Inbjudan: TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare 2019

Nyheter 11:19 29 april, 2019

Är du doktorand eller nydisputerad forskare med intresse för arbetsmarknaden? Vill du få en chans att diskutera pågående eller kommande forskning med arbetsmarknadens parter och forskare från andra discipliner? Vill du öka din kunskap om kollektivavtalen och förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter? Ansök till TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare.

TCO är en partipolitiskt obunden facklig centralorganisation vars 14 medlemsförbund organiserar drygt 1,4 miljoner tjänstemän. 2019 fyller Tjänstemännens centralorganisation, TCO 75 år. Med anledning av jubiléet så inrättar TCO en akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare. Syftet med akademien är att öka kontaktytorna och den ömsesidiga förståelsen mellan arbetsmarknadsforskare och arbetsmarknadens parter.

Akademin vänder sig till doktorander och nydisputerade inom arbetsvetenskap, nationalekonomi, företagsekonomi, ekonomisk historia, juridik, statsvetenskap, sociologi, psykologi, kulturgeografi och andra vetenskapliga discipliner med koppling till arbetslivet.

2019 kommer TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare att ge 8 forskare en möjlighet att:

-Tillsammans med företrädare för TCO-förbunden, arbetsgivarsidan och politiken diskutera aktuella arbetsmarknadspolitiska frågor.

-Presentera pågående forskning eller idéer till framtida forskning för arbetsmarknadsforskare från andra discipliner och för experter från TCO-förbunden.

-Fördjupa sina kunskaper om arbetsmarknadens parter och den svenska kollektivavtalsmodellen samt i sin fortsatta forskning få tillgång till TCO:s och TCO-förbundens kontaktnät.

Akademin äger rum den 22-23 augusti på TCO:s konferensanläggning Bergendal utanför Stockholm. TCO står för resor samt kost och logi. Under det därpå följande året kommer deltagarna att bjudas in till olika separata möten med relevans för just deras forskning.

Akademin leds av TCO:s samhällspolitiske chef Samuel Engblom, som även besvarar eventuella frågor om akademin (e-post: samuel.engblom@tco.se tel: 070-2503770).

Ansökan

Ansökan ska skickas senast den 30 maj 2019 till akademi@tco.se

Ansökan ska innehålla CV samt en kort beskrivning (en till två A4-sidor) av den forskning eller idé till forskning som du skulle vilja presentera för akademien. Besked om antagning lämnas senast den 15 juni.   

Välkomna att ansöka!

Eva Nordmark

Ordförande, TCO

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet!

Hur politiken utformas i EU påverkar TCO-förbundens medlemmar

Läs mer

Är du nyfiken på vad EU betyder för svensk ekonomi?

Svensk ekonomi är beroende av EU. Värdet av vår export av varor och tjänster utgör och står för halva vår BNP-tillväxt och 70 procent av exporten går till EU:s inre marknad

Läs mer

Är du doktorand eller nydisputerad forskare med intresse för arbetsmarknaden?

Ansök till TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund