft hårda tider med låga löner och dåliga arbetsvillkor, så det har funnits en grogrund. Nu är det viktigt deras krav tillmötesgås och vi måste göra allt vi kan för att stödja dem, säger han.

Under sin förra sejour i Kairo hade han mycket kontakt med ETUF, men den relationen är helt bruten nu. Frågan är vilken styrka den gamla organisationen har idag.

– Enligt de senaste uppgifterna hade ETUF 280 000 medlemmar och då ska man komma ihåg att det finns 25 miljoner arbetstagare i landet. De flesta av deras medlemmar är offentligt anställda och obligatoriskt anslutna till facket. Det är alltså ett fiktivt medlemskap. Det tvingas betala medlemsavgift, men får ingenting för det.

Finns det inga demokratiska tendenser inom ETUF?
– Nej, deras uttalade position var att hindra löntagarna från att demonstrera i januari. När Mubarak hamnade under press betalde ETUF sina medlemmar för att gå ut och demonstrera för honom. Ordföranden är nu fängslad för att ha anlitat ligister för att gå ut och döda demonstranter. Idag säger ETUF visserligen att de är för revolutionen, men alla vet att det inte är sant, säger Mustapha Said.
ETUF har aldrig erkänts som medlem i IFS. Däremot är flera av ETUF:s 23 medlemsförbund anslutna till de globala branschfederationerna.

– Detta har diskuterats mycket. Vi vet att det inte är demokratiska och representativa organisationer, men några har ändå fått bli medlemmar. I decennier har branschfederationerna försökt få dem att ändra sig, men de har inte rört sig en tum.

Nu uppstår ett intressant läge där de nya oberoende förbunden också söker medlemskap i dessa federationer. Det nya förbundet på myndigheten för fastighetstaxering, RETA, har exempelvis redan anslutits till de offentliganställdas federation PSI.

RETA var pionjärerna i det nya fackförenings-Egypten. Förbundet bildades 2006 efter en serie framgångsrika strejker. Det ledde till en spridning till flera sektorer.

– Dessa nya fackföreningar har varit mycket modiga och deras närvaro under revolutionen i januari var uppenbar, säger Mustapha Said.

Det talas mycket om att ungdomar och de sociala medierna låg bakom revolutionen. Mustapha Said ger delvis en annan bild, men menar att det inte finns någon motsättning.

– Många i de nya fackföreningarna tillhör den unga dataorienterade generationen som använder Facebook och andra sociala medier. Givetvis deltog de på Tarhirtorget Man kan inte göra revolution om inte det arbetande folket är med, säger han.

Just nu råder ett övergångsläge i Egypten. Det styrande militärrådet har utlyst val till september. Men de nya fackföreningarna är otåliga. Deras främsta krav är en ny lag om rätt till facklig organisering.

– Det finns ett färdigt förslag och jag hoppas att det kan antas snabbt. Egypten behöver få igång sin ekonomi, men då behövs stabilitet på arbetsmarknaden och det kan man inte få om inte fackföreningar tillåts verka, säger Mustapha Said.

Fortfarande är den gryende egyptiska fackföreningsrörelsen i stort behov av internationellt stöd. Mustapha Said understryker vikten av att insatserna samordnas. Han vill inte att medlemsorganisationerna drar i gång egna projekt.

– Att stödja Egypten är viktigt, men vi ska komma hit under gemensam flagg, säger han.

Bengt Rolfer 

 

Nästa artikel: Möt de nya fria fackföreningarna i Egypten

Småföretag tacksamma för hjälp med arbetsmiljöarbetet

Carina Pettersson från Unionen är regionalt arbetsmiljöombud och hjälper privata företag med deras arbetsmiljöarbete. 

Läs mer

Debatt

Glöm inte bort EU i budgetstriden

Diskussionen om EU-budgeten handlar mycket om kronor, ören och procentsatser, och mindre om vad EU-budgeten egentligen ska användas till. Den svenska regeringen, påhejad av oppositionen, har upprepat gång på gång att EU måste rätta munnen efter matsäcken. Men vi efterlyser svaret på vad Sverige vill att budgeten ska användas till.

Nyheter

Samarbete mellan fack och arbetsgivare en styrka när arbetsmiljön ska bli bättre

Arbetgivarorganisationen Svensk Scenkonst arbetar tillsammans med facken för att få bukt med de problem som kom upp till ytan under #metoo. - Vi håller på att förändra en kultur. Det tar tid, men vi är gemensamt fast beslutna om att förbättra arbetsmiljön inom svensk scen och film, säger Martin Hjorth, förbundsjurist på Svensk Scenkonst.

Pressmeddelanden

LO, TCO och Saco tar avstånd från Europafackets svar om minimilöner

LO, TCO och Saco tar starkt avstånd från Europafackets samrådssvar angående EU-kommissionens planerade initiativ om europeisk minimilön. Det meddelar de tre centralorganisationerna efter att Europafacket gett sitt slutgiltiga besked.

Debatt

En europeisk minimilön drabbar löntagarna i Norden

TCO och SACO svarar på kritiken: ”Vårt motstånd till minimilöner på EU-nivå bygger inte på okunskap.” Repliken publicerades på DN Debatt.

Nyheter

Småföretag tacksamma för hjälp med arbetsmiljöarbetet

Att göra skillnad och få människor att må bättre på jobbet. Det är det bästa med Carina Petterssons roll som regionalt arbetsmiljöombud. De arbetsgivare hon kommer i kontakt med vill skapa en god arbetsmiljö, men saknar ibland kunskaper för att göra det. – Arbetsgivarna är ofta väldigt tacksamma över att få hjälp, säger Carina Pettersson.

Pressmeddelanden

Massiv satsning på digitalt kunnande - unikt samarbete för utbildning och forskning

Hur ska vi lära oss genom hela livet? Trots ett skriande behov av mer digitala färdigheter på arbetsmarknaden så kompetensutvecklar sig svensken alldeles för lite och för sällan. För att råda bot på det startar TCO:s tankesmedja Futurion och Google, i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta, Göteborgs universitet och Hyper Island, en stor utbildningssatsning som nu rullas ut till hundratals medlemmar i TCO:s förbund. Satsningen går under namnet FutureFit.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

10 februari, 2020

50 år av att betala sin egen skatt

Den 9 februari var det 50 år sedan riksdagen beslutade om en skattereform som bland annat innebar att var och en blev skattskyldig för sin egen inkomst. Sambeskattningen av gifta makar upphörde. Och gifta kvinnors förvärvsarbete blev i ett slag väldigt mycket mer lönsamt.

Jämställdhet, Skattereform

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

26 februari, 2020

Frågan om minimilöner är långt ifrån avgjord

TCO, SACO och LO röstade nej när Europafacket i förra veckan röstade om en gemensam syn på kommissionens initiativ om minimilöner som regleras på EU-nivå, något vi inte kan ställa oss bakom. Men frågan är långt ifrån avgjord. Vi kommer att fortsätta att påverka.

Arbetsmarknad, EU, Partsmodellen

Ulrika Hagström - Utredare, Arbetsmiljö

20 februari, 2020

Små arbetsgivare behöver extra stöd i arbetsmiljöarbetet

Friska arbetsplatser uppstår inte av en slump utan är något man behöver jobba med systematiskt. I Sverige har vi en modell där skyddsombud utses och representerar arbetstagarna. Ulrika Hagström, utredare inom arbetsmiljö går igenom det grundläggande kring skyddsombud och regionala skyddsombud.

Arbetsmiljö, Partsmodellen

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

20 februari, 2020

En frisk debatt om sjukförsäkringen

TCO höll på torsdagen den 20/2 ett seminarium om förslagen i betänkandet En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering. Utredare Claes Jansson presenterade förslagen i betänkandet, och Hans Flygare från Lärarförbundet och Linda Wallin från Unionen samtalade om vad förslagen konkret kan innebära för förbundens medlemmar. Därefter var det dags för ledamöter från Socialförsäkringsutskottet att ge sina kommentarer på utredningens förslag. Det var då intressant att se att det fanns en del gemensamma utgångspunkter att bygga vidare på – vilket borgar gott för en konstruktiv debatt framöver i en fråga som är alltför viktig för att käbblas bort.

Trygghetssystem

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

19 februari, 2020

Algoritmerna, ansvaret och arbetsplatserna

Algoritmernas intåg i arbetslivet väcker stora förhoppningar om bättre beslut, ökad effektivitet och en framtid där människa och maskin kompletterar varandra. Men samtidigt finns det frågor som behöver finna bra och framförallt praktiskt användbara svar. Där har de fackliga organisationerna en viktig uppgift.

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

18 februari, 2020

Högt i tak så det räcker i rut!

Riksrevisionens granskning av rutavdraget visar att det långt ifrån är självfinansierande för statskassan. Inget märkligt resultat, få hävdar att det är så. Däremot är rutavdraget en viktig bit i det livspussel många försöker lägga med jobb och ansvar för barn och hem. Därför måste rutavdraget värnas, från förslag som gör det dyrare och minskar legitimiteten.

Ekonomi och tillväxt, Jämställdhet, Skattereform

Gå till TCO bloggar

Seminarier och event

5 Mars

Torsdag 5 mars 08:30 - 09:30 |

Jämställdhetsfrukost

Internationella kvinnodagen närmar sig. Den 5 mars bjuder TCO in till en jämställdhetsfrukost med två intressanta samtal - om jämställdhet i arbetslivet och jämställdhet i politiken. Frukost serveras från klockan 8:00.

Läs mer Anmäl dig här!

Se alla event

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Rapporter

Var rädd om RUT!

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Läs vidare

Rapporter

Från lön till studiemedel - går ekonomin ihop?

Vi lever i en tid då vikten av det livslånga lärandet ökar. Men hur påverkas hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken? Går ekonomin ihop för den som väljer att finansiera sina studier med studiemedel?

Läs vidare

Rapporter

Att använda bostäderna bättre

I rapporten beskrivs bostadsbristen och problemen med den illa fungerande bostadsmarknaden som ett arbetsmarknadsproblem. Bristande rörlighet bidrar till en sämre fungerande arbetsmarknad eftersom det uppstår rekryteringsproblem. Företag och organisationer kan inte besätta tjänster för att den som skulle ta jobbet inte har möjlighet att skaffa en bostad på rätt ort.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorginisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund