Bra att regeringen lyssnade på TCO

Nyheter 12:09 31 maj, 2011

TCO välkomnar regeringens omsvängning i frågan om arbetstagarinflytande i ny EU-bolagsform i EU.

Europeiska kommissionen lade sommaren 2008 fram ett förslag till en förordning om en ny europeisk associationsform – ett privat europabolag (SPE). Förslaget syftar till att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft genom att underlätta etablering på den inre marknaden. Ett annat syfte är att minska de kostnader som uppstår på grund av att reglerna för att bilda och driva företag skiljer sig åt mellan medlemsstaterna.

Igår diskuterade konkurrenskraftsrådet ånyo förslaget då en handfull centrala politiska frågor, bl.a. kapitalkrav och arbetstagarinflytande i bolagen ej kommit till en lösning. Glädjande nog har den svenska regeringen denna gång slagit fast att det är centralt att arbetstagarnas rätt till inflytande i SPE-bolagen säkras. Det får heller inte vara möjligt att använda bolagsformen i syfte att kringgå våra nationella regler. Den nivå för gränsöverskridande arbetstagarinflytande om minst 500 anställda som nu diskuteras är därför inte acceptabel. (I Sverige föreligger rätt för styrelserepresentation i bolag redan från 25 arbetstagare.)


- Det är mycket positivt att regeringen ändrat position i denna viktiga fråga sedan det svenska ordförandeskapet, säger Ingemar Hamskär, chefsjurist vid TCO.  Uppenbarligen har man lyssnat på våra argument och det är mycket positivt. 


För ytterligare information: Ingemar Hamskär, TCO;s chefsjurist,  070-574 92 11

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

En rapport från TCO visar att många tjänstemän är stressade och upplever att tiden inte räcker till för att få ihop livspusslet.

Läs mer

50 år av att betala sin egen skatt

Att avskaffa sambeskattningen var ett genombrott för jämställdheten på svensk arbetsmarknad, bloggar Therese Svanström, ordförande för TCO.

Läs mer

Var rädd om RUT!

Det viktigaste för RUT är att underlätta människors livspussel enligt en rapport från TCO.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund