Facket spelade en avgörande roll i Tunisien

Nyheter 11:35 22 juni, 2011

Den arabiska protestvågen startade i Tunisien. Där spelade också facket en avgörande roll för händelseutvecklingen.

– Facket finns överallt i Tunisien och känner sina medlemmar. UGTT spelade en huvudroll under jasminrevolutionen, säger Mustapha Tlili, chef för världsfacket IFS regionala kontor i arabvärlden.

Mustapha Tlili besökte nyligen Stockholm och TCO och berättade då att han inte blev förvånad när de folkliga protesterna blossade upp i Tunisien i december förra året. De resulterade i att regimen föll och att president Ben Ali drevs ur landet.

– Det var väntat att folket skulle resa sig. Vi har länge haft en svår social och ekonomisk situation och en väldigt auktoritär regim. Det fanns en längtan efter demokratisk förändring. Jag är själv tunisier och vet hur regimens propagandalögner brukade låta. Folket hade tröttnat på det och tiden var mogen att göra något, säger han.

Till skillnad från i stort sett alla länder i arabvärlden spelade den fackliga centralorganisationen UGTT en central roll i upproren. Mustapha Tlili har arbetat för UGTT i många år innan han kom till IFS och känner väl till organisationen.
UGTT bildades redan 1946 och skapades alltså redan innan Tunisien blev en självständig stat 1956. UGTT var också med och grundade det demokratiska världsfacket. Organisationen hade 400 000 medlemmar förra året, men har fått mer än 100 000 nya efter revolutionen.

– Har man över en halv miljon medlemmar i ett land med tio miljoner invånare kan man kontrollera vad som händer på gatorna, i företagen och i administrationen, säger Tlili.

Med 105 kontor runt om i landet har UGTT känselspröten ute överallt och vet vilken stämning som råder i byar och städer.

– UGTT finns nära folket och vet vad som händer. De vet om människor lider av hunger, de vet om människor är olyckliga. Därför vet de när tiden är inne. För fem år sedan var det inte möjligt att göra revolution för då var regimen starkare. En fackförening måste kunna umgås med regeringen även i en diktatur för att kräva högre löner och andra reformer.

– Men i år var tiden mogen och UGTT kunde spela en huvudroll genom att organisera strejker, finnas med på gatorna och öppna sina kontor så att folket kunde planera sina aktiviteter, säger Mustapha Tlili.

Men också UGTT står inför stora utmaningar. Även om organisationen vuxit i styrka efter revolutionen så har den också många fiender. Det finns fortfarande inflytelserika personer kvar i landet från den gamla regimen och många stora arbetsgivare ogillar den fackliga rörelsens framgångar.

Dessutom står UGTT för en viktig intern förnyelse. På kongressen i höst ska större delen av ledningen bytas ut.

– Det behövs reformer även inom UGTT. Det har varit en rätt sluten organisation, nu behöver de få ökad transparens och välja in fler kvinnor och ungdomar.

Under hösten kommer det att hållas val i Tunisien. Mustapha Tlili ingår i en hög nationell kommission som utsetts för att fullfölja revolutionens mål. Den har tagit fram en ny vallag, som bland annat innehåller en uppmaning till partierna att nominera lika många män och kvinnor på sina vallistor.

Vilken roll kommer UGTT att spela i valet?
– Det är oklart. Det är en fackförening och inget politiskt parti, men möjligen kommer de att alliera sig med något närstående parti i en slags demokratiskt front.

Oavsett hur det går i valet står Tunisien inför en svår omställningsprocess och det kan ta tid innan alla demokratiska strukturer är på plats, betonar Tlili.

– Två saker är ändå bestående.  För det första vet folket att det inte är omöjligt att slå ut en diktatur. Man vet hur man ska göra – använd inte våld, håll dig väl med militären och ställ krav. Det andra är att vi har ung generation som växer upp och som inte accepterar det gamla sättet att styra landet. Detta gäller även för andra länder i regionen, säger han.

Bengt Rolfer

LAS-utredningen borde aldrig tillsatts

Det är viktigt att komma ihåg att anställningsskyddet finns på dagordning av politiska skäl, inte på grund av att det skulle finnas något väldokumenterat behov av att förändra turordningsreglerna. 

Läs mer

Debatt

Replik: Arbetsgivare bromsar tjänstemäns vidareutbildning

38 procent av tjänstemännen anser sig behöva vidareutbildning som de inte kan få av sin arbetsgivare inom ramen för sitt arbete, svarar Therese Svanström Svenskt näringsliv i en replik på DN debatt.

Nyheter

LAS-utredningen borde aldrig tillsatts

På måndag 1 juni kommer LAS-utredningen att presentera sina förslag. TCO har redan från börjat varit tydliga med att utredningen aldrig borde ha tillsatts. Anställningsskyddet finns på dagordning av politiska skäl, inte på grund av att det skulle finnas något väldokumenterat behov av att förändra turordningsreglerna. Det är viktigt att komma ihåg.

Pressmeddelanden

Välkommet omställningsuppdrag för högskolan

TCO har under flera år varit drivande i frågan om att ge högskolan ett omställningsuppdrag. I takt med att arbetsmarknaden förändras och vi arbetar längre upp i åldrarna ökar behoven av att kunna ställa om och ändra riktning i arbetslivet. Coronapandemin har ställt dessa behov på sin spets.

Debatt

Slutreplik: Vi ser fram emot en fortsatt konstruktiv diskussion

Det är glädjande att generaldirektören säger sig ha tagit till sig av kritiken rörande myndighetens bristande förmåga att utreda sjukförsäkringsärenden i tillräcklig utsträckning, skriver fackens representanter i en slutreplik.

Nyheter

Fler korta högskolekurser är helt rätt väg

De senaste veckorna har regeringen och samarbetspartierna presenterat flera satsningar på högskolans roll i det livslånga lärandet och omställning. Senast i raden är beskedet att tillföra ytterligare medel som ska användas till korta högskolekurser, och det är helt i linje med tjänstemännens behov.

Pressmeddelanden

TCO delar ut priser till kulturskapare

TCO:s kulturpris och kulturstipendium 2020 delades ut digitalt på tisdagseftermiddagen. Årets kulturpristagare är regissören Amanda Kernell. Kulturstipendiet tilldelas bildkonstnären Kent Wisti.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

29 maj, 2020

TCO samlade ekonomer för att diskutera pandemiåtgärder

Idag bjöd jag in till ett rundabordssamtal kring ekonomi, företagande och jobb i kölvattnet av coronakrisen.

Corona

Therese Svanström - Ordförande TCO

26 maj, 2020

Måndag med möten med ministrar och skådespelare från Dramaten

Måndagsmorgonen rivstartade med ett digitalt möte om situationen för ensamföretagare. Tillsammans med ordförandena för Unionen, Journalistförbundet och Teaterförbundet hade jag en sittning med arbetsmarknadsministern, näringsministern och kulturministern. Min bedömning är att man försöker hitta en lösning, men att det går alldeles för långsamt. För mig är det här en av de frågor som har högsta prioritet. Många TCO-förbundsmedlemmar som är ensamföretagare har en extremt pressad situation. De förtjänar också stöd från det allmänna och den ökade trygghet det skulle innebära.

Corona

Kristina Lovén Seldén - Utredare arbetsmarknadspolitik

20 maj, 2020

Mångbottnade problem kräver mångdisciplinära lösningar

Kristina Lovén Seldén kommenterar Fores antologi Arbetsmarknad i förändring i en blogg.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning, Corona

Sofia Hylander - Utredare: Utbildning och livslångt lärande

19 maj, 2020

Blogg – vägen mot ett omställningsuppdrag

TCO har länge verkat för att ge universitet och högskolor ett omställningsuppdrag och glädjen var därför stor när regeringen i början av maj föreslog ändringar i högskolelagen för att tydliggöra lärosätenas roll i det livslånga lärandet. Det var ett viktigt steg i rätt riktning men utan kompletterande styrsignaler riskerar det att bli symbolpolitik och ett ansvar utan innehåll. Det är därför väldigt glädjande att regeringen och samarbetspartierna under den senaste veckan fortsatt att presentera satsningar och förslag som sakta men säkert fyller lärosätenas ansvar för det livslånga lärandet med innehåll.

Omställning och utbildning

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

11 maj, 2020

TCO vill se EU-pakt för jobb, sammanhållning och global utveckling

I lördags firades Europadagen, mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden. Pandemin har på några veckor lett till något av det som EU under årtionden arbetat för att förhindra: stängda gränser i Europa och att flera medlemsländer åsidosatt demokratin genom undantagslagar. EU är ett ömtåligt bygge. Pandemin visar hur viktigt det är att hela tiden prata om vad vi vill ha EU till, och vilka regler som vi absolut inte kan tumma på. När EU:s ekonomi nu ska återstartas vill TCO se en pakt för jobb, tillväxt och sammanhållning, som rustar Europa ekonomiskt, slår vakt om våra gemensamma värden och bidrar till global utveckling.

Ekonomi och tillväxt, EU, Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

09 maj, 2020

Europadagen: Gemenskap och solidaritet

Tidigare i veckan var det 75 år sedan andra världskriget tog slut. Idag, den 9 maj, firar vi Europadagen. För 70 år sedan såg Robert Schumans deklaration om att skapa ett enat Europa, byggt på fred och stabilitet, dagens ljus.

EU

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Rapporter

Var rädd om RUT!

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Läs vidare

Rapporter

Från lön till studiemedel - går ekonomin ihop?

Vi lever i en tid då vikten av det livslånga lärandet ökar. Men hur påverkas hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken? Går ekonomin ihop för den som väljer att finansiera sina studier med studiemedel?

Läs vidare

Rapporter

Att använda bostäderna bättre

I rapporten beskrivs bostadsbristen och problemen med den illa fungerande bostadsmarknaden som ett arbetsmarknadsproblem. Bristande rörlighet bidrar till en sämre fungerande arbetsmarknad eftersom det uppstår rekryteringsproblem. Företag och organisationer kan inte besätta tjänster för att den som skulle ta jobbet inte har möjlighet att skaffa en bostad på rätt ort.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.