Så här ser TCO på vinstuttag i välfärden

Nyheter 15:53 7 juni, 2018

Med anledning av TCO:s debattartikel idag på SVT Opinion har vi fått frågor som gäller TCO:s ståndpunkter om möjligheten till vinstuttag i välfärden.

TCO:s ståndpunkt, framtagen av våra förbund, är att fokus måste läggas på utveckling av kvalitetskrav och transparens i offentligt finansierad verksamhet, inte utdelningsbegränsningar.

 

Kort bakgrund till TCO:s ståndpunkt:

Mycket fungerar bra i svensk vård, omsorg och skola. Inte minst beror det på det arbete som lärare, sjuksköterskor, omsorgschefer och andra medlemmar i TCO-förbund lägger ner varje dag. Men det finns även brister.
Kvaliteten är inte alltid den som elever, patienter och brukare har rätt att förvänta sig. Till detta bidrar att personal allt för ofta inte ges de förutsättningar att utföra ett bra arbete som de skulle behöva. Stressen är hög och sjuktalen ofta högre än på andra delar av arbetsmarknaden.

Det är också tydligt att likvärdigheten brister. Kvaliteten på den utbildning, vård eller omsorg som du får i alltför stor utsträckning beror på vem du är eller var du bor. Det är inte acceptabelt.
Bristerna hittar vi både hos offentliga och privata utförare, på samma sätt som vi både i offentligt och privat driven verksamhet hittar exempel på högsta kvalitet. Förslaget att begränsa hur mycket vinst ett företag får ha som resultat löser inte några brister i sig.

Om ett företag driver en verksamhet där kvaliteten är hög och personalens villkor goda är det inte ett problem om ägarna kan ta ut vinst. Vinster som beror på brister i kvalitetskontroll, felkonstruerade ersättningssystem, skatteundandragande eller dåliga arbetsvillkor för personalen är däremot problematiska.

TCO har på olika sätt lyft frågan om vinstuttag i välfärden för att visa på frågans komplexitet och hur ett vinstförbud inte löser välfärdens utmaningar. Här nedan några exempel:

 

 

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

TCO: Så får vi fler än 4 av 10 att hänga med

Om Sverige ska kunna vara en ledande kunskapsnation är det oroväckande när 4 av 10 yrkesaktiva anser att de inte får tillräckligt med vidareutbildning. Här är tre förslag på hur det kan bli bättre, skriver Eva Nordmark.

Läs mer här

TCO:s program i Almedalen

I TCO-landet i Almedalen hittar du evenemang och mingel från 11 av våra 14 medlemsförbund. Hela programmet hittar du här på webbplatsen. TCO-landet är också en plats för nätverkande eller bara för att vila. Vi ses i Visby!

Läs mer här

Laddar ...

Seminarier

Ni missar väl inte våra spännande seminiarier?

TCO arrangerar löpande seminarier kring aktuella ämnen och runt TCO:s politik. Vi håller oftast till i TCO-huset på Linnégatan 14 i Stockholm och de allra flesta är gratis och öppna för alla.

Välkommen!

Läs mer här

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund