Eva Nordmark omvald till ordförande för TCO

Nyheter 17:18 14 maj, 2019

Under TCO:s kongress valdes Eva Nordmark enhälligt till ordförande för TCO ytterligare en kongressperiod (2019-2023). Nordmark har varit ordförande sedan maj 2011.

– Jag är oerhört glad och tacksam för förtroendet att fortsätta leda TCO. Vi lever i en spännande tid med en arbetsmarknad i snabb förändring och där har det växande TCO en central roll att spela, säger Eva Nordmark.

TCO:s prioriterade fråga under den kommande kongressperioden kommer att vara att verka för en stärkt omställningsförmåga på arbetsmarknaden.

– Sverige har ett bra utgångsläge, men framgångarna kommer inte att komma av sig själva. Sverige behöver en samlad framtidsagenda för jobb och omställningsförmåga där de olika delarna hänger ihop och bidrar till en framgångsrik strukturomvandling. Rätt hanterat finns det fantastiska möjligheter att skapa ökat välstånd, säger Eva Nordmark.

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet!

Hur politiken utformas i EU påverkar TCO-förbundens medlemmar

Läs mer

Är du nyfiken på vad EU betyder för svensk ekonomi?

Svensk ekonomi är beroende av EU. Värdet av vår export av varor och tjänster utgör och står för halva vår BNP-tillväxt och 70 procent av exporten går till EU:s inre marknad

Läs mer

Är du doktorand eller nydisputerad forskare med intresse för arbetsmarknaden?

Ansök till TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund