Facket och den arabiska våren

Nyheter 12:01 7 juni, 2011

Fackföreningarna i arabvärlden har spelat en blygsam roll under de folkliga upproren – med ett par undantag. I Tunisien och Bahrain var facket pådrivande och tog aktiv del i händelseutvecklingen.
I Egypten var den regimtrogna centralorganisationen med och försökte slå ner protesterna. Men nya självständiga fackföreningar har fått luft under vingarna och driver på för förändring. Revolutionen kan bana väg för ett helt nytt fackligt klimat i regionens största och viktigaste land.

Fackföreningarna i arabvärlden har spelat en blygsam roll under de folkliga upproren – med ett par undantag. I Tunisien och Bahrain var facket pådrivande och tog aktiv del i händelseutvecklingen.

I Egypten var den regimtrogna centralorganisationen med och försökte slå ner protesterna. Men nya självständiga fackföreningar har fått luft under vingarna och driver på för förändring. Revolutionen kan bana väg för ett helt nytt fackligt klimat i regionens största och viktigaste land.

Det är den bild som träder fram efter en veckas besök i regionen och samtal med flera personer som följer den fackliga utvecklingen. Redan under kongressen i Vancouver 2010 beslutade den internationella fackliga samorganisationen, IFS, att öka insatserna för att stärka uppbyggnaden av en oberoende och demokratisk facklig rörelse i Nordafrika och Mellanöstern. Arabvärlden hade länge varit något av ett fackligt sorgebarn.

Den så kallade arabiska våren har gett skjuts till ansträngningarna. IFS ökar nu sin närvaro och satsar betydande resurser på att stödja fackföreningarna.
Ett första konkret bevis på den höjda ambitionsnivån är det hus som IFS regionala kontor i Jordaniens huvudstad Amman flyttade in i vid årsskiftet. Jag kommer dit en förmiddag i maj och tas emot av Nezam Qahoush som samordnar verksamheten. Han visar runt i den trivsamma trädgården med utegrill, rosenrabatter och aprikosträd. 

I det rymliga tvåvåningshuset arbetar än så länge bara Nezam själv tillsammans med regionchefen Mustapha Tlili och en IT-specialist. Inom kort ska Nadia Shabana från Palestina börja som samordnare av IFS nya kvinnonätverk. En ny administratör ska anställas och dessutom finns det platser för tillfälliga gäster eller konsulter. I sammanträdesrummet hänger en karta över regionen som nu står i världshändelsernas centrum.

– Vår uppgift är att värna löntagarnas rättigheter i arabländerna och nu håller vi på att få adekvata resurser för det, säger Nezam.

Idag är fackliga organisationer från nio länder i regionen med i IFS (se faktaruta). Det pågår förhandlingar om medlemskap med organisationer från ytterligare några länder.

– Enligt IFS stadgar kan bara demokratiska och oberoende fackföreningar bli medlemmar. Deras resurser ska komma från medlemsleden och inte från staten. Andra viktiga krav är att ledarna utses i demokratiska val och att det är 40 procent kvinnor i de beslutande organen, säger Nezam Qahoush.
Ibland kan vara svårt att avgöra om en organisation uppfyller kraven för medlemskap. Det finns gränsfall. Vissa kan få komma med trots att alla krav inte är uppfyllda och få en chans att ändra sig. För andra blir det nobben.

– Just nu är det mest fokus på Egypten där vi har öppnat ett nytt kontor. Centralorganisationen ETUF har ansökt om medlemskap i många år, men inte blivit antagen. Det är en regimtrogen organisation som inte ens ändrade sig när Mubarak flydde landet. Där jobbar vi nu med att stödja uppbyggnaden av ny oberoende federation, men den är fortfarande väldigt liten och vi måste först satsa mycket på utbildning.

 

Kan du ge en översiktlig bild av hur den fackliga situationen ser ut i regionen?
– I Nordafrika är situationen generellt bättre än i Mellanöstern och i Gulfstaterna. Facket är friare och starkare i till exempel Tunisien, Algeriet, Marocko och Mauretanien. Tunisiska UGTT är en av grundarna av FFI som var IFS föregångare och representerar arabländerna i IFS styrelse. 

– Här i Jordanien är bara en centralorganisation tillåten. Den är svag, men några av de 17 medlemsförbunden är starka. Textilfacket gör ett bra arbete i de ekonomiska frizonerna där det finns tusentals migrantarbetare. Offentliganställda här får inte organisera sig, men lärarna har just fått grönt ljus. Det är en början. Det palestinska facket gör också ett bra jobb, men ockupationen gör ju att läget där är speciellt.

– Av Gulfstaterna är Bahrain det bästa exemplet, de är ena riktiga kämpar. Facket jobbar på rätt sätt för att stärka löntagarnas rättigheter. Även där finns många migrantarbetare. I Kuwait finns facket endast i offentlig sektor. De har just börjat försöka organisera i privat sektor och vi hjälpa dem med det.

IFS håller också koll på situationen i de länder där man saknar medlemsorganisationer. Nezam berättar att CGTL i Libanon har en demokratisk struktur och kan bli medlem redan i år.

– Vi försöker även hålla kontakt med den organisation i Libyen som ansökt om medlemskap i IFS, men det är inte lätt just nu. I Syrien är facket en del av den regim som dagligen använder hårt våld och dödar demonstranter. Det är svårt att säga vad som kommer att hända där, vi kan bara hoppas saker och ting förändras till de bättre. I Irak finns flera organisationer som vi har utbyte med, men ingen som är medlem. Vi har spenderat tusentals dollar på dem. Vi bjuder in dem till seminarier och vill undvika att separera dem.

Vilken roll har facket spelat i upproren under den arabiska våren?
– Ärligt talat är det bara i Tunisien och Bahrain som våra medlemsorganisationer har varit med och påverkat utvecklingen. UGTT i Tunisien spelade en vital roll och var en av organisatörerna bakom revolutionen. Den utlöstes av den höga arbetslösheten och att många unga människor gick ur skolan utan att få jobb. Facket samlade sina medlemmar och lyckades leda den allmänna opinionen.

– I Bahrain är det en mycket svår politisk situation. En majoritet av befolkningen är shiamuslimer och stöds av Iran. Facket har spelat en viktig roll och försöker hjälpa både shias och sunnis. De har organiserat många strejker och anklagats för att vilja förstöra landet. Fackliga ledare och över tusen aktivister har fått sparken efter oroligheterna. De har bett oss ingripa och ta upp detta på ILO:s konferens i Genève i juni.

– I Egypten var ETUF på regeringens sida in i det sista. Revolutionen startades av unga människor på sociala medier, men den stöddes också av många små oberoende fackliga organisationer som nu har bildat en federation.

– I Jordanien gjorde facket några uttalanden i samband med protestaktionerna, men det är inte uttalanden man vill ha utan verkligt stöd. Kungen reagerade snabbt på de folkliga protesterna och genomförde en del ekonomiska reformer. Han utlovade mer pengar till befolkningen och demonstrationerna upphörde. Men de fattigaste fick inget.

En liknande utveckling förekom i Marocko. Fackföreningarna var aktiva och kungen agerade snabbt för att tillmötesgå kraven.

– I Jemen har vi inte sett till de fackliga organisationerna på gatorna. Landet var länge delat i Nord och Syd och dessa spänningar lever kvar även inom facket. I Syrien spelade det regimtrogna facket ingen som helst roll. Det var vanligt folk som startade upproret. Irak är speciellt. Där förekom demonstrationer i många år före den arabiska våren. Vad jag har hört så har facken där visat sitt stöd för upproren, men de har en mycket svår situation själva.

Det har gått ett halvår sedan oroligheterna bröt ut i Tunisien, men fortfarande är läget ovisst både där och i Egypten. I Libyen, Syrien, Jemen och Bahrain pågår strider mellan regimen och folket. Jag frågar Nezam Qahoush vad han tror om framtiden.

– I både Tunisien och Egypten finns fortfarande folk från den gamla regimen kvar i kulisserna. Det är svårt att förutse vad som ska hända. Det är fortfarande en farlig situation i båda länderna. Folket är entusiastiskt inför förändringarna, men man måste inse att det här kommer att ta tid.

Många trodde ju på en dominoeffekt, men förutom i Egypten och Tunisien har upproren slagits ner. Blev det inte mer än så här av den arabiska våren?
– Jag är säker på att det inte kommer att stanna vid detta, men det kommer att ta tid, upprepar Nezam.

Vad kan IFS och dess medlemsorganisationer göra för att stödja utvecklingen?
– Det stora jobbet för oss blir i Egypten. Vi har en speciell fond för Egypten, vi öppnar ett kontor i Kairo och går ut med en internationell kampanj för att hjälpa egyptierna. Målet är att bygga upp en ny demokratisk facklig centralorganisation. I Tunisien startar vi ett projekt för att stärka den sociala dialogen och att bygga upp logistiken inom facket. Att vi fokuserar på Egypten och Tunisien innebär inte att vi glömmer vad som händer i resten av arabvärlden. Vi försöker skapa oss en helhetsbild och en vision om hur vi kan stödja löntagarna även i andra länder.

Vad väntar ni er från de nordiska medlemsorganisationerna?
– Vi vet att de är villiga att ge stöd, men nu är det viktigt att insatserna samordnas genom IFS, säger Nezam Qahoush.

Bengt Rolfer

Småföretag tacksamma för hjälp med arbetsmiljöarbetet

Carina Pettersson från Unionen är regionalt arbetsmiljöombud och hjälper privata företag med deras arbetsmiljöarbete. 

Läs mer

Debatt

Glöm inte bort EU i budgetstriden

Diskussionen om EU-budgeten handlar mycket om kronor, ören och procentsatser, och mindre om vad EU-budgeten egentligen ska användas till. Den svenska regeringen, påhejad av oppositionen, har upprepat gång på gång att EU måste rätta munnen efter matsäcken. Men vi efterlyser svaret på vad Sverige vill att budgeten ska användas till.

Nyheter

Samarbete mellan fack och arbetsgivare en styrka när arbetsmiljön ska bli bättre

Arbetgivarorganisationen Svensk Scenkonst arbetar tillsammans med facken för att få bukt med de problem som kom upp till ytan under #metoo. - Vi håller på att förändra en kultur. Det tar tid, men vi är gemensamt fast beslutna om att förbättra arbetsmiljön inom svensk scen och film, säger Martin Hjorth, förbundsjurist på Svensk Scenkonst.

Pressmeddelanden

LO, TCO och Saco tar avstånd från Europafackets svar om minimilöner

LO, TCO och Saco tar starkt avstånd från Europafackets samrådssvar angående EU-kommissionens planerade initiativ om europeisk minimilön. Det meddelar de tre centralorganisationerna efter att Europafacket gett sitt slutgiltiga besked.

Debatt

En europeisk minimilön drabbar löntagarna i Norden

TCO och SACO svarar på kritiken: ”Vårt motstånd till minimilöner på EU-nivå bygger inte på okunskap.” Repliken publicerades på DN Debatt.

Nyheter

Småföretag tacksamma för hjälp med arbetsmiljöarbetet

Att göra skillnad och få människor att må bättre på jobbet. Det är det bästa med Carina Petterssons roll som regionalt arbetsmiljöombud. De arbetsgivare hon kommer i kontakt med vill skapa en god arbetsmiljö, men saknar ibland kunskaper för att göra det. – Arbetsgivarna är ofta väldigt tacksamma över att få hjälp, säger Carina Pettersson.

Pressmeddelanden

Massiv satsning på digitalt kunnande - unikt samarbete för utbildning och forskning

Hur ska vi lära oss genom hela livet? Trots ett skriande behov av mer digitala färdigheter på arbetsmarknaden så kompetensutvecklar sig svensken alldeles för lite och för sällan. För att råda bot på det startar TCO:s tankesmedja Futurion och Google, i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta, Göteborgs universitet och Hyper Island, en stor utbildningssatsning som nu rullas ut till hundratals medlemmar i TCO:s förbund. Satsningen går under namnet FutureFit.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

10 februari, 2020

50 år av att betala sin egen skatt

Den 9 februari var det 50 år sedan riksdagen beslutade om en skattereform som bland annat innebar att var och en blev skattskyldig för sin egen inkomst. Sambeskattningen av gifta makar upphörde. Och gifta kvinnors förvärvsarbete blev i ett slag väldigt mycket mer lönsamt.

Jämställdhet, Skattereform

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

26 februari, 2020

Frågan om minimilöner är långt ifrån avgjord

TCO, SACO och LO röstade nej när Europafacket i förra veckan röstade om en gemensam syn på kommissionens initiativ om minimilöner som regleras på EU-nivå, något vi inte kan ställa oss bakom. Men frågan är långt ifrån avgjord. Vi kommer att fortsätta att påverka.

Arbetsmarknad, EU, Partsmodellen

Ulrika Hagström - Utredare, Arbetsmiljö

20 februari, 2020

Små arbetsgivare behöver extra stöd i arbetsmiljöarbetet

Friska arbetsplatser uppstår inte av en slump utan är något man behöver jobba med systematiskt. I Sverige har vi en modell där skyddsombud utses och representerar arbetstagarna. Ulrika Hagström, utredare inom arbetsmiljö går igenom det grundläggande kring skyddsombud och regionala skyddsombud.

Arbetsmiljö, Partsmodellen

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

20 februari, 2020

En frisk debatt om sjukförsäkringen

TCO höll på torsdagen den 20/2 ett seminarium om förslagen i betänkandet En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering. Utredare Claes Jansson presenterade förslagen i betänkandet, och Hans Flygare från Lärarförbundet och Linda Wallin från Unionen samtalade om vad förslagen konkret kan innebära för förbundens medlemmar. Därefter var det dags för ledamöter från Socialförsäkringsutskottet att ge sina kommentarer på utredningens förslag. Det var då intressant att se att det fanns en del gemensamma utgångspunkter att bygga vidare på – vilket borgar gott för en konstruktiv debatt framöver i en fråga som är alltför viktig för att käbblas bort.

Trygghetssystem

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

19 februari, 2020

Algoritmerna, ansvaret och arbetsplatserna

Algoritmernas intåg i arbetslivet väcker stora förhoppningar om bättre beslut, ökad effektivitet och en framtid där människa och maskin kompletterar varandra. Men samtidigt finns det frågor som behöver finna bra och framförallt praktiskt användbara svar. Där har de fackliga organisationerna en viktig uppgift.

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

18 februari, 2020

Högt i tak så det räcker i rut!

Riksrevisionens granskning av rutavdraget visar att det långt ifrån är självfinansierande för statskassan. Inget märkligt resultat, få hävdar att det är så. Däremot är rutavdraget en viktig bit i det livspussel många försöker lägga med jobb och ansvar för barn och hem. Därför måste rutavdraget värnas, från förslag som gör det dyrare och minskar legitimiteten.

Ekonomi och tillväxt, Jämställdhet, Skattereform

Gå till TCO bloggar

Seminarier och event

5 Mars

Torsdag 5 mars 08:30 - 09:30 |

Jämställdhetsfrukost

Internationella kvinnodagen närmar sig. Den 5 mars bjuder TCO in till en jämställdhetsfrukost med två intressanta samtal - om jämställdhet i arbetslivet och jämställdhet i politiken. Frukost serveras från klockan 8:00.

Läs mer Anmäl dig här!

Se alla event

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Rapporter

Var rädd om RUT!

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Läs vidare

Rapporter

Från lön till studiemedel - går ekonomin ihop?

Vi lever i en tid då vikten av det livslånga lärandet ökar. Men hur påverkas hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken? Går ekonomin ihop för den som väljer att finansiera sina studier med studiemedel?

Läs vidare

Rapporter

Att använda bostäderna bättre

I rapporten beskrivs bostadsbristen och problemen med den illa fungerande bostadsmarknaden som ett arbetsmarknadsproblem. Bristande rörlighet bidrar till en sämre fungerande arbetsmarknad eftersom det uppstår rekryteringsproblem. Företag och organisationer kan inte besätta tjänster för att den som skulle ta jobbet inte har möjlighet att skaffa en bostad på rätt ort.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorginisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund