TCO uppmanar Sverige att ratificera ILOs protokoll till konvention nr 29 om tvångsarbete

Nyheter 14:49 2 december, 2015

Idag är det internationella världsdagen mot tvångsarbete och TCO har tillsammans med LO och Saco skrivit ett brev till svenska regeringen där vi uppmanar dem att skyndsamt underställa riksdagen frågan om att ratificera ILOs protokoll till konvention nr 29 om tvångsarbete.

Vid ILOs arbetskonferens 2014 röstade den svenska regeringen för ett antagande av ett protokoll till konvention nr 29. Protokollet innebär ett förtydligat ansvar för att förebygga tvångsarbete. En ratificering innebär att skyddet för offren stärks samtidigt som förövarna kan ställas till svars i en rättslig process. Det har nu gått mer än 17 månader sedan protokollet antogs och en medlemsstat är enligt ILO-stadgan skyldig att inom högst 18 månader från arbetskonferensens session lägga fram för landets lagstiftande församling vissa antagna instrument, ett sådant är protokoll till en konvention. Regeringen har dock inte gjort någon sådan ansats. Det är något som LO, TCO och Saco beklagar och uppmanar regeringen att snarast åtgärda. 

Läs hela brevet här (pdf).

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

En rapport från TCO visar att många tjänstemän är stressade och upplever att tiden inte räcker till för att få ihop livspusslet.

Läs mer

50 år av att betala sin egen skatt

Att avskaffa sambeskattningen var ett genombrott för jämställdheten på svensk arbetsmarknad, bloggar Therese Svanström, ordförande för TCO.

Läs mer

Var rädd om RUT!

Det viktigaste för RUT är att underlätta människors livspussel enligt en rapport från TCO.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund