Facket och den arabiska våren

Nyheter 12:01 7 juni, 2011

Fackföreningarna i arabvärlden har spelat en blygsam roll under de folkliga upproren – med ett par undantag. I Tunisien och Bahrain var facket pådrivande och tog aktiv del i händelseutvecklingen.
I Egypten var den regimtrogna centralorganisationen med och försökte slå ner protesterna. Men nya självständiga fackföreningar har fått luft under vingarna och driver på för förändring. Revolutionen kan bana väg för ett helt nytt fackligt klimat i regionens största och viktigaste land.

Fackföreningarna i arabvärlden har spelat en blygsam roll under de folkliga upproren – med ett par undantag. I Tunisien och Bahrain var facket pådrivande och tog aktiv del i händelseutvecklingen.

I Egypten var den regimtrogna centralorganisationen med och försökte slå ner protesterna. Men nya självständiga fackföreningar har fått luft under vingarna och driver på för förändring. Revolutionen kan bana väg för ett helt nytt fackligt klimat i regionens största och viktigaste land.

Det är den bild som träder fram efter en veckas besök i regionen och samtal med flera personer som följer den fackliga utvecklingen. Redan under kongressen i Vancouver 2010 beslutade den internationella fackliga samorganisationen, IFS, att öka insatserna för att stärka uppbyggnaden av en oberoende och demokratisk facklig rörelse i Nordafrika och Mellanöstern. Arabvärlden hade länge varit något av ett fackligt sorgebarn.

Den så kallade arabiska våren har gett skjuts till ansträngningarna. IFS ökar nu sin närvaro och satsar betydande resurser på att stödja fackföreningarna.
Ett första konkret bevis på den höjda ambitionsnivån är det hus som IFS regionala kontor i Jordaniens huvudstad Amman flyttade in i vid årsskiftet. Jag kommer dit en förmiddag i maj och tas emot av Nezam Qahoush som samordnar verksamheten. Han visar runt i den trivsamma trädgården med utegrill, rosenrabatter och aprikosträd. 

I det rymliga tvåvåningshuset arbetar än så länge bara Nezam själv tillsammans med regionchefen Mustapha Tlili och en IT-specialist. Inom kort ska Nadia Shabana från Palestina börja som samordnare av IFS nya kvinnonätverk. En ny administratör ska anställas och dessutom finns det platser för tillfälliga gäster eller konsulter. I sammanträdesrummet hänger en karta över regionen som nu står i världshändelsernas centrum.

– Vår uppgift är att värna löntagarnas rättigheter i arabländerna och nu håller vi på att få adekvata resurser för det, säger Nezam.

Idag är fackliga organisationer från nio länder i regionen med i IFS (se faktaruta). Det pågår förhandlingar om medlemskap med organisationer från ytterligare några länder.

– Enligt IFS stadgar kan bara demokratiska och oberoende fackföreningar bli medlemmar. Deras resurser ska komma från medlemsleden och inte från staten. Andra viktiga krav är att ledarna utses i demokratiska val och att det är 40 procent kvinnor i de beslutande organen, säger Nezam Qahoush.
Ibland kan vara svårt att avgöra om en organisation uppfyller kraven för medlemskap. Det finns gränsfall. Vissa kan få komma med trots att alla krav inte är uppfyllda och få en chans att ändra sig. För andra blir det nobben.

– Just nu är det mest fokus på Egypten där vi har öppnat ett nytt kontor. Centralorganisationen ETUF har ansökt om medlemskap i många år, men inte blivit antagen. Det är en regimtrogen organisation som inte ens ändrade sig när Mubarak flydde landet. Där jobbar vi nu med att stödja uppbyggnaden av ny oberoende federation, men den är fortfarande väldigt liten och vi måste först satsa mycket på utbildning.

 

Kan du ge en översiktlig bild av hur den fackliga situationen ser ut i regionen?
– I Nordafrika är situationen generellt bättre än i Mellanöstern och i Gulfstaterna. Facket är friare och starkare i till exempel Tunisien, Algeriet, Marocko och Mauretanien. Tunisiska UGTT är en av grundarna av FFI som var IFS föregångare och representerar arabländerna i IFS styrelse. 

– Här i Jordanien är bara en centralorganisation tillåten. Den är svag, men några av de 17 medlemsförbunden är starka. Textilfacket gör ett bra arbete i de ekonomiska frizonerna där det finns tusentals migrantarbetare. Offentliganställda här får inte organisera sig, men lärarna har just fått grönt ljus. Det är en början. Det palestinska facket gör också ett bra jobb, men ockupationen gör ju att läget där är speciellt.

– Av Gulfstaterna är Bahrain det bästa exemplet, de är ena riktiga kämpar. Facket jobbar på rätt sätt för att stärka löntagarnas rättigheter. Även där finns många migrantarbetare. I Kuwait finns facket endast i offentlig sektor. De har just börjat försöka organisera i privat sektor och vi hjälpa dem med det.

IFS håller också koll på situationen i de länder där man saknar medlemsorganisationer. Nezam berättar att CGTL i Libanon har en demokratisk struktur och kan bli medlem redan i år.

– Vi försöker även hålla kontakt med den organisation i Libyen som ansökt om medlemskap i IFS, men det är inte lätt just nu. I Syrien är facket en del av den regim som dagligen använder hårt våld och dödar demonstranter. Det är svårt att säga vad som kommer att hända där, vi kan bara hoppas saker och ting förändras till de bättre. I Irak finns flera organisationer som vi har utbyte med, men ingen som är medlem. Vi har spenderat tusentals dollar på dem. Vi bjuder in dem till seminarier och vill undvika att separera dem.

Vilken roll har facket spelat i upproren under den arabiska våren?
– Ärligt talat är det bara i Tunisien och Bahrain som våra medlemsorganisationer har varit med och påverkat utvecklingen. UGTT i Tunisien spelade en vital roll och var en av organisatörerna bakom revolutionen. Den utlöstes av den höga arbetslösheten och att många unga människor gick ur skolan utan att få jobb. Facket samlade sina medlemmar och lyckades leda den allmänna opinionen.

– I Bahrain är det en mycket svår politisk situation. En majoritet av befolkningen är shiamuslimer och stöds av Iran. Facket har spelat en viktig roll och försöker hjälpa både shias och sunnis. De har organiserat många strejker och anklagats för att vilja förstöra landet. Fackliga ledare och över tusen aktivister har fått sparken efter oroligheterna. De har bett oss ingripa och ta upp detta på ILO:s konferens i Genève i juni.

– I Egypten var ETUF på regeringens sida in i det sista. Revolutionen startades av unga människor på sociala medier, men den stöddes också av många små oberoende fackliga organisationer som nu har bildat en federation.

– I Jordanien gjorde facket några uttalanden i samband med protestaktionerna, men det är inte uttalanden man vill ha utan verkligt stöd. Kungen reagerade snabbt på de folkliga protesterna och genomförde en del ekonomiska reformer. Han utlovade mer pengar till befolkningen och demonstrationerna upphörde. Men de fattigaste fick inget.

En liknande utveckling förekom i Marocko. Fackföreningarna var aktiva och kungen agerade snabbt för att tillmötesgå kraven.

– I Jemen har vi inte sett till de fackliga organisationerna på gatorna. Landet var länge delat i Nord och Syd och dessa spänningar lever kvar även inom facket. I Syrien spelade det regimtrogna facket ingen som helst roll. Det var vanligt folk som startade upproret. Irak är speciellt. Där förekom demonstrationer i många år före den arabiska våren. Vad jag har hört så har facken där visat sitt stöd för upproren, men de har en mycket svår situation själva.

Det har gått ett halvår sedan oroligheterna bröt ut i Tunisien, men fortfarande är läget ovisst både där och i Egypten. I Libyen, Syrien, Jemen och Bahrain pågår strider mellan regimen och folket. Jag frågar Nezam Qahoush vad han tror om framtiden.

– I både Tunisien och Egypten finns fortfarande folk från den gamla regimen kvar i kulisserna. Det är svårt att förutse vad som ska hända. Det är fortfarande en farlig situation i båda länderna. Folket är entusiastiskt inför förändringarna, men man måste inse att det här kommer att ta tid.

Många trodde ju på en dominoeffekt, men förutom i Egypten och Tunisien har upproren slagits ner. Blev det inte mer än så här av den arabiska våren?
– Jag är säker på att det inte kommer att stanna vid detta, men det kommer att ta tid, upprepar Nezam.

Vad kan IFS och dess medlemsorganisationer göra för att stödja utvecklingen?
– Det stora jobbet för oss blir i Egypten. Vi har en speciell fond för Egypten, vi öppnar ett kontor i Kairo och går ut med en internationell kampanj för att hjälpa egyptierna. Målet är att bygga upp en ny demokratisk facklig centralorganisation. I Tunisien startar vi ett projekt för att stärka den sociala dialogen och att bygga upp logistiken inom facket. Att vi fokuserar på Egypten och Tunisien innebär inte att vi glömmer vad som händer i resten av arabvärlden. Vi försöker skapa oss en helhetsbild och en vision om hur vi kan stödja löntagarna även i andra länder.

Vad väntar ni er från de nordiska medlemsorganisationerna?
– Vi vet att de är villiga att ge stöd, men nu är det viktigt att insatserna samordnas genom IFS, säger Nezam Qahoush.

Bengt Rolfer

LAS-utredningen borde aldrig tillsatts

Det är viktigt att komma ihåg att anställningsskyddet finns på dagordning av politiska skäl, inte på grund av att det skulle finnas något väldokumenterat behov av att förändra turordningsreglerna. 

Läs mer

Debatt

Replik: Arbetsgivare bromsar tjänstemäns vidareutbildning

38 procent av tjänstemännen anser sig behöva vidareutbildning som de inte kan få av sin arbetsgivare inom ramen för sitt arbete, svarar Therese Svanström Svenskt näringsliv i en replik på DN debatt.

Nyheter

LAS-utredningen borde aldrig tillsatts

På måndag 1 juni kommer LAS-utredningen att presentera sina förslag. TCO har redan från börjat varit tydliga med att utredningen aldrig borde ha tillsatts. Anställningsskyddet finns på dagordning av politiska skäl, inte på grund av att det skulle finnas något väldokumenterat behov av att förändra turordningsreglerna. Det är viktigt att komma ihåg.

Pressmeddelanden

Välkommet omställningsuppdrag för högskolan

TCO har under flera år varit drivande i frågan om att ge högskolan ett omställningsuppdrag. I takt med att arbetsmarknaden förändras och vi arbetar längre upp i åldrarna ökar behoven av att kunna ställa om och ändra riktning i arbetslivet. Coronapandemin har ställt dessa behov på sin spets.

Debatt

Slutreplik: Vi ser fram emot en fortsatt konstruktiv diskussion

Det är glädjande att generaldirektören säger sig ha tagit till sig av kritiken rörande myndighetens bristande förmåga att utreda sjukförsäkringsärenden i tillräcklig utsträckning, skriver fackens representanter i en slutreplik.

Nyheter

Fler korta högskolekurser är helt rätt väg

De senaste veckorna har regeringen och samarbetspartierna presenterat flera satsningar på högskolans roll i det livslånga lärandet och omställning. Senast i raden är beskedet att tillföra ytterligare medel som ska användas till korta högskolekurser, och det är helt i linje med tjänstemännens behov.

Pressmeddelanden

TCO delar ut priser till kulturskapare

TCO:s kulturpris och kulturstipendium 2020 delades ut digitalt på tisdagseftermiddagen. Årets kulturpristagare är regissören Amanda Kernell. Kulturstipendiet tilldelas bildkonstnären Kent Wisti.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

29 maj, 2020

TCO samlade ekonomer för att diskutera pandemiåtgärder

Idag bjöd jag in till ett rundabordssamtal kring ekonomi, företagande och jobb i kölvattnet av coronakrisen.

Corona

Therese Svanström - Ordförande TCO

26 maj, 2020

Måndag med möten med ministrar och skådespelare från Dramaten

Måndagsmorgonen rivstartade med ett digitalt möte om situationen för ensamföretagare. Tillsammans med ordförandena för Unionen, Journalistförbundet och Teaterförbundet hade jag en sittning med arbetsmarknadsministern, näringsministern och kulturministern. Min bedömning är att man försöker hitta en lösning, men att det går alldeles för långsamt. För mig är det här en av de frågor som har högsta prioritet. Många TCO-förbundsmedlemmar som är ensamföretagare har en extremt pressad situation. De förtjänar också stöd från det allmänna och den ökade trygghet det skulle innebära.

Corona

Kristina Lovén Seldén - Utredare arbetsmarknadspolitik

20 maj, 2020

Mångbottnade problem kräver mångdisciplinära lösningar

Kristina Lovén Seldén kommenterar Fores antologi Arbetsmarknad i förändring i en blogg.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning, Corona

Sofia Hylander - Utredare: Utbildning och livslångt lärande

19 maj, 2020

Blogg – vägen mot ett omställningsuppdrag

TCO har länge verkat för att ge universitet och högskolor ett omställningsuppdrag och glädjen var därför stor när regeringen i början av maj föreslog ändringar i högskolelagen för att tydliggöra lärosätenas roll i det livslånga lärandet. Det var ett viktigt steg i rätt riktning men utan kompletterande styrsignaler riskerar det att bli symbolpolitik och ett ansvar utan innehåll. Det är därför väldigt glädjande att regeringen och samarbetspartierna under den senaste veckan fortsatt att presentera satsningar och förslag som sakta men säkert fyller lärosätenas ansvar för det livslånga lärandet med innehåll.

Omställning och utbildning

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

11 maj, 2020

TCO vill se EU-pakt för jobb, sammanhållning och global utveckling

I lördags firades Europadagen, mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden. Pandemin har på några veckor lett till något av det som EU under årtionden arbetat för att förhindra: stängda gränser i Europa och att flera medlemsländer åsidosatt demokratin genom undantagslagar. EU är ett ömtåligt bygge. Pandemin visar hur viktigt det är att hela tiden prata om vad vi vill ha EU till, och vilka regler som vi absolut inte kan tumma på. När EU:s ekonomi nu ska återstartas vill TCO se en pakt för jobb, tillväxt och sammanhållning, som rustar Europa ekonomiskt, slår vakt om våra gemensamma värden och bidrar till global utveckling.

Ekonomi och tillväxt, EU, Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

09 maj, 2020

Europadagen: Gemenskap och solidaritet

Tidigare i veckan var det 75 år sedan andra världskriget tog slut. Idag, den 9 maj, firar vi Europadagen. För 70 år sedan såg Robert Schumans deklaration om att skapa ett enat Europa, byggt på fred och stabilitet, dagens ljus.

EU

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Rapporter

Var rädd om RUT!

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Läs vidare

Rapporter

Från lön till studiemedel - går ekonomin ihop?

Vi lever i en tid då vikten av det livslånga lärandet ökar. Men hur påverkas hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken? Går ekonomin ihop för den som väljer att finansiera sina studier med studiemedel?

Läs vidare

Rapporter

Att använda bostäderna bättre

I rapporten beskrivs bostadsbristen och problemen med den illa fungerande bostadsmarknaden som ett arbetsmarknadsproblem. Bristande rörlighet bidrar till en sämre fungerande arbetsmarknad eftersom det uppstår rekryteringsproblem. Företag och organisationer kan inte besätta tjänster för att den som skulle ta jobbet inte har möjlighet att skaffa en bostad på rätt ort.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.