Starta ett jämställdhetsråd

Debatt 09:21 17 december, 2013

De jämställdhetspolitiska målen beslutades år 2006 i stor politisk enighet. Det övergripande målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.

Det finns dock ingen systematisk uppföljning av att arbetet går åt rätt håll. Det finns inte heller någon som har ansvaret för att en sådan uppföljning sker

Hur ser det då ut i praktiken? Genomsyras alla politikområden av jämställdhet som man i stor enighet har beslutat? Nej.

Mäns genomsnittliga årsinkomst netto är i dag 62 044 kronor högre än kvinnors. Fortfarande är kvinnors genomsnittliga timlön bara 86 procent av vad den är för män. Förvånansvärt många pappor tar inte ut någon föräldraledighet alls. Det är nästan dubbelt så vanligt bland kvinnor som bland män att ha en tidsbegränsad anställning. Kvinnor och män arbetar till stor del inom olika yrken och sektorer. Kvinnors sjukpenningstal är i dag 77 procent högre än mäns.

Vi har hört uppräkningen förut och alla säger sig vilja ändra verkligheten. Inom andra politikområden finns ofta myndigheter som genomför en sammanhållen uppföljning och analys. Ett tydligt ansvarstagande och en utpekad organisation för genomförande och uppföljning på det jämställdhetspolitiska området saknas dock helt i Sverige.

TCO föreslår därför att regeringen inrättar ett ”Jämställdhetspolitiskt råd” som får till uppgift att följa upp jämställdhetsmålen och se till att den statliga budgeten och styrmedlen används för att främja en jämställd samhällsutveckling. Vi föreslår ett expertorgan för jämställdhetspolitiken på samma sätt som det Finanspolitiska rådet följer upp den ekonomiska politiken. Det Finanspolitiska rådets uppgift är att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik, och att följa upp hur finanspolitiken förhåller sig till sina grundläggande mål. På samma sätt skulle det ”Jämställdhetspolitiska rådet” kunna följa upp hur jämställdhetspolitiken förhåller sig till sina grundläggande mål.

Jämställdhetspolitiken ska inte hänvisas till en bilaga utan vara en av grunderna för den förda politiken. Åtgärder för ökad jämställdhet är inte en kostnad.

Det är en förutsättning för en bättre ekonomi likaväl som för ett hållbart samhälle.

Eva Nordmark, ordförande, TCO

Almedalen närmar sig!

Snart flyttar vi in i TCO-landet och du är varmt välkommen dit. Mellan den 30 juni och 3 juli fyller vi och våra medlemsförbund TCO-landet med mängder av intressanta seminarier och evenemang.

Här hittar du hela listan

Det behövs en kompetens- och omställningspolitik för hela landet

TCO presenterar ny statistik över hur arbetsmarknaden förändras

Läs mer

Se hur politik tar form i praktiken

Framtidens politik kräver fler kompromisser så självklart anordnas "Kompromisskampen" mellan ungdomsförbund och studentförbund även i årets Almedal.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund