Så här ser TCO på vinstuttag i välfärden

Nyheter 15:53 7 juni, 2018

Med anledning av TCO:s debattartikel idag på SVT Opinion har vi fått frågor som gäller TCO:s ståndpunkter om möjligheten till vinstuttag i välfärden.

TCO:s ståndpunkt, framtagen av våra förbund, är att fokus måste läggas på utveckling av kvalitetskrav och transparens i offentligt finansierad verksamhet, inte utdelningsbegränsningar.

 

Kort bakgrund till TCO:s ståndpunkt:

Mycket fungerar bra i svensk vård, omsorg och skola. Inte minst beror det på det arbete som lärare, sjuksköterskor, omsorgschefer och andra medlemmar i TCO-förbund lägger ner varje dag. Men det finns även brister.
Kvaliteten är inte alltid den som elever, patienter och brukare har rätt att förvänta sig. Till detta bidrar att personal allt för ofta inte ges de förutsättningar att utföra ett bra arbete som de skulle behöva. Stressen är hög och sjuktalen ofta högre än på andra delar av arbetsmarknaden.

Det är också tydligt att likvärdigheten brister. Kvaliteten på den utbildning, vård eller omsorg som du får i alltför stor utsträckning beror på vem du är eller var du bor. Det är inte acceptabelt.
Bristerna hittar vi både hos offentliga och privata utförare, på samma sätt som vi både i offentligt och privat driven verksamhet hittar exempel på högsta kvalitet. Förslaget att begränsa hur mycket vinst ett företag får ha som resultat löser inte några brister i sig.

Om ett företag driver en verksamhet där kvaliteten är hög och personalens villkor goda är det inte ett problem om ägarna kan ta ut vinst. Vinster som beror på brister i kvalitetskontroll, felkonstruerade ersättningssystem, skatteundandragande eller dåliga arbetsvillkor för personalen är däremot problematiska.

TCO har på olika sätt lyft frågan om vinstuttag i välfärden för att visa på frågans komplexitet och hur ett vinstförbud inte löser välfärdens utmaningar. Här nedan några exempel:

 

 

Den svenska partsmodellen

Hur fack och arbetsgivarorganisationer tillsammans kommer överens om de bästa villkoren på arbetsmarknaden.

Läs mer och se våra filmer

Staten måste ta ett större ansvar för att rusta upp trygghetssystemen!

Vad säger politiken om ansvarsfördelningen mellan stat och arbetsmarknadens parter? Välkommen till analys och samtal tisdag 22 oktober

Läs mer och anmäl dig här

Att gå från lön till studiemedel innebär stora kostnader!

Det krävs en högre ersättningsnivå än den som ges inom dagens studiemedel för att yrkesverksamma ska kunna vidareutbilda sig

Läs mer i rapporten

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund