Direktiven till en skatteutredning

Nyheter 12:17 9 april, 2019

Det är bråttom med att få till en skatteutredning. TCO anser därför att en utredning tillsätts snarast med uppdrag att ta fram underlag för en kommande bred parlamentarisk överenskommelse om principer och riktlinjer för skattepolitiken. Direktiven till en sådan utredning blir mycket avgörande för vad som kan komma ut.

Från TCO tycker vi att inledningen till ett utredningsdirektiv, baserat på de mål med reformen som anges i januariavtalet, skulle kunna se ut som följer:

”En kommitté ges i uppdrag att analysera och lägga fram förslag till nya principer och riktlinjer för beskattningen vilka kan ligga till grund för en bred politisk skatteöverenskommelse.

Utgångspunkten för en översyn bör vara neutralitet och likformighet men också ett skattesystem som är effektivt och ändamålsenligt, med hänsyn till internationell konkurrenskraft.

Beskattningen av arbete bör minska och skiftas över mot skatt på konsumtion, kapital och miljöskadlig verksamhet

Kommittén ska analysera nuvarande situation och framtida utveckling särskilt ur ett EU-perspektiv vad gäller såväl nationell som gemenskapslagstiftning.

Som en allmän utgångspunkt för uppdraget gäller att utredningens förslag ska vara statsfinansiellt neutrala . Förslagen ska främja tillväxt och konkurrenskraft för långsiktigt goda skatteintäkter.

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet!

Hur politiken utformas i EU påverkar TCO-förbundens medlemmar

Läs mer

Är du nyfiken på vad EU betyder för svensk ekonomi?

Svensk ekonomi är beroende av EU. Värdet av vår export av varor och tjänster utgör och står för halva vår BNP-tillväxt och 70 procent av exporten går till EU:s inre marknad

Läs mer

Är du doktorand eller nydisputerad forskare med intresse för arbetsmarknaden?

Ansök till TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund