Aktuellt förslag om upphovsrätt

Nyheter 10:08 26 mars, 2019

Idag, tisdag 26 mars 2019, röstar EU-parlamentet om en ny upphovsrättslagstiftning för material som används på internet, det så kallade DSM-direktivet. För kulturskapare, utövare och upphovspersoner är det oerhört viktigt att direktivet röstas fram. Det handlar om att försvara upphovsrätten och att konstnärer har rätt till sina verk, vilket är helt centralt för alla upphovspersoner och utövande konstnärer i Sverige.Avsikten med direktivet är att när ett innehåll genererar intäkter, då ska de som skapat det få del av vinsten. Det är förutsättningen för att upphovspersoner och utövare ska kunna försörja sig och för att branscherna ska utvecklas.
Direktivet ger upphovspersoner en rätt till rimlig ersättning, möjlighet till insyn och rätt till att återkalla rättigheter som missbrukas, något som idag saknas.
 
Att påstå att EU:s upphovsrättsreform skulle innebära ”internets död” och att censur skulle införas är felaktigt. I den kompromiss som tagits fram försvaras bl.a. användarens rätt till satir och citat, vilket är viktigt för demokratin och det öppna samtalet. Upphovsrätt och yttrandefrihet förutsätter varandra. Det är för övrigt redan idag gällande rätt att upphovsrättsligt innehåll som används olagligt ska tas bort.

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet!

Hur politiken utformas i EU påverkar TCO-förbundens medlemmar

Läs mer

Är du nyfiken på vad EU betyder för svensk ekonomi?

Svensk ekonomi är beroende av EU. Värdet av vår export av varor och tjänster utgör och står för halva vår BNP-tillväxt och 70 procent av exporten går till EU:s inre marknad

Läs mer

Är du doktorand eller nydisputerad forskare med intresse för arbetsmarknaden?

Ansök till TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund