Nordiska fackförbunden protesterar mot finska regeringens agerande

Nyheter 10:56 18 september, 2015

Nordens fackliga samorganisation, NFS, protesterar mot den finska regeringens agerande för att försvaga arbetstagares arbetsvillkor genom grova inskränkningar i avtalsrätten.

"De åtgärder Finlands regering presenterat för att förbättra konkurrenskraften skrotar förhandlingar enligt den nordiska modellen och äventyrar den fria avtalsrätten. Många internationella avtal garanterar föreningsfriheten och rätten att förhandla kollektivt om arbetsvillkor. ILO:s kärnkonventioner nr 87 och 98, Europakonventionen, Europeiska sociala stadgan och FN: s ICCPR och ICESCR är sådana internationella avtal.", skriver de femton organisationerna i ett gemensamt uttalande.

Läs hela uttalandet här (pdf).

Therese Svanström nominerad till ny TCO-ordförande

TCO samlas till extrakongress den 9 december.

Följ kongressen live

Hur ska vi finansiera framtidens pensioner?

Seminarium den 10 december om hur vi får ett pensionssystem som är hållbart över tid.

Läs mer och anmäl dig

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund