Facket spelade en avgörande roll i Tunisien

Nyheter 11:35 22 juni, 2011

Den arabiska protestvågen startade i Tunisien. Där spelade också facket en avgörande roll för händelseutvecklingen.

– Facket finns överallt i Tunisien och känner sina medlemmar. UGTT spelade en huvudroll under jasminrevolutionen, säger Mustapha Tlili, chef för världsfacket IFS regionala kontor i arabvärlden.

Mustapha Tlili besökte nyligen Stockholm och TCO och berättade då att han inte blev förvånad när de folkliga protesterna blossade upp i Tunisien i december förra året. De resulterade i att regimen föll och att president Ben Ali drevs ur landet.

– Det var väntat att folket skulle resa sig. Vi har länge haft en svår social och ekonomisk situation och en väldigt auktoritär regim. Det fanns en längtan efter demokratisk förändring. Jag är själv tunisier och vet hur regimens propagandalögner brukade låta. Folket hade tröttnat på det och tiden var mogen att göra något, säger han.

Till skillnad från i stort sett alla länder i arabvärlden spelade den fackliga centralorganisationen UGTT en central roll i upproren. Mustapha Tlili har arbetat för UGTT i många år innan han kom till IFS och känner väl till organisationen.
UGTT bildades redan 1946 och skapades alltså redan innan Tunisien blev en självständig stat 1956. UGTT var också med och grundade det demokratiska världsfacket. Organisationen hade 400 000 medlemmar förra året, men har fått mer än 100 000 nya efter revolutionen.

– Har man över en halv miljon medlemmar i ett land med tio miljoner invånare kan man kontrollera vad som händer på gatorna, i företagen och i administrationen, säger Tlili.

Med 105 kontor runt om i landet har UGTT känselspröten ute överallt och vet vilken stämning som råder i byar och städer.

– UGTT finns nära folket och vet vad som händer. De vet om människor lider av hunger, de vet om människor är olyckliga. Därför vet de när tiden är inne. För fem år sedan var det inte möjligt att göra revolution för då var regimen starkare. En fackförening måste kunna umgås med regeringen även i en diktatur för att kräva högre löner och andra reformer.

– Men i år var tiden mogen och UGTT kunde spela en huvudroll genom att organisera strejker, finnas med på gatorna och öppna sina kontor så att folket kunde planera sina aktiviteter, säger Mustapha Tlili.

Men också UGTT står inför stora utmaningar. Även om organisationen vuxit i styrka efter revolutionen så har den också många fiender. Det finns fortfarande inflytelserika personer kvar i landet från den gamla regimen och många stora arbetsgivare ogillar den fackliga rörelsens framgångar.

Dessutom står UGTT för en viktig intern förnyelse. På kongressen i höst ska större delen av ledningen bytas ut.

– Det behövs reformer även inom UGTT. Det har varit en rätt sluten organisation, nu behöver de få ökad transparens och välja in fler kvinnor och ungdomar.

Under hösten kommer det att hållas val i Tunisien. Mustapha Tlili ingår i en hög nationell kommission som utsetts för att fullfölja revolutionens mål. Den har tagit fram en ny vallag, som bland annat innehåller en uppmaning till partierna att nominera lika många män och kvinnor på sina vallistor.

Vilken roll kommer UGTT att spela i valet?
– Det är oklart. Det är en fackförening och inget politiskt parti, men möjligen kommer de att alliera sig med något närstående parti i en slags demokratiskt front.

Oavsett hur det går i valet står Tunisien inför en svår omställningsprocess och det kan ta tid innan alla demokratiska strukturer är på plats, betonar Tlili.

– Två saker är ändå bestående.  För det första vet folket att det inte är omöjligt att slå ut en diktatur. Man vet hur man ska göra – använd inte våld, håll dig väl med militären och ställ krav. Det andra är att vi har ung generation som växer upp och som inte accepterar det gamla sättet att styra landet. Detta gäller även för andra länder i regionen, säger han.

Bengt Rolfer

Småföretag tacksamma för hjälp med arbetsmiljöarbetet

Carina Pettersson från Unionen är regionalt arbetsmiljöombud och hjälper privata företag med deras arbetsmiljöarbete. 

Läs mer

Debatt

Glöm inte bort EU i budgetstriden

Diskussionen om EU-budgeten handlar mycket om kronor, ören och procentsatser, och mindre om vad EU-budgeten egentligen ska användas till. Den svenska regeringen, påhejad av oppositionen, har upprepat gång på gång att EU måste rätta munnen efter matsäcken. Men vi efterlyser svaret på vad Sverige vill att budgeten ska användas till.

Nyheter

Samarbete mellan fack och arbetsgivare en styrka när arbetsmiljön ska bli bättre

Arbetgivarorganisationen Svensk Scenkonst arbetar tillsammans med facken för att få bukt med de problem som kom upp till ytan under #metoo. - Vi håller på att förändra en kultur. Det tar tid, men vi är gemensamt fast beslutna om att förbättra arbetsmiljön inom svensk scen och film, säger Martin Hjorth, förbundsjurist på Svensk Scenkonst.

Pressmeddelanden

LO, TCO och Saco tar avstånd från Europafackets svar om minimilöner

LO, TCO och Saco tar starkt avstånd från Europafackets samrådssvar angående EU-kommissionens planerade initiativ om europeisk minimilön. Det meddelar de tre centralorganisationerna efter att Europafacket gett sitt slutgiltiga besked.

Debatt

En europeisk minimilön drabbar löntagarna i Norden

TCO och SACO svarar på kritiken: ”Vårt motstånd till minimilöner på EU-nivå bygger inte på okunskap.” Repliken publicerades på DN Debatt.

Nyheter

Småföretag tacksamma för hjälp med arbetsmiljöarbetet

Att göra skillnad och få människor att må bättre på jobbet. Det är det bästa med Carina Petterssons roll som regionalt arbetsmiljöombud. De arbetsgivare hon kommer i kontakt med vill skapa en god arbetsmiljö, men saknar ibland kunskaper för att göra det. – Arbetsgivarna är ofta väldigt tacksamma över att få hjälp, säger Carina Pettersson.

Pressmeddelanden

Massiv satsning på digitalt kunnande - unikt samarbete för utbildning och forskning

Hur ska vi lära oss genom hela livet? Trots ett skriande behov av mer digitala färdigheter på arbetsmarknaden så kompetensutvecklar sig svensken alldeles för lite och för sällan. För att råda bot på det startar TCO:s tankesmedja Futurion och Google, i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta, Göteborgs universitet och Hyper Island, en stor utbildningssatsning som nu rullas ut till hundratals medlemmar i TCO:s förbund. Satsningen går under namnet FutureFit.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

10 februari, 2020

50 år av att betala sin egen skatt

Den 9 februari var det 50 år sedan riksdagen beslutade om en skattereform som bland annat innebar att var och en blev skattskyldig för sin egen inkomst. Sambeskattningen av gifta makar upphörde. Och gifta kvinnors förvärvsarbete blev i ett slag väldigt mycket mer lönsamt.

Jämställdhet, Skattereform

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

26 februari, 2020

Frågan om minimilöner är långt ifrån avgjord

TCO, SACO och LO röstade nej när Europafacket i förra veckan röstade om en gemensam syn på kommissionens initiativ om minimilöner som regleras på EU-nivå, något vi inte kan ställa oss bakom. Men frågan är långt ifrån avgjord. Vi kommer att fortsätta att påverka.

Arbetsmarknad, EU, Partsmodellen

Ulrika Hagström - Utredare, Arbetsmiljö

20 februari, 2020

Små arbetsgivare behöver extra stöd i arbetsmiljöarbetet

Friska arbetsplatser uppstår inte av en slump utan är något man behöver jobba med systematiskt. I Sverige har vi en modell där skyddsombud utses och representerar arbetstagarna. Ulrika Hagström, utredare inom arbetsmiljö går igenom det grundläggande kring skyddsombud och regionala skyddsombud.

Arbetsmiljö, Partsmodellen

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

20 februari, 2020

En frisk debatt om sjukförsäkringen

TCO höll på torsdagen den 20/2 ett seminarium om förslagen i betänkandet En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering. Utredare Claes Jansson presenterade förslagen i betänkandet, och Hans Flygare från Lärarförbundet och Linda Wallin från Unionen samtalade om vad förslagen konkret kan innebära för förbundens medlemmar. Därefter var det dags för ledamöter från Socialförsäkringsutskottet att ge sina kommentarer på utredningens förslag. Det var då intressant att se att det fanns en del gemensamma utgångspunkter att bygga vidare på – vilket borgar gott för en konstruktiv debatt framöver i en fråga som är alltför viktig för att käbblas bort.

Trygghetssystem

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

19 februari, 2020

Algoritmerna, ansvaret och arbetsplatserna

Algoritmernas intåg i arbetslivet väcker stora förhoppningar om bättre beslut, ökad effektivitet och en framtid där människa och maskin kompletterar varandra. Men samtidigt finns det frågor som behöver finna bra och framförallt praktiskt användbara svar. Där har de fackliga organisationerna en viktig uppgift.

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

18 februari, 2020

Högt i tak så det räcker i rut!

Riksrevisionens granskning av rutavdraget visar att det långt ifrån är självfinansierande för statskassan. Inget märkligt resultat, få hävdar att det är så. Däremot är rutavdraget en viktig bit i det livspussel många försöker lägga med jobb och ansvar för barn och hem. Därför måste rutavdraget värnas, från förslag som gör det dyrare och minskar legitimiteten.

Ekonomi och tillväxt, Jämställdhet, Skattereform

Gå till TCO bloggar

Seminarier och event

5 Mars

Torsdag 5 mars 08:30 - 09:30 |

Jämställdhetsfrukost

Internationella kvinnodagen närmar sig. Den 5 mars bjuder TCO in till en jämställdhetsfrukost med två intressanta samtal - om jämställdhet i arbetslivet och jämställdhet i politiken. Frukost serveras från klockan 8:00.

Läs mer Anmäl dig här!

Se alla event

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Rapporter

Var rädd om RUT!

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Läs vidare

Rapporter

Från lön till studiemedel - går ekonomin ihop?

Vi lever i en tid då vikten av det livslånga lärandet ökar. Men hur påverkas hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken? Går ekonomin ihop för den som väljer att finansiera sina studier med studiemedel?

Läs vidare

Rapporter

Att använda bostäderna bättre

I rapporten beskrivs bostadsbristen och problemen med den illa fungerande bostadsmarknaden som ett arbetsmarknadsproblem. Bristande rörlighet bidrar till en sämre fungerande arbetsmarknad eftersom det uppstår rekryteringsproblem. Företag och organisationer kan inte besätta tjänster för att den som skulle ta jobbet inte har möjlighet att skaffa en bostad på rätt ort.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorginisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund