Direktiven till en skatteutredning

Nyheter 12:17 9 april, 2019

Det är bråttom med att få till en skatteutredning. TCO anser därför att en utredning tillsätts snarast med uppdrag att ta fram underlag för en kommande bred parlamentarisk överenskommelse om principer och riktlinjer för skattepolitiken. Direktiven till en sådan utredning blir mycket avgörande för vad som kan komma ut.

Från TCO tycker vi att inledningen till ett utredningsdirektiv, baserat på de mål med reformen som anges i januariavtalet, skulle kunna se ut som följer:

”En kommitté ges i uppdrag att analysera och lägga fram förslag till nya principer och riktlinjer för beskattningen vilka kan ligga till grund för en bred politisk skatteöverenskommelse.

Utgångspunkten för en översyn bör vara neutralitet och likformighet men också ett skattesystem som är effektivt och ändamålsenligt, med hänsyn till internationell konkurrenskraft.

Beskattningen av arbete bör minska och skiftas över mot skatt på konsumtion, kapital och miljöskadlig verksamhet

Kommittén ska analysera nuvarande situation och framtida utveckling särskilt ur ett EU-perspektiv vad gäller såväl nationell som gemenskapslagstiftning.

Som en allmän utgångspunkt för uppdraget gäller att utredningens förslag ska vara statsfinansiellt neutrala . Förslagen ska främja tillväxt och konkurrenskraft för långsiktigt goda skatteintäkter.

TCO:s styrelse antar AI-utmaning

TCO-styrelsen, som består av ordförandena från de tretton medlemsförbunden, är nyfikna på att lär sig mer om artificiell intelligens (AI).

Läs mer

Höstterminen är här!

Nu funderar många över hur man ska få tid till både arbete, familj och annat som man tycker är viktigt i livet. Livspusslet helt enkelt.

Läs mer

A-kassan - fyra år sedan taket höjdes

TCO presenterar en rapport som beskriver hur ersättningsgraden i a-kassan har utvecklats. Medverkar gör bland annat Lars Calmfors professor emeritus vid Stockholms universitet.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund